Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/Maloletka

Ako pomáhame na
Ukrajine?

Eskalácia konfliktu na Ukrajine predstavuje bezprostrednú hrozbu pre 7,5 milióna detí v krajine. Posledných 8 rokov konfliktu spôsobilo hlboké a trvalé škody na oboch stranách kontaktnej línie. Deti Ukrajiny zúfalo potrebujú MIER. A práve teraz potrebujú aj urgentnú POMOC

UNICEF je v teréne a poskytuje humanitárnu pomoc priamo na Ukrajine v týchto oblastiach:

  • DISTRIBÚCIA: pitná voda, hygienické potreby, balíčky prvej pomoci, školské potreby, zimné detské oblečenie a variče pre 3000 rodín, pripravuje zásoby pre ďalších 60 000. 
  • VODA A SANITÁCIA: zabezpečuje dodávky pitnej vody pre rodiny na úteku, aj v oblastiach, kde je problém s vodou, v súčasnosti distribuuje 19 200 l vody v bandaskách pre vysídlené rodiny.
  • OCHRANA: 10 mobilných tímov poskytuje psychosociálnu pomoc pre deti a ich opatrovníkov, koordinuje evakuácie deti v ústavnej starostlivosti, pozdĺž koridorov s vysídlenými ľuďmi a vytvára priestor, kde môžu tráviť čas matky s deťmi, deti sa tu môžu hrať.
  • VZDELÁVANIE: trénuje učiteľov, dobrovoľníkov a administratívny personál ako poskytovať emocionálnu podporu, pripravuje protokoly pre školy ako sa pripraviť na krízu.
  • SOCIÁLNA OCHRANA: snaží sa o dodatočnú pomoc pre 3000 rodín v núdzi cez existujúci program finančnej pomoci, poskytuje technickú pomoc pri nastavení systému sociálnej podpory pre vysídlené rodiny. 

Ako môžete pomôcť VY?

Nateraz organizácie priamo na hraniciach vyhlasujú, že materiálnej pomoci je dostatok a sklady sú plné. Pomoc však potrebujú Ukrajinci, ktorí zostali v krajine. Najlepšia forma pomoci v túto chvíľu je FINANČNÁ POMOC. 

Pomôcť môžete zaslaním darcovskej SMS v tvare UKRAJINA na číslo 844, jej hodnota sú 3€. Alebo ľubovoľným príspevkom cez www.unicef.sk/ukrajina.

 

UNICEF poskytuje pomoc na Ukrajine neprestajne od roku 2014. Pomôžte aj vy, aby pomoc mohla plynule pokračovať.

Spoločne dokážeme pomôcť čo najväčšiemu počtu detí a ich rodinám. 

Zapojte sa do našej zbierky a pomôžte tým najzraniteľnejším, ktorí to najviac potrebujú!

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI303893/Diarassouba
celý článok

Do nášho tímu hľadáme PR & Fundraising Managera

© UNICEF/UN0794413/Dejongh
celý článok

Voda nie je samozrejmosť