Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF Huwais


Základné školy

Pomoc je veľmi náročná a nedocenená práca. Práca ľudí, ktorí pracujú pre humanitárne organizácie akou je aj UNICEF je niekedy úplne iná, ako by ste si ju predstavovali. Oveľa častejšie ako pomáhame, musíme  riešiť situácie, keď pomôcť nemôžeme, či už kvôli zle nastaveným zákonom, alebo nedostatku prostriedkov na pomoc iným. 

 

V programe ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM sme sa doteraz venovali viac téme práv dieťaťa.

 

Teraz sme však Program vynovili a prinášame nové tematické oblasti pre deti, ktoré pre ne budú dúfame atraktívnejšie a hlavne im ukážu ako humanitárna pomoc naozaj prebieha.

 

Čo sme si pre vás pripravili?

  • Ako sa stať hrdinom spolu s UNICEFom – hry a simulácie o tom, ako prebieha humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca.

  • Ako sa stať nositeľmi zmeny – ako môže každé dieťa prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja.

 

Na našej stránke nájdete jednoduché publikácie, ale aj prezentácie  vhodné pre deti, ktoré navštevujú základné školy. Odporúčame inšpirovať sa aj publikáciami pre materské školy. Školám registrovaným v programe ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM budeme na mesačnej báze zasielať informačný prehľad s podnetmi k vyučovacím hodinám.

 

Zoznam publikácií:

 

S ROZPRÁVKOU OKOLO SVETA

V tejto knihe nájdete 10 rozprávok z rôznych kútov sveta. Sú to krátke tradičné rozprávky zozbierané od študentov, ktorí v daných krajinách žijú. Túto knihu sme sa rozhodli napísať preto, aby sa deti zoznámili s inými kultúrami a spoznali nové netradičné rozprávky.   

MODRÁČIKOVIA -  HRDINOVIA, KTORÍ MENIA SVET

Modráčikovia sú superhrdinovia, ktorí silou svojho srdca prispievajú k záchrane sveta. Cieľom tejto publikácie je vysvetliť deťom, ako oni sami môžu prispievať k zmene vo svete a naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja.

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1. - 4. ročník - POMÁHAM s UNICEFom

Každé malé dieťa sa túži stať hrdinom. Ako hrdinov vnímajú policajtov, požiarnikov, záchranárov, alebo vojakov. Veľmi málo sa hovorí o práci humanitárnych pracovníkov, ktorí sú tiež hrdinami. Publikáciou SOM HRDINA - POMÁHAM S UNICEFom by sme chceli začať búrať mýty o pomoci a priblížiť ju každému (aj malým deťom) cez konkrétne situácie, s ktorými sa rozvojoví a humanitárni pracovníci stretávajú každý deň. Aby sa aj deti mohli stať hrdinami, ktorí budú vedieť správne reagovať a pomáhať iným. Táto publikácia vás prevedie niekoľkými formami pomoci, ktoré UNICEF zabezpečuje v rôznych častiach sveta.

NIEČO MÁLO O POMOCI - NA ZÁBAVU AJ ZAMYSLENIE

Poznáte príbehy ľudí, ktorí potrebovali pomoc? Určite ste niektoré počuli, ale ťažko je si ich zapamätať. Keď sa hovorí o pomoci, ide väčšinou o ťažké témy. Napriek tomu niekedy je dobré sa vedieť zabaviť aj v ťažkej situácii. Lebo tak to robia často aj ľudia, ktorých nájdete v utečeneckých táboroch. Napriek ťažkej situácii, hľadajú aj rozptýlenie a zábavu, aby aspoň na chvíľku zabudli na všetok stres. Často sa smejú aj sami na sebe. A tak vám aj my prinášame pre žiakov zopár zábavných hier o ťažkých témach.

MORÁLNE DILEMY V HUMANITÁRNEJ POMOCI

Čo myslíte, že je najťažšia vec na pomoci iným? To, že nikdy nemáte toľko prostriedkov, aby ste dokázali pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú. Práca humanitárnych pracovníkov často spočíva v tom, že si musia nastaviť jasné pravidlá, komu pomôžu a komu pomoc odmietnu. Niekedy nemajú na výber a pomoc musia odmietnuť. Žiaci si môžu vyskúšať, ako by reagovali, a aký je to pocit, keď nedokážu pomôcť každému kto pomoc potrebuje. Ako by sa zachovali?

NEMRHAJ TÝM! Nájdi veciam nové využitie

Konzumný spôsob života, akým žijeme teraz, má negatívne dopady na klimatickú zmenu.  My ako ľudia máme zlozvyk použiť niečo raz a potom to zahodiť. V tejto publikácii nájdete námet ako diskutovať s deťmi o viacnásobnom využívaní predmetov, či vecí, ktoré máme k dispozícii. V rámci praktickej ukážky nájdete v publikácii návod na výrobu tašky zo starého trička. 
 

OCHRANA KLÍMY AKO TÉMA DISKUSIE

O zmene klímy sa hovorí veľa, ale jej dopady najlepšie možno vnímať v čase. Táto publikácia prináša návod, ako môžu deti cez diskusiu so staršími ľuďmi vnímať dopady klimatickej zmeny na Slovensku, či vo svete. Ako sa menil spôsob dopravy, stravovania, alebo ako sa zmenilo počasie za posledných 30 rokov?

VZDELÁVANIE PRE ROZVOJ Globálne vzdelávanie
Metodická pomôcka pre učiteľov, II. VYDANIE

UNICEF definuje vzdelávanie pre rozvoj ako proces, ktorý podporuje rozvoj detí a mladých ľudí. Formuje ich postoje a hodnoty ako globálna solidarita, mier, tolerancia a povedomie o životnom prostredí. Poskytuje im znalosti a zručnosti, prostredníctvom ktorých dokážu tieto hodnoty presadzovať, čím dosiahnu zmenu vo svojich vlastných životoch ako aj vo svojich komunitách na miestnej i globálnej úrovni. Publikácia prináša hry zamerané na 4 oblasti:

  1.  Previazanosť vecí
  2.  Obrazy a ich vnímanie
  3.  Sociálna spravodlivosť
  4.  Zmena a budúcnosť

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA

Výňatok z Dohovoru o právach dieťaťa v detskom jazyku zhŕňa najdôležitejšie články, ktoré by deti mali poznať a pochopiť. 

 

Vstúpte do sveta pomoci

 

Ak by ste chceli svojim žiakom pripraviť na vyučovaciu hodinu pár stručných informácií o pomoci a práci UNICEFu vo svete, určite vám pomôže táto jednoduchá prezentácia.

Príručka pre školy Kampaň SVETOVÝ RODIČ

Pomôžte nám hľadať SVETOVÝCH RODIČOV – pravidelných podporovateľov, vďaka ktorým môžeme pomáhať deťom v núdzi v tých najodľahlejších častiach sveta. Nápady nájdete v tejto príručke.

Arašidy letia na pomoc

UNICEF dnes predstavuje svoju novú e-knižku venovanú deťom: ARAŠIDY LETIA NA POMOC. Len predávnom sme uviedli takúto knižku pre dospelákov, tak ako by to vyzeralo, aby deti nemali tú svoju? Knihu napísala Mária Sliacka, ktorá vedie UNICEF na Slovensku. Mária strávila takmer 10 rokov na misiách pomoci v rôznych častiach sveta. „V tejto knižke by som chcela slovenským deťom porozprávať, ako kedysi po 2. svetovej vojne pomohla humanitárna organizácia UNRRA (predchodca UNICEFu) ich starým a prastarým rodičom. Porozprávam im aj o tom, ako sa pomáha dnes, v 21. storočí a aj o tom, že aj dnes sú na svete milióny detí, ktorým treba pomôcť,“ hovorí autorka knižky. 

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy