Chcem prispieť
Chcem prispieť

Publikácie
na stiahnutie

Publikácie na stiahnutie

Dohovor o právach dieťaťa

Plné znenie s komentárom hlavných ustanovení

Dohovor o právach dieťaťa

V jazyku mladých ľudí

Škola, kde práva detí fungujú

Autor: Zuzana Čačová; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2013; Určené pre: pedagógov základných, stredných škôl a vysokých škôl; Kľúčové slová: práva dieťaťa, participácia, učebné osnovy, dieťa

Vzdelávanie pre rozvoj

Autor: Fountain Susan; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Prešov, 2007; Určené pre: pedagógov základných a stredných škôl; Kľúčové slová: rozvoj, konflikt, práva dieťaťa, sociálna spravodlivosť

S každým dieťaťom sa ráta

Autori: Kolektív autorov, UNICEF; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2006; Určené pre: pedagógov stredných škôl a II. stupňa základných škôl; Kľúčové slová: sociálna inklúzia, práva dieťaťa, rozdiely medzi ľuďmi

Hovorme o právach i zodpovednosti

Autor: Jarvis Heather; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2003; Určené pre: pedagógov základných a stredných škôl; Kľúčové slová: práva dieťaťa, zodpovednosť, spoločnosť, jednotlivec, naplnenie práv, porušenie práv

Dve tváre jedného sveta - pre materské školy

Autori: Zelinová Milota, Fülopová Eva; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2009; Určené pre: pedagógov materských škôl; Kľúčové slová: rozvoj osobnosti, empatia, práva dieťaťa, miléniové rozvojové ciele, solidarita, tolerancia

Dve tváre jedného sveta - pre základné školy

Autor: Škoviera Albín; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2009; Určené pre: pedagógov I. stupňa základných škôl (1. - 4. ročník); Kľúčové slová: škola, dochádzka, škola v krabici, vzdelávanie detí, práva dieťaťa

Štúdia o násilí páchanom na deťoch (verzia pre deti a mládež)

Autori: Kwast Elizabeth, Laws Sophie; Vydal: Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, Unicef Slovensko, Bratislava, 2007; Určené pre: deti a mládež od 12 rokov, ako aj pre pedagogických zamestnancov škôl v SR; Kľúčové slová: formy násilia, obeť násilia, strach, trest, šikana, domáce násilie, práva detí, zákon, spravodlivosť

Všetci máme právo na ochranu pred násilím

Autor: Fountain Susan; Vydal: Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, Unicef Slovensko, Bratislava, 2007; Určené pre: skupinových vedúcich, „peer- vychovávateľov a vyučujúcich, ktorí pracujú s mladými ľuďmi vo veku 12 až 18 rokov v komunitných centrách, mládežníckych záujmových skupinách či iných zoskupeniach; Kľúčové slová: dohovor o právach dieťaťa, ochrana pred násilím, násilie, povinnosť, opatrenie

#EmergencyLessons Kampaň

Materiály pre školy

#EmergencyLessons Kampaň

Materiály pre školy 2

Pre každé dieťa, výsledky

Súhrnná správa o výsledkoch UNICEF vo svete - výsledky sú dôležitou súčasťou našej práce a úsilia.

Opčný protokol - ozbrojené konflikty

OPČNÝ PROTOKOL K DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA O ÚČASTI DETÍ V OZBROJENÝCH KONFLIKTOCH

Opčný protokol o procedúre oznámení

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2016

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2016.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2015

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2015.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2014

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2014.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2013

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2013.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2012

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2012.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2011

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2011.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2017

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2017.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2018

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2018.