Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF Tremeau


Naše poslanie

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pracujeme vo viac ako 190 krajinách a teritóriách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. A nikdy sa nevzdáme...

UNICEF síce patrí medzi organizácie OSN, má však špecifické postavenie - je jediným fondom OSN, ktorý nie je financovaný zo strany OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Naša pomoc  deťom v núdzi je úplne závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.  V roku 1965 získal Detský fond UNICEF Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi národmi.

 

Aby každé dieťa malo detstvo, v ktorom je milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom je schopné naplniť svoj potenciál.  A to tak na Slovensku, ako aj v ktorejkoľvek krajine sveta. 

 

Slovenská nadácia pre UNICEF je jedným z 36 národných výborov UNICEF, ktorých hlavnou misiou je hlavne získavanie zdrojov pre potreby programových krajín.

Naším poslaním je prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základnému vzdelaniu, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

 

SVETOVÝ RODIČ UNICEF

Na Slovensku je našim vlajkovým programom SVETOVÝ RODIČ UNICEF, v ktorom naši podporovatelia mesačne menšou sumou prispievajú, aby sme mohli pomáhať deťom v núdzi v krajinách, ktoré postihla humanitárna kríza. Pravidelné prispievanie patrí medzi najefektívnejšie formy pomoci. Práve vďaka našej rodine SVETOVÝCH RODIČOV UNICEF dokážeme efektívne plánovať a v prípade humanitárnych kríz reagovať okamžite.

 

JUNIOR AMBASÁDORI UNICEF

Program JUNIOR AMBASÁDORI UNICEF je program pre študentov vo veku 16 - 20 rokov. Na workshopoch, ktoré prebiehajú v jednotlivých regiónoch Slovenska, sa dozvedia o poslaní UNICEFu, o mýtoch a realite humanitárnej pomoci, stretnú ľudí rovnakej "krvnej skupiny", nadviažu nové kontakty a priateľstvá. Myšlienku dôležitosti pomoci deťom v núdzi nám pomáhajú šíriť nielen aktivitami vo svojom okolí, ale aj zapájaním sa do programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI426293/Le Lijour
celý článok

Nikol a Viktoriia nemajú inú možnosť ako bojovať