Chcem prispieť
CHCEM POMôcť

chcem pomôcť

Pravidelné prispievanie na programy UNICEF

STAŇ SA SVETOVÝM RODIČOM

 

Váš mesačný príspevok nám umožní doručiť pomoc na miesta, kde ju deti v tejto chvíli najviac potrebujú.

Pravidelné prispievanie patrí medzi najefektívnejšie formy pomoci. Práve vďaka našej rodine pravidelných prispievateľov, dokážme efektívne plánovať a v prípade humanitárnych kríz reagovať okamžite. Nie všetky humanitárne krízy, ktoré sa udejú vo svete skončia na titulných stránkach novín. UNICEF reaguje na všetky mimoriadne udalosti, poskytuje ochranu a pomoc deťom, ktoré by inak zostali v zabudnutí. 

Aby sme dokázali splniť náš cieľ a pomáhať deťom kdekoľvek na svete, potrebujeme Vašu podporu. Váš dar dá ohrozeným deťom nádej - nádej na lepší život, zabezpečí im strechu nad hlavou, vodu, jedlo, lieky…. 

Program SVETOVÝ RODIČ UNICEF pomáha všade tam, kde sa deti ocitnú v núdzi. Tým, že sa stanete jeho súčasťou, pomôžete zlepšiť svet detí ešte dnes.


Vašich 10 € mesačne dokáže zabezpečiť napríklad tablety na vyčistenie takmer 12 000 litrov vody. Vďaka Vášmu pravidelnému príspevku umožníme deťom piť nezávadnú vodu, pretože nedostatočná hygiena a kontaminovaná voda sú zdrojom životohrozujúcich ochorení.