Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0618976/Pashkina

Smutný koniec školského roka na Ukrajine

Školský rok na Ukrajine sa blíži ku koncu v znamení prázdnych tried, zničených školských zariadení a detských úmrtí

 

17 percent škôl podporovaných UNICEFom na východnej Ukrajine je poškodených alebo zničených 

 
KYJEV/NEW YORK, 4. mája 2022 – Najmenej jedna zo šiestich škôl podporovaných UNICEFom na východnej Ukrajine bola od začiatku vojny poškodená alebo zničená, vrátane školy 36 – jedinej „Bezpečnej školy“ v Mariupole – čo len podčiarkuje dramatický dopad konfliktu.
 
Od vypuknutia vojny vo februári sa uvádza, že stovky škôl po celej krajine boli zasiahnuté v dôsledku použitia ťažkého delostrelectva, náletov a iných výbušných zbraní v obývaných oblastiach, zatiaľ čo iné sa používajú ako informačné centrá, prístrešky, zásobovacie centrá alebo na vojenské účely.
 
„Začiatok akademického roka na Ukrajine bol nádejou a prísľubom pre deti po pandémii COVID-19,“ povedal Murat Sahin, zástupca UNICEFu na Ukrajine. "Namiesto toho boli zabité stovky detí a školský rok sa končí zatvorením tried v dôsledku vojny a zdecimovania vzdelávacích zariadení."
 
Pre deti zasiahnuté krízou je škola veľmi dôležitá – poskytuje im bezpečný priestor, tu zažívajú zdanie normálnosti v najťažších časoch. Vzdelávanie niekedy doslova zachraňuje životy – poskytuje deťom informácie o rizikách smrtiacej výbušnej munície a spája ich a ich rodičov so základnými zdravotnými a psychosociálnymi službami.
 
„Zaistenie prístupu k vzdelaniu môže byť rozdielom medzi pocitom nádeje alebo zúfalstva pre milióny detí,“ dodal Sahin. "Je to kľúčové pre ich budúcnosť a budúcnosť celej Ukrajiny."
 
Spolu s partnermi sa UNICEF snaží zabezpečiť pre ukrajinské deti čo najviac možností vzdelávania:
 
  • Všeobecná ukrajinská on-line vzdelávacia platforma pre študentov v ročníkoch 5-11, ktorú vyvinulo Ministerstvo školstva a vedy s podporou UNICEF počas pandémie COVID-19, má dosah na viac ako 80 000 vysídlených študentov na Ukrajine.
  • V desiatkach staníc charkovského metra, kde boli deti nútené ukryť sa kvôli bezpečnosti, dobrovoľníci podporovaní UNICEF zriadili priestory, kde sa učitelia, psychológovia a športoví inštruktori pravidelne s deťmi hrajú.
  • Epizódy na novej on-line platforme materských škôl „Numo“ podporovanej UNICEF a ministerstvom školstva a vedy pravidelne zaznamenávajú státisíce zhliadnutí.
  • Prebiehajúca digitálna kampaň vzdelávajúca o riziku výbušnín (EORE), ktorú vytvoril UNICEF so Štátnou pohotovostnou službou Ukrajiny, oslovila on-line 8 miliónov používateľov.
  • Takmer 250 000 detí využilo dodávky súvisiace so vzdelávaním, ktoré UNICEF poskytuje útulkom, staniciam metra a iným miestam, kde sa nachádzajú vysídlené deti.
  • Pre deti, ktoré utiekli z Ukrajiny, UNICEF podporuje vlády a samosprávy, aby začlenili deti do národných školských systémov spolu s alternatívnymi vzdelávacími cestami, vrátane digitálneho vzdelávania.

 

„Napriek hrôzam vojny sa podarilo zabezpečiť, aby sa deti mohli vzdelávať,“ povedal Sahin. "Najdôležitejšie je zastaviť boje, aby bolo možné zrekonštruovať triedy a školy, a tie sa mohli opäť stať bezpečnými a zábavnými miestami.“

 
Deti a školy musia byť chránené v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Strany konfliktu musia prijať opatrenia, aby sa vyhli použitiu výbušných zbraní v obývaných oblastiach a použitiu vzdelávacích zariadení pre vojnové účely.
 

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. 
 
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI396443/Banda
celý článok

5 tipov, ako sa rozprávať s deťmi s autizmom

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Ukrajinská pediatrička lieči deti na Slovensku vďaka programu podporovanému UNICEF