Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Publikácie
na stiahnutie

Rovesnícke vzdelávanie

Vzdelávací proces sa v súčasnosti veľmi rýchlo mení. V mnohých školách sa už popri frontálnej výuke jednotlivých predmetov začínajú stále viac uplatňovať ďalšie prístupy ako napríklad projektové vzdelávanie, blokové vzdelávanie alebo rovesnícke vzdelávanie.

Ak máte záujem posilniť vo vašej škole tento typ vzdelávania, chcete sa o ňom dozvedieť viac a zistiť aj názory vašich kolegov na takéto vzdelávanie, všetko potrebné nájdete nižšie.

(Program bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Slovenský výbor pre UNICEF.)

Publikácie na stiahnutie