Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ


Firemná spolupráca

 

STAŇTE SA FIRMOU, KTORÁ POMÁHA S UNICEFom  

Dajte vedieť Vašim partnerom, zákazníkom a zamestnancom, že Vaša spoločnosť sa podieľa na plnení misie UNICEFu: 

Aby každé dieťa malo detstvo, v ktorom je milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom je schopné naplniť svoj potenciál.  A to tak na Slovensku, ako aj v ktorejkoľvek krajine sveta.  

Spolupracujte a pomáhajte s UNICEFom formou CHARITATÍTVNEJ REKLAMY, ktorá bude mať pozitívny vplyv aj na Vašu spoločnosť vo forme zákonnej daňovej optimalizácie.

 

                                                      

ČO VÁM SPOLUPRÁCA PRINESIE                                                                                            

1. Výdavky na reklamu na charitatívne účely podľa §13 ods. 1 písm. g) Zákona o dani z príjmov sú daňovým výdavkom v zmysle § 19 ods. 2 písm. k) Zákona o dani z príjmov, v rámci kalendárneho roka, v ktorom boli zaplatené. Takýmto spôsobom si môžete optimalizovať svoje dane.

2. Po uzavretí zmluvy o charitatívnej reklame môžete odprezentovať svojim partnerom, zákazníkom a zamestnancom, že ste firmou, ktorá pomáha UNICEFu. Prostredníctvom nášho banneru “FIRMA, KTORÁ POMÁHA UNICEF 2021” vo Vašich komunikačných materiáloch im budete môcť oznámiť, že nám pomáhate a nie sú Vám ľahostajné osudy detí, ktoré sa ocitli v núdzi.

3. Slovenská nadácia pre UNICEF odprezentuje spoluprácu s Vami v závislosti od balíčka, ktorý si vyberiete: 

 

FIRMA, KTORÁ POMÁHA S UNICEF 1000 (finančná podpora do 1 000 EUR)

 • Umiestnenie loga Vašej spoločnosti na webovej stránke a sociálnych sieťach Slovenskej nadácie pre UNICEF na dobu 1 roka.                                 

FIRMA, KTORÁ POMÁHA S UNICEF 5000 (finančná podpora do 5000 EUR) 

 • Umiestnenie loga Vašej spoločnosti na webovej stránke a sociálnych sieťach Slovenskej nadácie pre UNICEF na dobu 1 roka.
 • Poskytneme Vám informácie o tom, ako sme vďaka Vašej podpore pomohli deťom vo svete aj na Slovensku.   
 •  Umiestnenie Vášho loga vo všetkých Newsletteroch, ktoré odosielame našim darcom, partnerom, školám.                                                                                                                                

FIRMA, KTORÁ POMÁHA S UNICEF 5000 + (finančná podpora nad 5000 EUR)     

 • Umiestnenie loga Vašej spoločnosti na webovej stránke a sociálnych sieťach Slovenskej nadácie pre UNICEF na dobu 1 roka.
 • Poskytneme Vám informácie o tom, ako sme vďaka Vašej podpore pomohli deťom vo svete aj na Slovensku.   
 • Umiestnenie Vášho loga vo všetkých Newsletteroch, ktoré odosielame našim darcom, partnerom, školám.
 • Spoluprácu s Vašou spoločnosťou zviditeľníme formou tlačovej správy.   

                                                  

K ČOMU SLÚŽI REGISTRÁCIA                                                                                                      

Slovenskej nadácii pre UNICEF záleží na tom, aby každý partner, s ktorým spolupracuje spĺňal štandardy bezúhonnosti a transparentnosti.     

                                                                                

Cieľom prieskumu firemných partnerov je:

 • Zabezpečiť súlad so základnými hodnotami, zásadami a strategickými cieľmi UNICEF
 • Vyvarovať sa konfliktu záujmov s programami UNICEFu (viď nižšie informácie o vylúčených oblastiach obchodnej činnosti)
 • Podporovať spravodlivosť a hodnotu značky UNICEF 
 • Zabrániť negatívnemu vplyvu na deti 
 • Slovenská nadácia pre UNICEF nemôže nadviazať partnerstvo so spoločnosťou, ktorá je v rozpore s vyššie uvedenými kritériami. 

 

ZO SPOLUPRÁCE SÚ VYLÚČENÉ SPOLOČNOSTI, KTORÉ SA VENUJÚ NASLEDUJÚCIM OBLASTIAM OBCHODNEJ ČINNOSTI:

 • Zbrane a vojenská výstroj
 • Alkohol
 • Tabak
 • Pornografia
 • Hazardné hry
 • Detská výživa (detské výživové doplnky, využívané ako náhrada dojčenia)

 

ZO SPOLUPRÁCE SÚ VYLÚČENÉ SPOLOČNOSTI, ktoré:

 • Nerešpektujú sankcie OSN a rezolúciu Bezpečnostnej rady, alebo na ktoré boli uvalené sankcie OSN
 • Vážnym spôsobom poškodzujú ľudské práva, pracovné právo alebo platnú legislatívu
 • Vážnym spôsobom poškodzujú životné prostredie

 

AKO POUŽIJEME FINANCIE OD VÁS                                                                                                

 • na medzinárodnú pomoc UNICEF v rámci existujúcej stratégie UNICEF 
 • na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM na Slovensku
 • na administratívnu podporu a manažment programov Slovenskej nadácie pre UNICEF (FIRMA, KTORÁ POMÁHA UNICEF, ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM, UNICEF JUNIOR AMBASÁDOR, FAMILY FRIENDLY FIRMA a iné.)  

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na info@unicef.sk alebo 0903 770 418.    

 

ĎAKUJEME