Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0535325/Djemidzic

Pomáhaj s
UNICEFom

Pomôžte zachraňovať životy detí

 


Každé dieťa si zaslúži detstvo, zdravie, vzdelanie. Každé dieťa si zaslúži lepšiu budúcnosť. Nie každé dieťa sa však narodilo v krajine, kde je mu to umožnené. Milióny detí dnes žijú vo vojnových konfliktoch či krajinách, ktoré pustošia prírodné katastrofy. My, vďaka našim darcom, pomáhame deťom v núdzi tam, kde by sa inak pomoc nedostala. Váš dar nám umožní doručiť tým najzraniteľnejším deťom jedlo, vodu, lieky, oblečenie, školské pomôcky a zabezpečiť stechu nad hlavou.

 

Nikdy sa nevzdávame.

 

„Ľudia v Etiópii a Sudáne nepoznajú meno Audrey Hepburn, ale poznajú meno UNICEF. A keď vidia názov UNICEF, ich tváre sa rozžiaria, pretože vedia, že niečo sa ide diať. Napríklad v  Sudáne volajú vodnú pumpu ´UNICEF´.“


- Audrey Hepburnová,   

 


ĎAKUJEME, že pomáhate deťom v núdzi


Chceli by ste pomáhať ešte viac? Malá a pravidelná pomoc sa nám za 75 rokov našej práce v teréne ukázala ako najúčinnejšia. Staňte sa členom našej veľkej rodiny SVETOVÝCH RODIČOV. Staňte sa SVETOVÝM RODIČOM pre deti v núdzi, ktorého síce pravdepodobne nikdy nestretnú, ale ktorý zmení ich život...  

 

Práca UNICEF je financovaná výlučne z dobrovoľných príspevkov našich darcov. Na programy pomoci deťom a ich podporu ide 90 % zo získaných prostriedkov. UNICEF prísne kontroluje náklady spojené s jeho programami, a preto i malá suma, ktorú darujete, bude znamenať veľkú pomoc pre deti v núdzi.