Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UNI319179/Coulibaly

Pomoc
vo svete

a čo by sa stalo, keby UNICEF prestal existovať...

 

UNICEF bol založený po skončení 2. svetovej vojny na pomoc deťom v núdzi. O 75 rokov neskôr je UNICEF niečím oveľa dôležitejším než fondom na obnovu po vojne. Je celosvetovou sieťou vo viac ako 190 krajinách a teritóriách – čo je viac ako akákoľvek iná organizácia na ochranu detských práv. Má tisíce zamestnancov, spolupracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí spolupracujú s vládami a lokálnymi organizáciami pri ochrane detí pred nebezpečenstvom. Má milióny darcov, ktorí sú rozhodnutí priložiť ruku k dielu a pomôcť deťom dostať sa z krízy a chudoby. UNICEF obhajuje práva detí na celom svete, bojuje za ich lepšiu budúcnosť a mení život v ich komunitách k lepšiemu. Ale čo by sa stalo, keby UNICEF neexistoval?

 

1. Pravidelne by sa začali vyskytovať epidémie smrteľných chorôb

 

Vakcíny doručujeme aj na tie najodľahlejšie miesta sveta. © UNICEF

 

V UNICEFe sme presvedčení, že deti by nemali umierať na choroby, ktorým sa dá zabrániť. V roku 2020 UNICEF zabezpečil očkovanie 1,9 miliardami dávok vakcín v 102 krajinách sveta, ktorými zaočkovali 45 % detí sveta vo veku do 5 rokov.
Očkovanie
je jedným z najefektívnejších a nízkonákladových zdravotných úkonov, zachráni každoročne 2 až 3 milióny detských životov. Tieto očkovania majú silu odvrátiť vypuknutie epidémií smrteľných chorôb a nespočetné detské úmrtia každý rok. Veľká kúpna sila UNICEFu dovoľuje nakupovať vakcíny za nižšie ceny, čím môžeme pomôcť ešte väčšiemu počtu detí. 


 

2. Vojnou zničené krajiny ako Sýria by nikdy nemohli byť znovuvybudované

 

Nadeen bola prinútená na dva roky opustiť školu, ktorú zavreli kvôli bojom v oblasti Aleppa v Sýrii. „Bolo to najťažšie obdobie môjho života. Zrazu som pred sebou nemala nijaký cieľ.“ hovorí 16-ročné dievča. UNICEF ponúka mladým ľuďom ako ona možnosť doštudovať a naplánovať si budúcnosť tým, že im poskytuje vzdelávacie granty, bezpečné ubytovanie a rekvalifikačné hodiny. „Moja rodina sa veľmi znepokojovala, keď som na záverečné skúšky musela cestovať do Aleppa. Cesta je nebezpečná a veľmi dlhá, ale ja som sa nebála. Znamenalo to možnosť štúdia a naplnenie môjho sna stať sa učiteľkou. Musela som to urobiť.“  © UNICEF/Al-Issa


Deti, ktoré prežili vojnu, majú pred sebou v dospelosti veľkú úlohu: znova vybudovať svoje komunity a krajiny pozdvihnúť z ruín. Ale ak celá generácia detí vyrastá bez pocitu bezpečia, bez možnosti na hru a učenie, nikdy sa nestanú lekármi, učiteľmi či inžiniermi, ktorí by boli schopní budovať mierové spoločenstvo. UNICEF zabezpečuje možnosť vzdelávania pre väčší počet detí ako akákoľvek iná organizácia. A deti žijúce v krízových oblastiach majú také isté právo na vzdelanie ako každé iné dieťa. V roku 2020 (počas pandémie COVID-19), umožnil UNICEF vzdelávanie na diaľku 301 miliónom detí (z toho 49 % dievčat). 
 
 

3. Rodiny zasiahnuté cyklónmi a zemetraseniami by boli ponechané samy na seba

 

Deti a ich rodiny majú prístup k čistej vode v jednej zo štyroch staníc podporovaných UNICEFom v Les Cayes, Haiti. © UNICEF/Ergen

 

UNICEF je na mieste pred začiatkom katastrof, počas ich trvania aj po nich. Každá fáza pohromy so sebou prináša nové smrteľné hrozby pre deti. V auguste 2021 zasiahlo Haiti zemetrasenie o sile 7,2 stupňa, pri ktorom prišli o život viac než dve tisícky ľudí a ďalšie tisíce boli zranené. Pre haitské deti bolo treba zabezpečiť ich základné potreby, bez čoho boli ich životy v bezprostrednom ohrození: prístup k pitnej vode, nemocnice, domovy a zdravotné centrá boli zničené. Bez okamžitej reakcie by o život boli prišli ďalšie tisíce detí na následky chorôb. Našťastie UNICEF zareagoval ešte v deň katastrofy. Mali sme pripravené dodávky život zachraňujúcej čistej vody, núdzových prístreškov a ďalšieho nevyhnutného materiálového zabezpečenia pre rodiny, ktoré stratili úplne všetko. A ešte dlho potom, ako zmienky o zemetrasení zmiznú zo svetových titulkov, UNICEF vo svojej práci pokračuje. Naďalej sprístupňujeme zdroje pitnej vody, opravujeme poškodené zdravotné strediská a pomáhame miestnym komunitám pripraviť sa na možné budúce živelné katastrofy.
 

4. Milióny detí by boli ohrozené smrťou následkom podvýživy

 

Ročná Khadija na obrázku s mamou Fatimou prišli do centra liečby podvýživy UNICEF v Maiduguri, Nigéria, kde špecializovaný personál urobí všetko preto, aby dievčatku pomohol. © UNICEF/Commins


UNICEF je najväčším nákupcom terapeutickej výživy, s objemom nákupov až neuveriteľných 80  % svetových krízových dodávok. Ak by UNICEF neexistoval, nemocnice, kliniky v odľahlých oblastiach a mobilné zdravotnícke tímy by boli v roku 2016 zostali bez viac ako 49 000 ton terapetickej výživy. A 5 miliónov detí, ktorým sme pomohli zotaviť sa z tej najhoršej formy podvýživy, by inak svoj boj o život prehrali. Khadija je jedným z takýchto detí. Hladovala, keď sa dostala do jednej z UNICEFom podporovaných nemocníc v Nigérii. Obvod jej rúčky bol sotva väčší ako palec jej mamy. „Sama som ochorela a nemohla som svoje dieťa dojčiť,“ hovorí jej matka. 20 dní podávania terapeutickej výživy a správnych liečiv, zachránili Khadijin život. Z nemocnice odchádzala s mamou a zásobou terapeutickej výživy, ktorá jej pomohla úplne sa z podvýživy zotaviť. UNICEF tiež zabezpečil, aby sa terapeutická výživa stala dostupnou pre každého. Pred 20 rokmi všetky dodávky terapeutickej výživy pochádzali od jediného európskeho výrobcu. UNICEF pomohol rozbehnúť výrobu aj v krajinách s nízkymi príjmami, kde deti trpeli akútnym nedostatkom potravy. UNICEF nadviazal spoluprácu s 22 výrobcami a mnohými partnermi ako napr. Svetový program pre výživu a chronická detská podvýživa sa dostala na najnižšiu zaznamenanú úroveň v histórii.
 
 

5. Deti prinútené bojovať by sa nikdy nemohli vrátiť do svojich normálnych životov

 

Gatkuoth* je jedným z tisícov detí v Južnom Sudáne, ktoré UNICEF pomohol oslobodiť z ozbrojených skupín. “Nepáčilo sa mi byť vojakom. Nebolo na tom nič dobrého. Páčili sa mi síce peniaze, ktoré mi dávala armáda, ale nerád som robil to, čo ma nútili robiť so zbraňami. Veľakrát som sa pokúsil o útek z armády, ale bolo to zbytočné. Vždy ma chytili a potrestali. Som veľmi šťastný, že ma oslobodili. Žijem teraz s mojou tetou a chcem sa stať lekárom, aby som mohol pomáhať svojim ľuďom.” (*meno zmenené)   © UNICEF/Rich

 

V krajinách rozdelených vojnovým konfliktom majú špecialisti UNICEF obzvlášť ťažkú úlohu: vyjednávať s predstaviteľmi ozbrojených síl o prepustení detských vojakov. Ale naša práca sa tu nekončí. Po prepustení z ozbrojených skupín UNICEF pomáha týmto deťom nájsť ich rodiny a vrátiť sa k nim. Návrat týchto detí k bežnému životu môže trvať roky a UNICEF pomáha aj pri tomto behu na dlhé trate. Podstatou reintegrácie detí je ich návrat do školy. Podporujeme ich v tomto procese tak, aby sa vzdelávanie a spolužiaci stali zdrojom ich sily a prostriedkom návratu do normálneho života v budúcnosti.


 
6.  Tisíce detí by už nikdy neuvideli svojich rodičov

 

8-ročná Nyayjaw bozkáva svoju malú sestričku Nyaguu, s ktorou sa dnes práve stretla, po tom, ako bola nájdená jej mama. Rodina bola dva roky odlúčená v dôsledku ozbrojeného konfliktu. “Už nikdy nedopustím, aby sme sa opäť odlúčili,” povedala ich matka Nyaruon po ich dojímavom stretnutí. © UNICEF/Rich


Vojna a živelné pohromy spôsobujú každoročne odlúčenie tisícov detí od svojich rodín. UNICEF používa inovatívne mobilné siete a náročný výskum na nájdenie rodín detí, ktoré sa ocitli samotné uprostred vojnového konfliktu, v utečeneckých táboroch a po prírodných katastrofách. Táto mravenčia práca prináša svoje výsledky. Bez nej by viac ako 21 000 detí za minulý rok pravdepodobne nikdy nebolo opäť našlo svoje rodiny alebo opatrovníkov a ďalších 33 000 by sa ocitlo samotných v nebezpečnom prostredí.
 
 

7. Stratili by sme jeden z najväčších zdrojov informácií o deťoch

 

2-týždňové dieťatko na slávnostnom obede a súčasne mobilnej registrácii v Mawlamyaing v Mjanmarsku. © UNICEF/Htet


Toto je poznatok z dlhodobej praxe UNICEFu: problémy, ktoré sa nemerajú, sa často neriešia. Ak vlády krajín vedia, ktoré deti nechodia do školy, a ktoré sú hladné, môžu konať. A kým nezbierajú tieto informácie pravidelne, každý rok, nebudú vedieť určiť ani ich dopad. UNICEF disponuje najrozsiahlejšími dátami o deťoch po celom svete. Využívame výhody moderných technológií a naše veľké siete, aby sme vedeli správne zacieliť našu pomoc tým najzraniteľnejším deťom.


8. Deti na celom svete by stratili najväčšieho obhajcu svojich práv

 

Deti počas národnej očkovacej kampane proti detskej obrne v Kongu. © UNICEF/Ziavoula


Detské práva nie sú len abstraktným konceptom. Sú zakotvené v najrýchlejšie a najširšie ratifikovanej ľudskoprávnej zmluve v histórii: Dohovore o právach dieťaťa OSN. Zmluva určuje právo každého dieťaťa na prežitie, rozvoj a dosiahnutie jeho potenciálu bez ohľadu na to, kým je a kde žije. UNICEF je jedinou organizáciou explicitne menovanou v Dohovore o právach dieťaťa ako zdroj expertnej pomoci a poradenstva. Pomáhame vládam posilňovať zákony a politiky v prospech detí a berieme ich na zodpovednosť,  keď svoje záväzky nedodržiavajú.


 
Stojíme na strane detí v čase krízy a chudoby

 

© UNICEF


Práca UNICEFu v prospech detí nebola nikdy potrebnejšia. Vojnové konflikty, hlad, živelné pohromy a migračná kríza ohrozujú životy detí a ich budúcnosť každý deň. UNICEF nie je financovaný z fondov OSN a našu prácu môžeme realizovať len vďaka podpore ľudí, ktorým nie sú osudy detí v núdzi ľahostajné, a ktorí sa stávajú Svetovými rodičmi UNICEF. Naše tímy a zdroje dennodenne dosahujú svoje limity, ale každý ďalší Svetový rodič nám umožňuje napredovať rýchlejšie a dosiahnuť viac detí, ktoré potrebujú pomoc. Staňte sa aj vy Svetovým rodičom UNICEF a umožnite nám aj naďalej pre deti zabezpečovať pitnú vodu, jedlo, lieky, strechu nad hlavou, vzdelanie...


Za vašu pomoc VÁM zo srdca ĎAKUJEME

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy