Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF Herwig

Ako
využívame dary

UNICEF je jedinou organizáciou OSN, ktorej činnosť nie je financovaná z rozpočtu OSN - všetky programy na pomoc deťom, ktoré zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, prístup k pitnej vode, hygienu, lepšiu výživu, boj s HIV/AIDS, starostlivosť o siroty s AIDS a všetku neodkladnú pomoc v krízových situáciách, môžeme uskutočňovať iba vďaka dobrovoľným príspevkom našich darcov.

UNICEF prísne kontroluje náklady spojené s programami, a preto aj malá čiastka, ktorou podporíte činnosť UNICEF a jeho programy, bude znamenať veľkú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú – deťom.

Rovnako aj hospodárenie UNICEF je prísne kontrolované medzinárodným tímom externých audítorov, pričom každý rok na kontrolu vysiela audítorov iná krajina. Takto je zabezpečená nestrannosť a objektívnosť.

Podrobné informácie o využití finančných prostriedkov a poskytnutej humanitárnej pomoci v jednotlivých krajinách, ako aj o výšku príspevkov z jednotlivých krajín a ďalšie informácie, nájdete v našich výročných správach a vo výročných správach celosvetového UNICEF zverejnených na stránke www.unicef.org.

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI576410/Meerzad
celý článok

Zničujúce povodne v Afganistane

Bleskové záplavy 10. - 11. mája 2024 na severovýchode Afganistanu si údajne vyžiadali životy najmenej 240 ľudí vrátane 51 detí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Očakáva sa, že tieto čísla sa budú zvyšovať, keď prídu ďalšie správy. Najviac obetí bolo hlásených v provincii Baglán, kde silné dažde zničili približne 3 000 domov, poškodili poľnohospodársku pôdu, odplavili dobytok, zatvorili školy a poškodili zdravotné strediská. Zasiahnuté boli aj provincie Takhar a Badakhshan, kde bolo podľa prvých správ poškodených najmenej 300 domov. "Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych," povedal Dr. Tajudeen Oyewale, zástupca UNICEF v Afganistane. "UNICEF a naši partneri sú na mieste a vyvíjajú maximálne úsilie, aby postihnutým rodinám a komunitám poskytli rýchlu pomoc." UNICEF poslal 450 rodinných súprav, 500 hygienických súprav, 476 prikrývok pre dospelých a deti a 100 súprav oblečenia, ktoré doplnia podporu poskytovanú inými agentúrami OSN a partnermi. Vyslaný bol aj mobilný tím UNICEF pre zdravotníctvo a výživu a na mieste sú aj tímy UNICEF, ktoré pomáhajú vykonávať ďalšie hodnotenia.