Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Publikácie
na stiahnutie

Publikácie na stiahnutie

Pre každé dieťa, výsledky

Súhrnná správa o výsledkoch UNICEF vo svete - výsledky sú dôležitou súčasťou našej práce a úsilia.

Opčný protokol - ozbrojené konflikty

OPČNÝ PROTOKOL K DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA O ÚČASTI DETÍ V OZBROJENÝCH KONFLIKTOCH

Opčný protokol o procedúre oznámení

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení

Neuromarketingová štúdia od SAMOEurope

Autor: Samo Europe, s.r.o, Vzbudiť záujem o pomoc vo svete je pomerne zložité. Pozreli sme sa na to, ako ľudia reagujú informácie o pomoci s využitím nových inovačných technológií.