Chcem prispieť
Chcem prispieť
© UNICEF Tremeau


Naše poslanie

UNICEF bol založený po 2. svetovej vojne na pomoc deťom, ktorých životy a budúcnosť boli v ohrození. Nezáležalo na tom, z akej krajiny pochádzali. Jediné, na čom záležalo, bolo pomôcť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. 

Na čom záležalo bolo dosiahnutie výsledkov. 

Dnes, keď konflikty a krízy na celom svete ohrozujú a premiestňujú milióny detí a milióny detí čelia chudobe, núdzi, násiliu, vykorisťovaniu a diskriminácii, na dosiahnutí výsledkov pre deti záleží viac než kedykoľvek predtým - a ich dosiahnutie pre každé dieťa je pre UNICEF stále hnacou silou.

Pracujeme na tom, aby sme zachránili ich životy. Pracujeme na tom, aby sme ich udržali v bezpečí a chránili ich pred neprávosťami. Pracujeme na tom, aby sme im poskytli detstvo, v ktorom sú milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom sú schopné naplniť svoj potenciál. 

Slovenský výbor pre UNICEF je jedným z 36 národných výborov UNICEF, ktorých hlavnou úlohou je získavať zdroje na podporu programov UNICEF. Na Slovensku pôsobí od roku 1993, je financovaný výlučne dobrovoľnými príspevkami. Aktívne propaguje Dohovor o právach dieťaťa, zasadzuje sa o to, aby boli jednotlivé ustanovenia Dohovoru bežnou a živou súčasťou každodenného života. Snaží sa o zvyšovanie účasti detí na rozhodovaní školskej komunity prostredníctvom programu „Škola priateľská deťom“. 

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

UNICEF a HC ´05 iClinic Banská Bystrica na Mikuláša pre všetky deti!