Chcem prispieť
Chcem prispieť


Práva detí

Všetky deti majú v živote jedno spoločné - svoje práva.

Pred 25 rokmi zložili zástupcovia všetkých krajín sveta sľub všetkým deťom, že budú presadzovať a chrániť ich práva. Vznikol tak Dohovor o právach dieťaťa, ktorý vymenováva  všetko dôležité, čo mladá generácia potrebuje pre svoj správny vývoj, rast a zapojenie do spoločnosti.

Dohovor o právach dieťaťa sa vzťahuje na všetky deti bez ohľadu na to, kde sa narodili, akú majú farbu pleti alebo vyznanie.

Za štvrť storočia sa vďaka podporovateľom UNICEF podarilo dosiahnuť veľký pokrok: dvakrát viac detí ako 25 rokov predtým sa dožije v zdraví svojich 5. narodenín, ešte nikdy v celej histórii ľudstva nechodilo do školy toľko deťí.

Mnoho výziev je ešte pred nami. Viac ako 6,6 miliónov detí ročne zomrie na choroby, ktorých vzniku vieme vďaka zdravotnej starostlivosti zabrániť. Milióny detí stále nemajú prístup k vzdelaniu, nemajú strechu nad hlavou, dostatok jedla či pitnej vody. Niektoré sú vystavené násiliu, zneužívaniu a diskriminácii.

UNICEF spolupracuje s rodinami, komunitami a predstaviteľmi viac ako 190 krajín, aby sa situácia detí zmenila k lepšiemu. Propagujeme a podporujeme práva detí na kvalitné vzdelanie, na zdravý život, na bezpečné detstvo, na šetrné zaobchádzanie a tiež na ich právo vyjadriť svoje vlastné názory. K tomu, aby nebolo na žiadne dieťa zabudnuté, vyvíjame nové prístupy a snažíme sa prísť s novými riešeniami existujúcich problémov.

Naši kolegovia v jednotlivých krajinách distribuujú životne dôležité potreby ako pitnú vodu, lieky alebo moskytiéry, okrem toho poskytujeme poradenstvo pre rodičov, komunitám a predstaviteľom štátov zapojených do programov na ochranu detí. Vytvárame príležitosti pre mladú generáciu, vďaka ktorej sa budú učiť slobodne vyjadrovať svoje názory a byť partnermi v diskusiách o témach, ktoré sa ich dotýkajú. Využíváme náš vplyv na najvyšších predstaviteľov jednotlivých krajín, aby sme presadzovali práva dieťaťa do zákonov a zvyklostí daných krajín.

Naše úlohy nekončia. Chceme mať istotu, že všetky deti budú mať zabezpečený čo najlepší možný štart do života. Naplnenie práv detí pre nás znamená, že žiadna ekonomická kríza, klimatická zmena ani epidémia neohrozí pokrok, ktorý sme spoločne dosiahli v oblasti práv detí.

PREČÍTAJTE SI VIAC

© Martin Črep
celý článok

Nový vyslanec dobrej vôle UNICEF – Miro Jaroš