Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UNI495568/ZAGOUT

Deti v Gaze
zúfalo potrebujú pomoc

Eskalácia nepriateľských akcií v pásme Gazy má katastrofálny vplyv na deti a rodiny. Veľká časť infraštruktúry v Gaze, vrátane kritických vodných a sanitárnych systémov, bola v priebehu eskalujúceho sa násilia zničená na trosky. Nemocnice sú na pokraji zrútenia, čo predstavuje vážne ohrozenie pri zabezpečení zdravotných služieb pre chorých a zranených. Približne 50 000 tehotných žien čelí problémom pri získavaní prenatálnej a pôrodníckej starostlivosti kvôli rizikám mobility, nefunkčným zariadeniam a nedostatku základných zásob. Odhaduje sa, že milión ľudí (z nich je polovica detí) muselo opustiť svoje domovy. Ľudia sa skrývajú na miestach, ktoré sú preplnené, s extrémne obmedzeným prístupom k vode. Obzvlášť pre deti sú takéto podmienky ohrozujúce. 

Čas pre deti v Gaze sa kráti a naliehavo potrebujú bezpečné a udržateľné zdroje vody, potravín, zdravotnej starostlivosti a paliva.

 

Vo všetkých vojnách sú to práve deti, ktoré trpia ako prvé a trpia najviac.


Aj vojny majú svoje pravidlá. Žiadne dieťa by nemalo byť odrezané od základných služieb, ani by nemalo ostať bez možnosti humanitárnej pomoci. Žiadne dieťa by nemalo byť rukojemníkom alebo zneužívané akýmikoľvek prostriedkami v ozbrojenom konflikte. Nemocnice a školy musia byť chránené pred bombardovaním a v súlade s medzinárodným humanitárnym právom sa nesmú zneužívať na vojenské účely. To čo takéto násilie spôsobuje deťom, budú znášať ešte ďalšie generácie.

 

 

Situácia v pásme Gazy v číslach

 • 3 300 000 ľudí v núdzi
 • 1 700 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy
 • 1 554 700 detí trpí v ťažkých podmienkach v pásme Gazy a sú odkázané na humanitárnu pomoc
 • 497 zničených škôl
 • 36 100 Palestínčanov prišlo o život (9 200 žien a 14 100 detí)
 • 81 136 Palestínčanov bolo zranených (z toho najmenej 12 320
 • detí)
 • 268 humanitárnych pracovníkov prišlo o život

 

Ako UNICEF pomáha v Gaze? 

 • Napriek náročnej humanitárnej a bezpečnostnej situácii, UNICEF a jeho partneri aktívne pôsobia v pásme Gazy a poskytujú humanitárnu pomoc. Dodávame zdravotnícky materiál, potraviny, stany, prikrývky, hygienické súpravy, balenú vodu, palivo na prevádzku dôležitých zariadení na zásobovanie vodou, hygienické potreby, školské potreby. UNICEF tiež dôkladne monitoruje závažné porušovania práv detí. 
 • UNICEF smeruje svoje aktivity na pomoc viac ako miliónu detí, ktoré sú odkázané na humanitárnu pomoc. Pokiaľ im nebudeme aj naďalej poskytovať humanitárnu pomoc, budú čeliť reálnemu ohrozeniu života. Od začiatku eskalácie UNICEF poskytol 80 126 litrov paliva čo umožnilo vo vodnej infraštruktúre vyrábať čistú vodu pre viac ako 1 296 316 ľudí vrátane viac ako 600 000 detí. 
 • Pre 55 040 detí vo veku 6-59 sme zabezpečili terapeutickú výživu.
 • Na západnom brehu UNICEF dodal osem medicínskych sád s 80 000 dávkami na tri mesiace, ktoré slúžia 50 000 ľuďom. UNICEF aktívne spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva na zabezpečení dodatočných zdrojov a príspevkov na riešenie eskalujúcich potrieb. Potrebujeme však aj vašu pomoc, aby sme dosiahli viac pre deti a ich rodiny.

Prosíme, prispejte, aby sme mohli poslať nevyhnutnú pomoc do Gazy a pomohli tisíckam detí v núdzi. 

 

 

Ako môj dar pomôže deťom v Gaze? 

50 € je suma, vďaka, ktorej vyliečime jedno dieťatko z podvýživy v priebehu 6-8 týždňov.
30 €, ktoré venujete zabezpečí pre choré deti 382 vrecúšok rehydratačného roztoku.
15 € nám umožní dodať 16 000 purifikačných tabliet na čistenie vody, ktoré vyčistia až 75 000 litrov vody. 
12 €, ktoré venujete zabezpečí 2 teplé deky pre uzimené deti. 

 

Pôsobí UNICEF aj v Izraeli?

V krajinách s vysokými príjmami, ako je Izrael, majú vlády vo všeobecnosti dostatočné kapacity na reakciu na núdzové situácie. Za mimoriadnych okolností môže UNICEF na žiadosť vlády zvážiť rozšírenie podpory, napríklad psychosociálnej podpory pre deti.

Vo viac ako 30 krajinách, v ktorých UNICEF nevykonáva programové činnosti, šíria výbory UNICEF informácie o misii UNICEF a získavajú finančné prostriedky na pomoc deťom. Izraelský výbor UNICEF bol založený v roku 2009 a pracuje na zvyšovaní povedomia o právach detí v Izraeli a na získavaní finančných prostriedkov na pomoc deťom v núdzi po celom svete.

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí