Chcem prispieť
CHCEM POMôcť

chcem pomôcť

Pravidelné darcovstvo 

Pravidelné darcovstvo patrí medzi najefektívnejšie formy pomoci. Nie všetky krízy, ktoré sa udejú vo svete skončia na titulných stránkach novín. UNICEF reaguje na všetky mimoriadne udalosti, poskytuje ochranu a pomoc deťom, ktoré by inak zostali v zabudnutí. 

Aby sme dokázali splniť náš cieľ a pomáhať deťom kdekoľvek na svete, potrebujeme Vašu podporu. Váš dar dá ohrozeným deťom nádej - nádej na lepší život, zabezpečí im strechu nad hlavou, prístup k vode a liekom. 

Program PRIATELIA DETÍ UNICEF pomáha všade tam, kde sa deti ocitnú v núdzi. Tým, že sa stanete jeho súčasťou, zlepšíte svet detí ešte dnes.


Vašich 10 € mesačne dokáže zabezpečiť napríklad tablety na vyčistenie takmer 10 000 litrov vody. Vďaka Vášmu pravidelnému príspevku umožníme deťom piť nezávadnú vodu, pretože nedostatočná hygiena a kontaminovaná voda sú zdrojom životohrozujúcich ochorení.