Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0627016/Jones/AFP

Vojna na Ukrajine = detská kríza mimoriadnych rozmerov

ŽENEVA/LVIV, Ukrajina, 6. mája 2022 – Slová regionálneho poradcu pre Ochranu detí v Európe a Strednej Ázii, Aarona Greenberga počas brífingu UNICEF v Geneva Palais o situácii detí na Ukrajine

„Dva mesiace vojny na Ukrajine zanechali 7,7 milióna ľudí vnútorne vysídlených a viac ako 5,5 milióna ľudí vyhnala vojna aj cez medzinárodné hranice, vrátane takmer dvoch tretín všetkých detí na Ukrajine. Stovky detí boli zabité a mnoho zranených. Bolo hlásených takmer 200 útokov na zdravotnícke zariadenia a školy.

„Vláda Ukrajiny a humanitárni partneri pokračujú v práci na ochrane najzraniteľnejších detí.“

„Z nášho pohľadu je dôležité pripomenúť, že  Ukrajina mala pred vojnou najvyšší počet detí v ústavnej starostlivosti v celej Európe – vyše 90 000 ich žilo v ústavoch, sirotincoch, internátoch a iných zariadeniach. Takmer polovicu z nich tvoria deti so zdravotným postihnutím.“

Vplyv vojny na tieto deti bol obzvlášť zničujúci. Desaťtisíce detí žijúcich v ústavnej alebo pestúnskej starostlivosti bolo vrátených do rodín, mnohé z nich narýchlo, keď sa začala vojna. Mnohým sa nedostalo starostlivosti a ochrany, ktorú vyžadujú, najmä deťom so zdravotným postihnutím.

„Vojna ovplyvnila psychosociálnu pohodu všetkých detí.  Deti boli nútené opustiť zo svoje domovy, boli oddelené od opatrovateľov a priamo vystavené vojne. Otriasli nimi výbuchy bômb a húkajúce sirény výstražných systémov. Takmer všetky deti sa vyrovnávajú s neprítomnosťou svojich otcov, starších súrodencov alebo strýkov, keďže takmer všetci muži vo veku od 18 do 60 rokov sú mobilizovaní. A čo je najdôležitejšie, veľa detí bolo svedkami alebo priamymi účastníkmi fyzického a sexuálneho násilia.

„Ale deti sú odolné. Desaťročia skúseností UNICEFu s prácou s deťmi zasiahnutými ozbrojenými konfliktami jasne ukázali, že veľký počet zasiahnutých detí sa vráti do normálneho života, do škôl, ku svojim blízkym. Časť detí bude potrebovať intenzívnejšiu psychologickú podporu a niektoré budú trpieť posttraumatickou stresovou poruchou.  Táto skupina bude potrebovať intenzívnu psychologickú pomoc.“

„Dovoľte mi zdôrazniť konkrétny problém, ktorý vidíme. Pracovná sila na Ukrajine – sociálni pracovníci, detskí psychológovia a ďalší odborníci – sú týmto konfliktom rovnako zasiahnutí. A krajina ich teraz potrebuje – možno viac ako kedykoľvek predtým. Udržať si túto pracovnú silu a podporovať ju, aby zostala a pracovala, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Musíme byť solidárni s chrbtovou kosťou ukrajinskej pracovnej sily v sociálnych službách. Sme tu v Ľvove a hľadáme možnosti, čo bude znamenať zabezpečenie významnej podpory existujúcich vládnych systémov na podporu tejto pracovnej sily.

„UNICEF pracuje naplno, podporuje vládu, koordinuje partnerov na ochranu detí a zvyšuje investície do miestnych mimovládnych organizácií a vládnych služieb.

„ Od 24. februára UNICEF a partneri poskytli psychosociálnu pomoc  viac ako 140 000 deťom  a ich opatrovateľom. V súčasnosti máme 56 funkčných mobilných jednotiek po celej krajine, vrátane 12 na východe. "
„ Ale to nestačí. Aj keď pracujeme na plné obrátky, myslím si, že musíme byť pripravení na špecializovanejšie služby pre deti, ktoré prežili fyzické a sexuálne násilie. Aj deti so zdravotným postihnutím, ktoré v dôsledku tejto vojny neúmerne utrpeli musia dostať podporu a pomoc. Vláda, UNICEF a partneri teraz rozširujú možnosti pomoci pre tieto deti. "

 

Vedieme mladých ľudí k solidarite

V máji 2022 sme uskutočnili aj Víkend modrého gombíka, ktorý bol podporený zo zdrojov SlovakAid. Počas víkendu sa mladí ľudia dozvedeli o aktuálnej humanitárnej kríze na Ukrajine a možnostiach praktickej pomoci utečencom. Podujatia sa zúčastnilo 28 študentov, a to prostredníctvom rôznych osvetových prezentácií, workshopov a diskusií, ako aj samotného zbierania financií na pomoc ukrajinským novorodencom v rámci zbierky Modrý gombík. Počas podujatia vystúpili aj vzácni hostia, ktorými bola Natasha z Ukrajiny, a účastníkom prerozprávala svoj príbeh a opísala momentálnu situáciu na Ukrajine, a takisto aj Dana Pohlodová, ktorá účastníkom priblížila informácie z pohľadu poskytovateľa pomoci. 

 

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI426293/Le Lijour
celý článok

Nikol a Viktoriia nemajú inú možnosť ako bojovať