Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Publikácie
na stiahnutie

Publikácie na stiahnutie

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2011

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2011.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2012

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2012.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2013

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2013.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2014

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2014.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2015

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2015.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2016

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2016.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2017

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2017.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2018

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2018.

Výročná správa Slovenského výboru pre UNICEF za r. 2019

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenského výboru pre UNICEF v roku 2019.

Výročná správa Slovenskej nadácie pre UNICEF za r. 2019

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenskej nadácie pre UNICEF v roku 2019.

Výročná správa Slovenskej nadácie pre UNICEF za r. 2020

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenskej nadácie pre UNICEF v roku 2020.

Výročná správa Slovenskej nadácie pre UNICEF za r. 2021

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenskej nadácie pre UNICEF v roku 2021.

Výročná správa Slovenskej nadácie pre UNICEF za r. 2022

Prehľad aktivít a hospodárenia Slovenskej nadácie pre UNICEF v roku 2022.