Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0144148/Abramson

2%: nepustite
ich dolu vodou

... venujte ich deťom v núdzi

 

Pomáhame deťom v núdzi po celom svete. Čím nás bude viac, tým bude naša pomoc efektívnejšia. Pomáhame už viac ako 75 rokov a naša pomoc sa za tento čas dostala k miliónom detí. Stojíme pri nich v čase humanitárnych kríz, zabezpečujeme pre ne jedlo, vodu, lieky, strechu nad hlavou, vzdelanie. V našom najväčšom humanitárnom sklade na svete v Kodani sme vždy pripravení a v čase krízy dodávame všetko potrebné do 72 hodín. 
 

Na čo využijeme vaše 2 %?

 
 • Školíme slovenských študentov a študentky v oblasti humanitárnej pomoci a zapájame ich do našich aktivít. Tak je naša pomoc deťom v núdzi ešte efektívnejšia a slovenskí študenti sa stávajú súčasťou krásnej misie UNICEF
 • Pripravujeme programy na ochranu klímy a ovzdušia, aby sme chránili zdravie detí na Slovensku

 

Naše údaje ako prijímateľa vašich 2 % z dane

 

Obchodné meno (názov): SLOVENSKÁ NADÁCIA PRE UNICEF
Sídlo: MICHALSKÁ 371/7, 810 00 BRATISLAVA
IČO: 52 147 908 (vypĺňa sa sprava)
Právna forma: NADÁCIA

 

Postup pre venovanie 2 % z dane


Pre zamestnancov:

Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej danej z príjmov fyzickej osoby PDF (editovateľné)

Vyhlásenie online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

 

 • Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %, resp. 3 % z vašej zaplatenej dane.
 • 2 % zo zaplatenej dane môže darovať každý zamestnanec. Minimálna suma poukázanej dane sú 3 €.  
 • 3 % zo zaplatenej dane môžete darovať, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. V tomto prípade je toto potvrdenie povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.
 • Obe tlačivá (+ prípadne Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti) je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska najneskôr do 30. 4. 2024. 

 

Pre fyzické osoby, vrátane SZČO:

Ak si daňové priznanie podávate sami:

 • Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % - ak ste v minulom roku aspoň 40 hod vykonávali dobrovoľnícku prácu.
 • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním vašich údajov. ĎAKUJEME.
 • Daňové priznanie podajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2023) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 • V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 
Potrebné tlačivá:

  
Pre právnické osoby:

 • Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne).
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním vašich údajov vo Vyhlásení/daňovom priznaní. Ďakujeme.
 • Podmienky venovania 2 % nájdete na portáli Finančnej správy. 

 

Úprimne ďakujeme za vaše rozhodnutie pomôcť deťom :-)