Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0232201/Njiokiktjien VII Photo


Kto sme

Kto sme

 

© UNICEF/UNI205415/Noorani

 

Slovenská nadácia pre UNICEF je jedným z 33 národných výborov UNICEF, ktorých hlavnou úlohou je získavanie zdrojov pre potreby programových krajín.

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. 

Naším poslaním je prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

 

Sme hrdí, že za viac ako 75 rokov svojej existencie pomohol UNICEF zachrániť a zlepšiť životy stoviek miliónov detí.

 

Ako pracujeme

 

© UNICEF/UN0507519/Dejongh

 

UNICEF je jediný fond OSN, ktorý je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. Práca na pomoc deťom je úplne závislá od ochoty a darov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.

 • Špecializujeme sa na dlhodobú rozvojovú pomoc, ktorá podporuje nové generácie ľudí v rozvojových krajinách v tom, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy.
 • Zabezpečujeme humanitárnu pomoc v prípade katastrof.
 • Na celom svete propagujeme práva detí v zmysle Dohovoru o právach dieťa a upozorňujeme na ich dodržiavanie.
 • Pri presadzovaní svojich cieľov priamo spolupracujeme s vládami jednotlivých krajín a s mimovládnymi organizáciami.
 • Máme potrebné know-how, dôveru partnerov, expertov a vplyv. Často radíme vládam pri určovaní priorít v politike voči deťom a koordinujeme poskytovanie pomoci.
 • Presadzujeme opatrenia umožňujúce deťom čo najlepší štart do života.
 • Zasadzujeme sa o to, aby boli všetky deti zaočkované proti základným detským chorobám, pretože je nemysliteľné, aby deti zomierali na choroby, ktorým sa dá predísť.
 • Záleží nám na tom, aby deti nezomierali od hladu a na nedostatok pitnej vody.
 • Podporujeme vzdelávanie dievčat a rovnosť príležitostí.
 • Prevenciou bojujeme proti šíreniu HIV/AIDS a staráme sa o deti a ich rodiny, ktoré sú nakazené týmto vírusom.
 • Využívame inovatívne, jednoduché a praxou overené postupy, ktoré prinášajú reálne výsledky pre deti, a všetky programy vyhodnocujeme, aby sme vedeli, čo naozaj funguje.

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí