Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UNI275197/El-Noaimi

Svetový
rodič UNICEF

Krajín, v ktorých zúri vojna je dnes najviac za posledných 30 rokov... Deťom, ktoré v nich žijú treba pomáhať stále. Náš program SVETOVÝ RODIČ UNICEF je o pravidelnej podpore našich darcov. Táto sa nám za 75 rokov našej práce v teréne ukázala ako najúčinnejšia.

 

Aj VY môžete zachraňovať životy detí

Staňte sa ich SVETOVÝM RODIČOM, ktorého síce deti nikdy nestretnú, ale ktorý zmení ich život...

 

Každé dieťa potrebuje dobrého opatrovateľa. Tým, že sa stanete SVETOVÝM RODIČOM UNICEF, preberáte na seba krásny záväzok pomoci deťom v núdzi. Pomôžete deťom, ktoré buď o rodičov prišli alebo ich majú, ale im žiaľ nedokážu zabezpečiť základné potreby, pretože sa ich rodiny ocitli v humanitárnych krízach. Vaša pravidelné mesačná podpora nám umožní počas humanitárnych kríz zabezpečovať pre strádajúce deti strechu nad hlavou, lieky, vodu, jedlo, školské pomôcky  – dostanú vďaka vám novú nádej a nezostanú v zabudnutí. 

 

                                   

 

Prečo prispievať pravidelne a aká suma pomôže?

 

Ako SVETOVÝ RODIČ nepodporujete jedno konkrétne dieťa, pomáhate mnohým deťom, ktoré práve v tej chvíli pomoc potrebujú. Tým, že prispievate pravidelne, pomáhate dlhodobo a to je najdôležitejšie. Pretože vojny a humanitárne krízy netrvajú žiaľ len chvíľu, ale mesiace a roky... a my potrebujeme byť pri deťoch celý tento čas - spolu s vami. 

Nemusíte mesačne prispievať vysokými sumami. Malý, ale pravidelný dar znamená pre deti v núdzi veľkú pomoc. Výška mesačného príspevku je len na Vás a kedykoľvek ju môžete zmeniť či zrušiť. 

Slovenskí SVETOVÍ RODIČIA pomáhajú deťom vo vzdialených krajinách, deťom, ktoré sa nemali to šťastie narodiť v mieri alebo žijú v krajinách, ktoré pustošia sucho, zemetrasenia, záplavy...

 

 

Čo vaše mesačné príspevky môžu pre deti znamenať za 1 rok?

 

9 € mesačne

zabezpečí za rok vodu pre 32 detí

15 € mesačne

vylieči z podvýživy za rok 6 detí

21 € mesačne

vylieči za rok z malárie 360 detí 

 

 

Každé jedno € pomáha deťom v núdzi a pravidelné prispievanie je tou najefektívnejšou cestou pomoci. Pomáhate tak tým najohrozenejším deťom na svete.

 

Prečo pomáhať s UNICEFom?

 

UNICEF pôsobí vo viac ako 190 krajinách a zabezpečuje pre deti v núdzi jedlo, vodu, lieky, strechu nad hlavou, vzdelanie. Za 75 rokov existencie pomohla naša organizácia viac deťom ako ktorákoľvek iná humanitárna organizácia. A neprestaneme pomáhať, kým sa svet nestane pre všetky deti bezpečným miestom.

UNICEF je jediným fondom OSN, ktorý nie je a ani nikdy nebol financovaný zo strany OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Naša práca na pomoc deťom je úplne závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.

 

Ako SVETOVÉMU RODIČOVI UNICEF vám budeme pravidelne posielať videá a informácie o tom, ako vďaka vám pomáhame v teréne.

 

 

Ak ste sa rozhodli stať sa SVETOVÝM RODIČOM, s radosťou vás budeme na tejto ceste sprevádzať. Ak sa chcete o programe SVETOVÝ RODIČ UNICEF dozvedieť viac, napíšte nám na info@unicef.sk

 

Ď A K U J E M E  VÁM !