Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

chcem pomôcť

Pomoc pre deti na UKRAJINE

 

 

Zničená priehrada Kachovka zanechala viac ako 16 000 ľudí v núdzi. Zaplavených je najmenej 37 miest a obcí, čo bude mať vážne následky pre ďalšie státisíce ľudí na juhu Ukrajiny. Od včera sa intenzívne pracuje na ich evakuácii, poskytnutí základnej zdravotníckej starostlivosti a zabezpečení humanitárnej pomoci. 

Záplavy môžu spôsobiť aj presun mín a výbušnín do oblastí, ktoré boli predtým vyhodnotené ako bezpečné. Tím UNICEF pracuje naplno priamo v Chersonskej oblasti. Okamžite sme začali mobilizovať humanitárnu pomoc. Zasiahnutým rodinám práve teraz dodávame balenú pitnú vodu, súpravy pre vysídlené deti, hygienické potreby a tabletky na čistenie vody.

Na vlakovej stanici v Chersone sme zriadili centrum Spilno, kde môžu sa môžu deti v bezpečí hrať a zaisťujeme tu aj psychosociálnu pomoc. Mobilné tímy sú rozmiestnené na vlakových a autobusových staniciach v Chersonskej oblasti, kde distribuujú pomoc. UNICEF tiež plánuje poskytnutie finančnej pomoci rodinám s deťmi v oblastiach, ktoré boli zaplavené. 

 

© UNICEF/Filipov

 

Naše terénne programy môžete podporiť ľubovoľnou sumou vo vrchnej časti tejto stránky alebo pošlite SMS v hodnote 3 € s textom UKRAJINA na 844.

 

Ď A K U J E M E

 

© UNICEF Ukraine

 

Priehrada Kachovka bola napadnutá a zničená ráno 6. júna. Slúžila ako elektráreň na rieke Dnipro v Novej Kachovke, prístavnom meste ležiacom na južnom brehu nádrže Kachovka. Zabezpečovala elektrickú energiu, zavlažovanie a lepšiu splavnosť rieky. Slúžila aj ako zásobáreň pitnej vody.

 

Eskalácia konfliktu na Ukrajine predstavuje bezprostrednú hrozbu pre 7,5 milióna detí.

Deti Ukrajiny zúfalo potrebujú MIER. A práve teraz potrebujú aj našu POMOC. 

 

 

 Naše terénne programy môžete podporiť ľubovoľnou sumou vo vrchnej časti tejto stránky alebo pošlite SMS v hodnote 3 € s textom UKRAJINA na 844.

 

Ako UNICEF aktuálne pomáha na Ukrajine:

 

Pomoc UNICEF na Ukrajine k 15. decembru 2022:

 • UNICEF poskytol prístup k zdravotnej starostlivosti pre viac ako 4,8 milióna detí a žien,
 • umožnil prístup k vode pre viac ako 4,2 milióny ľudí žijúcich v oblastiach, kde bola zničená alebo poškodená infraštruktúra,
 • poskytol hygienické potreby pre viac ako milión ľudí,
 • oslovil viac ako 2,6 milióna detí a ich opatrovateľov s psychosociálnou podporou,
 • poskytol učebné pomôcky pre takmer 481 000 detí a takmer 885 000 zapojil do formálneho a neformálneho vzdelávania,
 • programe humanitárnej finančnej pomoci pomohol 196 435 domácnostiam.

 

Pomoc UNICEF v krajinách, ktoré sú hostiteľmi odídencov:

UNICEF podporuje národné systémy, ktoré poskytujú základné služby a ochranu, najmä pre najzraniteľnejšie deti. Toto zahŕňa:

 • školenie príslušníkov pohraničnej stráže v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, rozšírenie možností vzdelávania a integrácia detí odídencov do škôl, obstarávanie vakcín a zdravotníckeho materiálu, založenie centier hry a učenia, ktoré malým deťom poskytujú veľmi potrebný pocit normálnosti a oddychu,
 • 417 590 detí a ich opatrovateľov získalo prístup k službám podpory mentálneho zdravia,
 • 179 102 žien a detí malo vďaka pomoci UNICEF prístup k základnej zdravotnej starostlivosti,
 • 203 000 domácností dostalo priamu finančnú podporu, 
 • Na hlavných tranzitných trasách v Moldavsku, Rumunsku, Poľsku, Taliansku, Bulharsku a na Slovensku bolo vytvorených 40 modrých bodov UNICEF-UNHCR – jednorazových bezpečných prístavov, ktoré poskytujú podporu a služby rodinám na cestách. K pomoci sa tu dostalo už 234 000 detí a ich opatrovateľov,
 • Viac ako 523 000 detí získalo prístup ku vzdelávaniu, 
 • 8,9 milióna ľudí bolo oslovených prostredníctvom správ o ich právach a prístupe k dôležitým službám,
 • UNICEF spolupracuje s vládami jednotlivých krajín v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, aby zabezpečil pre deti odídencov čo najlepšie podmienky. 
 • Neustále prebiehajú prípravy na príchod nových odídencov počas zimy, vrátane predbežného rozmiestnenia núdzových zásob. Pripravujeme zásoby hygienických potrieb, zabezpečujeme služby ochrany detí na hraničných priechodoch, ubytovacie kapacity a udržanie a rozšírenie služieb v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej ochrany detí a posilnenia vnútroštátnych systémov, aby mohla byť poskytnutá kvalitná humanitárna reakcia.

 

K 20. 5. 2022

 • UNICEF tento týždeň poskytol okamžitú podporu viac ako 700 ľuďom evakuovaným z miest v prvej línii. Do útulkov v Dnipre dodávame zásoby a poskytujeme ochranné služby.
 • UNICEF vopred umiestnil zásoby na tri mesiace v kľúčových oblastiach blízko východnej frontovej línie. V Pokrovsku (Doneck) dodal UNICEF 18 ton základných potrieb pre zdravie, výživu a WASH do jediného fungujúceho prenatálneho centra. Na ceste je viac ako 240 ton ďalších život zachraňujúcich zásob, a to aj pre nemocnice.
 • 21 600 litrov pitnej vody bolo dodaných siedmim zdravotným strediskám a rodinám ukrytým na staniciach metra v Charkove spolu so zásobami WASH.
 • Bola spustená ukrajinská verzia rodičovskej aplikácie Bebbo, ktorá sa dostala k 400 000 ľuďom. Prvá dáma Ukrajiny uviedla aplikáciu na svojich oficiálnych kanáloch.
 • V súčasnosti je v prevádzke 24 MODRÝCH BODOV UNICEF-UNHCR (7 v Moldavsku, 7 v Rumunsku, 4 v Poľsku, 2 v Taliansku, 3 v Bulharsku, 1 na Slovensku) s kapacitou osloviť až 1 000 ľudí každý deň.
 • V období od 1. apríla do 15. mája viac ako 2 070 dobrovoľníkov zo Svetovej organizácie skautských hnutí, partnera UNICEF, poskytlo podporu viac ako 443 930 ukrajinským odídencom v šiestich hostiteľských krajinách.

K 8. máju 2022:  

 • UNICEF poskytol urgentnú pomoc, ochranu a zdravotné služby 115 ľuďom (40 deťom) evakuovaným z elektrárne Azovstal prostredníctvom misie OSN/MVČK 3. mája. Viac ako 9 000 ľudí evakuovaných z Mariupolu a frontových miest od 20. apríla využilo viac ako 5 ton zdravotníckeho materiálu, 30 000 litrov vody, núdzové potravinové a hygienické súpravy spolu s poradenstvom a psychosociálnou podporou.
 • V Záporoží a Dnipre, hlavných tranzitných bodoch pre rodiny utekajúce pred vojnou, pomohli tímy rýchlej reakcie UNICEF 180 000 ľuďom zabezpečením potravín, hygienických potrieb, poradenskými službami. V Dnipre poskytuje päť mobilných tímov zdravotné/ochranné služby a medzimestský tím rýchlej reakcie poskytuje WASH a prístrešie v súkromných aj verejných ubytovacích zariadeniach.
 • Vybudovalo sa už 40 percent plánovaných MODRÝCH BODOV (BLUE DOTS) UNICEF - UNHCR. Sú to jednorazové bezpečné priestory pre deti a ženy na úteku.  Vybudované MODRÉ BODY: 7 v Moldavsku, 7 v Rumunsku, 4 v Poľsku, 2 v Taliansku, 2 v Bulharsku a 1 v Slovinsku, s kapacitou pomôcť až 1 000 ľuďom (z toho 500 detí) denne.
 • V Poľsku UNICEF podpísal s mestom Varšava pracovný plán vo výške 6,5 milióna USD na poskytovanie technickej a inej podpory pre programy zamerané na deti a opatrovateľov.
 • V Českej republike UNICEF podporil integráciu práv odídencov do Národného plánu záruky pre dieťa pod vedením ministerstva práce a sociálnych vecí. UNICEF podpísal dohody s ministerstvami školstva v Českej republike a na Slovensku na podporu ich vzdelávacích systémov pri poskytovaní služieb ukrajinským deťom.
 • UNICEF poskytuje prikrývky a oblečenie pre deti a rodiny prichádzajúce do Záporožia, hlavného tranzitného bodu pre ľudí, ktorým sa podarilo dostať z Mariupolu a iných oblastí prudkých bojov. UNICEF tu zriadil priestor na ochranu detí a detskú zdravotnú jednotku na poskytovanie psychologickej prvej pomoci a pediatrickej starostlivosti. UNICEF poskytol detskej nemocnici, ktorá lieči množstvo detí zranených počas bojov alebo pri pokuse o útek, chirurgické vybavenie, súpravy prvej pomoci a hygienické súpravy.
 • UNICEF má zamestnancov v Ľvove, Kyjeve, Dnipro, Donecku, Luhanksu, Vinnici a ďalších oblastiach Ukrajiny, aby zabezpečili humanitárnu podporu na miestach postihnutých vojnou a na ťažko dostupných miestach.
 • UNICEF naďalej dopĺňa služby ochrany detí v krajinách, do ktorých utiekli . UNICEF spolu s bratislavským magistrátom zabezpečuje školenia policajtov a poskytovateľov sociálnych služieb v prvej línii o prevencii obchodovania s ľuďmi a komunikácii s deťmi. V Moldavsku UNICEF a UNHCR poskytli školenie viac ako 100 vládnym úradníkom o deťoch bez sprievodu a zraniteľných deťoch prekračujúcich hranice. 
 • V Rumunsku sa pripravuje návrh národného akčného plánu s multisektorovým prístupom s cieľom reagovať na potreby detí odídencov a ich rodín. V Slovenskej republike sa v Bratislave zriaďuje vzdelávacie centrum, ktoré má pomôcť ukrajinským študentom dokončiť školský rok s plánmi na rozšírenie. V Bulharsku UNICEF spoluvedie koordinačnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá uľahčovaním zápisu detí do škôl.
 • Denne cez mesto Dnipro prechádza okolo 15 000 ľudí. V univerzitných internátoch, kancelárskych budovách a prázdnych obchodných priestoroch bolo zriadených viac ako 100 prístreškov. UNICEF doručil školské súpravy a hygienické súpravy do útulkov, kde ich dobrovoľní učitelia a animátori používajú, aby deťom dali šancu hrať sa a učiť sa. Tím na ochranu detí, ktorý pozostáva zo sociálneho pracovníka, poradcu a právneho poradcu, navštevuje útulky po celom Dnipre, aby zaistil, že deti sú v bezpečí, chránené a dostanú podporu, ktorú potrebujú. 
 • Viac ako 400 ton zásob na záchranu života bolo vopred umiestnených v blízkosti oblastí intenzívnych bojov.
 • UNICEF podporuje tento týždeň diskusie medzi ukrajinským ministerstvom sociálnej politiky a partnermi v Poľsku, Nemecku a Taliansku o monitorovaní a ochrane detí bez sprievodu, odlúčených detí a detí evakuovaných z inštitúcií a internátnych škôl na Ukrajine do susedných krajín.
 • V Poľsku spolupracuje UNICEF so samosprávami a organizáciami občianskej spoločnosti vo Varšave a Krakove s cieľom podporiť 65 000 detí z Ukrajiny, aby získali prístup k vzdelávaniu.  
 • V Moldavsku bolo viac ako 2 000 pracovníkov v zdravotníctve, školstve a sociálnych službách vyškolených o očkovaní v kontexte nižšej zaočkovanosti v dôsledku pandémie COVID-19 a veľkého pohybu obyvateľstva.
 • V Rumunsku začali UNICEF a UNHCR umiestňovať MODRÉ BODY do tranzitných a ubytovacích stredísk v rámci krajiny, aby pokryli nielen okamžité, ale aj strednodobé potreby. 
 • UNICEF zabezpečil 57,4 tony skvapalneného chlóru pre vodný systém Charkov Vodokanal a 4,5 tony skvapalneného chlóru na prevádzku Vodokanalu Užhorod. Spolu to zabezpečí vodu pre 1,4 milióna ľudí v Charkove a 140 000 v Užhorode.
 • UNICEF buduje centrá SPILNO v 15 lokalitách na západnej Ukrajine, kde sa sústreďujú vysídlené rodiny. SPILNO poskytujú komplexnú ochranu detí, zdravotnú pomoc, vzdelávanie/ECD a WASH (hygienické) služby a informácie o programe finančnej pomoci vo forme hotovosti
 • Viac ako 40 000 najzraniteľnejších rodín s deťmi sa zaregistrovalo do programu humanitárnych peňažných transferov UNICEF. 
 • Na Slovensku UNICEF vyškolí takmer 300 hraničných policajtov a partnerov mimovládnych organizácií v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a identifikácie a zraniteľných detí a žien a odporúčaní pre ne. Tento model sa rozširuje aj na okolité krajiny.
 • UNICEF zavedie PRIMERO na správu informácií o ukrajinských deťoch v národných systémoch ochrany detí v EÚ. Primero je softvérová platforma s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá pomáha sociálnym službám, humanitárnym a rozvojovým partnerom spravovať údaje súvisiace s ochranou s cieľom uľahčiť správu prípadov, monitorovanie incidentov a sledovanie rodiny.
 • Na Ukrajinu sme doteraz dodali 3 400 ton zásobDodávky zahŕňajú lieky a zdravotnícke vybavenie, zimné oblečenie pre deti, hygienické súpravy, vzdelávacie súpravy. Samosprávy v regiónoch Charkov, Kramatorks, Lyman, Kirovohrad, Dnepro, Záporoží a Doneck dostali prostredníctvom Mechanizmu rýchlej reakcie (Rapid Response Mechanism) balíky pokrývajúce potreby až 250 000 ľudí. Ďalšie dodávky boli dodané do Mikolajiva na distribúciu do iných kľúčových bodov.

Ďakujeme všetkým našim podporovateľom. Vďaka VÁM naďalej doručujeme pomoc na UKRAJINU.

 

  

 

UNICEF je v teréne a poskytuje humanitárnu pomoc priamo na Ukrajine v týchto oblastiach:

 

 • DISTRIBÚCIA: pitná voda, hygienické potreby, balíčky prvej pomoci, školské potreby, zimné detské oblečenie a variče. 
 • VODA A SANITÁCIA: zabezpečuje dodávky pitnej vody pre rodiny na úteku, aj v oblastiach, kde je problém s vodou. 
 • OCHRANA: 10 mobilných tímov poskytuje psychosociálnu pomoc pre deti a ich opatrovníkov, koordinuje evakuácie deti v ústavnej starostlivosti, pozdĺž koridorov s vysídlenými ľuďmi a vytvára priestor, kde môžu tráviť čas matky s deťmi.
 • VZDELÁVANIE: školí učiteľov, dobrovoľníkov a administratívny personál ako poskytovať emocionálnu podporu, pripravuje protokoly pre školy ako sa pripraviť na krízu.
 • SOCIÁLNA OCHRANA: pomáha cez existujúci program finančnej pomoci, poskytuje technickú pomoc pri nastavení systému sociálnej podpory pre vysídlené rodiny. 

Situácia v krajine je veľmi vážna. 

Môžete sa pridať aj VY. Podporte terénne programy UNICEFu na Ukrajine. 

Ak je to vo vašich možnostiach, prosíme o pomoc pre deti a ich rodiny. Vaše dary budú použité na pomoc deťom a ich rodinám, na zabezpečenie ich základných potrieb: jedla, liekov, strechy nad hlavou, prístupu k čistej vode a psychosociálnej pomoci.

 

 Naše terénne programy môžete podporiť ľubovoľnou sumou vo vrchnej časti tejto stránky alebo pošlite SMS v hodnote 3 € s textom UKRAJINA na 844.

 

Ď A K U J E M E

 

  Nedopusťme, aby v Európe či kdekoľvek vo svete vyrastali deti s hlbokými traumami.