Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Publikácie
na stiahnutie

Publikácie na stiahnutie

Nadačná listina Slovenská nadácia pre UNICEF

Nadačná listina Slovenskej nadácie pre UNICEF zo dňa 29. januára 2019.

Štatút súťaže pri príležitosti 75. narodenín UNICEF „75 rokov UNICEFU – K Našim narodeninám rozdávame darčeky my“

Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži „75 rokov UNICEFU – K Našim narodeninám rozdávame darčeky my“, po splnení podmienok v nich ustanovených je možné sa stať účastníkom vyššie uvedenej súťaže, a ktoré upravujú otázky vzniku účasti v súťaži, trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži

Všeobecné podmienky Darcovského systému a reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky Darcovského systému a reklamačný poriadok vymedzujú spôsob fungovania darovania prostredníctvom Darovacích stránok v prevádzke Slovenskej nadácie pre UNICEF. Reklamačný poriadok deklaruje postupy zachovávané pri výbere spôsobu darovania a jeho naplnenia.

Informácie o právach Dotknutej osoby

Informácie o právach Dotknutej osoby informuje Dotknutú osobu o jej práva vyplývajúcich zo Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „Zákon“) a v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) konkrétne práva voči spracovateľovi svojich osobných údajov, v tomto prípade voči Slovenskej nadácii pre UNICEF