Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Publikácie
na stiahnutie

Publikácie na stiahnutie

Dohovor o právach dieťaťa

Plné znenie s komentárom hlavných ustanovení

Dohovor o právach dieťaťa

V jazyku mladých ľudí

Škola, kde práva detí fungujú

Autor: Zuzana Čačová; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2013; Určené pre: pedagógov základných, stredných škôl a vysokých škôl; Kľúčové slová: práva dieťaťa, participácia, učebné osnovy, dieťa

Vzdelávanie pre rozvoj

Autor: Fountain Susan; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Prešov, 2007; Určené pre: pedagógov základných a stredných škôl; Kľúčové slová: rozvoj, konflikt, práva dieťaťa, sociálna spravodlivosť

S každým dieťaťom sa ráta

Autori: Kolektív autorov, UNICEF; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2006; Určené pre: pedagógov stredných škôl a II. stupňa základných škôl; Kľúčové slová: sociálna inklúzia, práva dieťaťa, rozdiely medzi ľuďmi

Hovorme o právach i zodpovednosti

Autor: Jarvis Heather; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2003; Určené pre: pedagógov základných a stredných škôl; Kľúčové slová: práva dieťaťa, zodpovednosť, spoločnosť, jednotlivec, naplnenie práv, porušenie práv

Dve tváre jedného sveta - pre materské školy

Autori: Zelinová Milota, Fülopová Eva; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2009; Určené pre: pedagógov materských škôl; Kľúčové slová: rozvoj osobnosti, empatia, práva dieťaťa, miléniové rozvojové ciele, solidarita, tolerancia

Dve tváre jedného sveta - pre základné školy

Autor: Škoviera Albín; Vydal: Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava, 2009; Určené pre: pedagógov I. stupňa základných škôl (1. - 4. ročník); Kľúčové slová: škola, dochádzka, škola v krabici, vzdelávanie detí, práva dieťaťa

Štúdia o násilí páchanom na deťoch (verzia pre deti a mládež)

Autori: Kwast Elizabeth, Laws Sophie; Vydal: Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, Unicef Slovensko, Bratislava, 2007; Určené pre: deti a mládež od 12 rokov, ako aj pre pedagogických zamestnancov škôl v SR; Kľúčové slová: formy násilia, obeť násilia, strach, trest, šikana, domáce násilie, práva detí, zákon, spravodlivosť

Všetci máme právo na ochranu pred násilím

Autor: Fountain Susan; Vydal: Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, Unicef Slovensko, Bratislava, 2007; Určené pre: skupinových vedúcich, „peer- vychovávateľov a vyučujúcich, ktorí pracujú s mladými ľuďmi vo veku 12 až 18 rokov v komunitných centrách, mládežníckych záujmových skupinách či iných zoskupeniach; Kľúčové slová: dohovor o právach dieťaťa, ochrana pred násilím, násilie, povinnosť, opatrenie

#EmergencyLessons Kampaň

Materiály pre školy

#EmergencyLessons Kampaň

Materiály pre školy 2

MODRÁČIKOVIA: HRDINOVIA, KTORÍ MENIA SVET

Modráčikovia prišli vzdelávať mladých študentov o Cieľoch trvalo udržateľného rozvoja. Dali dohromady to najlepšie zo svojich nápadov a vedomostí, aby pripravili toto vyučovanie. Rovnako, ako učíme deti, veríme, že môžeme rozširovať, posilňovať a prehlbovať náš vplyv a to najlepšie vtedy, keď pracujeme spoločne.

VŠETCI NA PALUBU POĎME SPOLU POMÔCŤ NAŠEJ ZEMI!

Tomáš & Priatelia vytvorili tím s Organizáciou Spojených národov s cieľom učiť rodiny a deti o tom, ako pomôcť Zemi a zoznámiť ich s Cieľmi udržateľného rozvoja. Dúfame, že budeme inšpiráciou aj pre novú generáciu svetových občanov, a že naša činnosť vyvolá medzi deťmi a ich rodičmi vlnu rozhovorov a zvedavosti naučiť sa nové veci.

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MATERSKÉ ŠKOLY SOM HRDINA - POMÁHAM s UNICEFom

Každé malé dieťa sa túži stať hrdinom. Ako hrdinov vnímajú policajtov, požiarnikov, záchranárov, alebo vojakov. Veľmi málo sa hovorí o práci humanitárnych pracovníkov, ktorí sú tiež hrdinami. Práca ľudí, ktorí pracujú pre organizácie ako je UNICEF je často náročná, ale môže byť aj úplne obyčajná. Títo ľudia sú hrdinami, lebo pracujú v ťažkých podmienkach. Programom SOM HRDINA - POMÁHAM S UNICEFom by sme chceli začať búrať mýty o pomoci a priblížiť ju každému (aj malým deťom) cez konkrétne situácie, s ktorými sa rozvojoví a humanitárni pracovníci stretávajú každý deň. Aby sa aj deti mohli stať hrdinami, ktorí budú vedieť správne reagovať a pomáhať iným. Táto príručka vás prevedie niekoľkými formami pomoci, ktoré UNICEF zabezpečuje v rôznych častiach sveta. Deti sa budú môcť pozrieť na pomoc z pohľadu: • ľudí, ktorí pomoc potrebujú • ľudí, ktorí pomoc poskytujú.

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl časť: MORÁLNE DILEMY V HUMANITÁRNEJ POMOCI

Pomoc je veľmi náročná a málo docenená práca. Práca ľudí, ktorí pracujú pre organizácie ako je UNICEF, je často náročná a niekedy aj nedokonalá. Oveľa častejšie ako pomáhajú, musia riešiť situácie, keď pomôcť nevedia, a úplne najčastejšie musia pomoc odmietnuť, či už kvôli zle nastaveným zákonom, alebo nedostatku prostriedkov na pomoc iným. Programom SOM HRDINA, POMÁHAM S UNICEFOM by sme chceli začať búrať mýty o pomoci a priblížiť ju každému cez konkrétne situácie, s ktorými sa rozvojoví a humanitárni pracovníci stretávajú každý deň. Slovenská nadácia pre UNICEF by chcela povzbudiť študentov k tomu, aby si vážili každú profesiu a každý typ práce. Človek nemusí byť iba sociálny pracovník, či lekár, aby pomáhal. Ale práve technické zručnosti, matematika či štatistika a administratíva, sú veľmi dôležitou súčasťou pomoci.

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl časť: NIEČO MÁLO O POMOCI - NA ZÁBAVU AJ ZAMYSLENIE

Pomoc je veľmi náročná a málo docenená práca. Práca ľudí, ktorí pracujú pre organizácie ako je UNICEF, je často náročná a niekedy aj nedokonalá. Oveľa častejšie ako pomáhajú, musia riešiť situácie, keď pomôcť nevedia, a úplne najčastejšie musia pomoc odmietnuť, či už kvôli zle nastaveným zákonom, alebo nedostatku prostriedkov na pomoc iným. Programom SOM HRDINA, POMÁHAM S UNICEFOM by sme chceli začať búrať mýty o pomoci a priblížiť ju každému, cez konkrétne situácie, s ktorými sa rozvojoví a humanitárni pracovníci stretávajú každý deň. Slovenská nadácia pre UNICEF by chcela povzbudiť študentov k tomu, aby si vážili každú profesiu a každý typ práce - človek nemusí byť iba sociálny pracovník, či lekár, aby pomáhal. Ale práve technické zručnosti, matematika či štatistika a administratíva sú veľmi dôležitou súčasťou pomoci.

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1.-4. ročník - POMÁHAM s UNICEFom

Každé dieťa sa túži stať hrdinom. Deti ako hrdinov vnímajú policajtov, požiarnikov, záchranárov alebo vojakov. Keď nastúpia do školy, tak aj pani učiteľky. Veľmi málo sa hovorí o práci humanitárnych pracovníkov, ktorí sú tiež hrdinami. Práca ľudí, ktorí pracujú pre organizácie ako je UNICEF, je často náročná, ale môže byť aj úplne obyčajná. Títo ľudia sú hrdinami, lebo pracujú v ťažkých podmienkach. Programom SOM HRDINA - POMÁHAM S UNICEFom by sme chceli začať búrať mýty o pomoci a priblížiť ju každému, vrátane detí cez konkrétne situácie, s ktorými sa rozvojoví a humanitárni pracovníci stretávajú každý deň. Aby sa aj deti mohli stať hrdinami, ktorí budú vedieť správne reagovať a pomáhať iným. Táto príručka vás prevedie niekoľkými formami pomoci, ktoré UNICEF zabezpečuje v rôznych častiach sveta. Deti sa budú môcť pozrieť na pomoc z pohľadu: • ľudí, ktorí pomoc potrebujú • ľudí, ktorí pomoc poskytujú.

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl časť: SANITÁCIA A HYGIENA

Napadlo by vás, že aj záchod môže mať cenu zlata? O tom, koľko toho robí UNICEF pre zdravie detí, sa hovorí veľa. O tom, aké dôležité sú pre UNICEF záchody vo svete, sa možno až tak veľa nedozviete. Dôvod je jednoduchý - nie je príjemné rozprávať o toaletách a ich potrebe. Pretože častokrát je to tabu a nájsť vhodné slová je náročné. Vedeli ste, že “2195 detí denne umiera v dôsledku hnačky? To znamená, že jedno z deviatich detí, ktoré zomrú, zomrie v dôsledku hnačky.”

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl časť: VODA pre vysídlených ľudí

“Približne 2,1 miliardy ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode. Voda by nemala byť privilégiom, ale základným právom na život.” Voda tvorí 70 % ľudského tela. Pri strate 1,5 % vody v tele začína dehydratácia, strata 4 % prináša dramatické zníženie tlaku, poruchy sústredenia a silnú bolesť hlavy. Pri strate 10 litrov vody v tele prichádza smrť. Práve preto je zabezpečenie pitnej vody pre všetkých jednou z hlavných prioritných oblastí pomoci UNICEFu. UNICEF sa stará o to, aby ľudia mali zabezpečenú vodu, a aby táto voda bola pitná a nespôsobovala im ochorenia. Voda môže byť zabezpečená priamo z vodných zdrojov, zbiera sa dažďová voda, ktorá sa potom čistí, alebo sa voda distribuuje v cisternách, v niektorých krajinách aj vo fľašiach. Aj v tej najväčšej kríze je potrebné zabezpečiť minimálne 5 l vody pre každého človeka na deň na pitie a varenie jedla, základné umytie a podobne. Ak by sme rátali aj s možnosťou jednoduchej sprchy a hygieny, tak je to 15 l vody na deň. Humanitárni pracovníci sú často postavení pred otázku, ako zabezpečiť pre každého človeka aspoň tých 5 litrov.

CHCEM POMÁHAŤ - séria prezentácií a vzdelávacích videí k témam rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, pripravených očami mladých ľudí

Veľa mladých ľudí chce pomáhať, alebo robiť niečo užitočné. Ale odbor pomoc neexistuje. Existujú len určité typy pomoci, ktoré reagujú na problémy detí, či celých rodín. V tejto príručke nájdete zaujímavé videá a prezentácie s podnetmi na diskusiu k nasledovným témam: ako vyzerá humanitárna pomoc v praxi, šport v pomoci, OSN a humanitárna pomoc, vzdelávanie v čase krízy, škola v čase vojny, podvýživa, inovácie v pomoci, film a divadlo v pomoci, migrácia a jej dopady na vzdelávanie, kyberšikana, detskí vojaci.

Vstúpte do sveta pomoci

Ak by ste chceli svojim žiakom pripraviť na vyučovaciu hodinu pár stručných informácií o pomoci a práci UNICEFu vo svete, určite vám pomôže táto jednoduchá prezentácia.

VODA PRE KAŽDÉ DIEŤA

Voda patrí medzi základné ľudské potreby, na ktoré má právo každé dieťa. Žiaľ, viac ako 2 miliardy ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode. My na Slovensku máme naopak veľké šťastie a máme vody dostatok. Často si ani neuvedomujeme, akú má voda pre nás hodnotu. V tejto príručke by sme chceli jednoduchou formou priblížiť najmenším deťom, čo všetko musia deti v rôznych krajinách urobiť preto, aby sa mohli napiť čistej vody. A zamysleli sa nad tým, prečo je potrebné vodou šetriť.

Darujme vzdelanie každému dieťaťu

Darujme vzdelanie každému dieťaťu

Príručka pre školy Kampaň SVETOVÝ RODIČ

Naučte sa s nami vytvárať fundraisingové výzvy Pozývame Vás v rámci programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM do online fundraisingovej výzvy namiesto zbierky v uliciach. • Deti a mladí ľudia môžu pomôcť iným deťom vo svete • Môžu sa stať na chvíľu našimi influencermi • Môžu byť kreatívni • A môžu sa pri tom veľa naučiť

Môj hrdina si ty!

„Môj hrdina si ty“ je kniha napísaná pre deti na celom svete ovplyvnené pandémiou COVID-19. „Môj hrdina si ty“ by mal čítať rodič, opatrovateľ, zdravotnícky pracovník alebo učiteľ deťom, alebo menšej skupine detí. Príbeh môže čítať aj dieťa samé, ale je vhodné ak príbeh číta rodič, opatrovateľ alebo učiteľ. Doplnkový sprievodca nazvaný „Činy hrdinov“ (bude publikovaný neskôr) ponúka pomoc, ako hovoriť o témach spojených s COVID-19, ako pomôcť deťom usporiadať emócie a pocity, a taktiež aj doplnkové aktivity pre deti inšpirované touto knihou.

Pomoc pre Ukrajinu

Pozývame Vás v rámci programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM do online fundraisingovej výzvy. • Deti a mladí ľudia môžu pomôcť ľuďom na Ukrajine • Môžu byť kreatívni • A môžu sa pri tom veľa naučiť

Ako dokážeme prispieť k EKO riešeniam

Zmena klímy si vyžaduje zmenu nášho správania a potrebu prinášať praktické riešenia. Niekoľko z nich, ktoré odzneli na konferencii Svet, ktorý spolu tvoríme alebo vznikli na Eko Hackathone Čo dokážeš zmeniť nájdete v tejto publikácii.

Pre každé dieťa, výsledky

Súhrnná správa o výsledkoch UNICEF vo svete - výsledky sú dôležitou súčasťou našej práce a úsilia.

Opčný protokol - ozbrojené konflikty

OPČNÝ PROTOKOL K DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA O ÚČASTI DETÍ V OZBROJENÝCH KONFLIKTOCH

Opčný protokol o procedúre oznámení

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení

Neuromarketingová štúdia od SAMOEurope

Autor: Samo Europe, s.r.o, Vzbudiť záujem o pomoc vo svete je pomerne zložité. Pozreli sme sa na to, ako ľudia reagujú informácie o pomoci s využitím nových inovačných technológií.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2011

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2011.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2012

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2012.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2013

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2013.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2014

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2014.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2015

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2015.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2016

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2016.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2017

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2017.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2018

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2018.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2019

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2019.

Výročná správa Slovenskej nadácie pre UNICEF za r. 2019

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenskej nadácie pre UNICEF v roku 2019.

Výročná správa Slovenskej nadácie pre UNICEF za r. 2020

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenskej nadácie pre UNICEF v roku 2020.

Výročná správa Slovenskej nadácie pre UNICEF za r. 2021

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenskej nadácie pre UNICEF v roku 2021.

Výročná správa Slovenskej nadácie pre UNICEF za r. 2022

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenskej nadácie pre UNICEF v roku 2022.

Výročná správa Slovenskej nadácie pre UNICEF za r. 2023

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenskej nadácie pre UNICEF v roku 2023.

Nadačná listina Slovenská nadácia pre UNICEF

Nadačná listina Slovenskej nadácie pre UNICEF zo dňa 29. januára 2019.

Štatút súťaže pri príležitosti 75. narodenín UNICEF „75 rokov UNICEFU – K Našim narodeninám rozdávame darčeky my“

Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži „75 rokov UNICEFU – K Našim narodeninám rozdávame darčeky my“, po splnení podmienok v nich ustanovených je možné sa stať účastníkom vyššie uvedenej súťaže, a ktoré upravujú otázky vzniku účasti v súťaži, trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži

Všeobecné podmienky Darcovského systému a reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky Darcovského systému a reklamačný poriadok vymedzujú spôsob fungovania darovania prostredníctvom Darovacích stránok v prevádzke Slovenskej nadácie pre UNICEF. Reklamačný poriadok deklaruje postupy zachovávané pri výbere spôsobu darovania a jeho naplnenia.

Informácie o právach Dotknutej osoby

Informácie o právach Dotknutej osoby informuje Dotknutú osobu o jej práva vyplývajúcich zo Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „Zákon“) a v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) konkrétne práva voči spracovateľovi svojich osobných údajov, v tomto prípade voči Slovenskej nadácii pre UNICEF