Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/Pouget

Výsledky práce Unicef
za rok 2020

Pandémia COVID-19 ešte viac poukázala na hlboké nerovnosti medzi jednotlivými krajinami, ktoré existujú už veľmi dlho. Najhorší dopad mala pandémia v najchudobnejších krajinách a spoločenstvách, v krajinách oslabených nestabilitou a konfliktami.

 

POMOC UNICEFu v čase pandémie COVID-19

 

UNICEF v roku 2020 pomáhal v oblasti zdravia a výživy, vzdelávania, ochrany detí, vody, hygieny, psychosociálnej pomoci... Tieto stručné informácie o našich výsledkoch predchádzajú globálnu Výročnú správu 2020, ktorá vyjde 3. júna 2021. 

 

VÝSLEDKY PRÁCE UNICEF ZA ROK 2020

 

  • Vedúce postavenie UNICEFu v rámci globálnej iniciatívy COVAX pre zabezpečenie vakcín pre 92 krajín s nízkym a stredným príjmom 
  • Krízové dodávky vody, sanitácie a hygienických potrieb (WASH) pre 106 miliónov ľudí, vrátane 58 miliónov detí
  • Poskytnutie osobných ochranných prostriedkov (OOP) pre takmer 2,6 milióna zdravotníckych pracovníkov
  • Školenia v oblasti ochrany pred infekciou pre 4 milióny zdravotníckych pracovníkov
  • Školenia o poskytovaní základných služieb pre viac ako 30 000 sociálnych pracovníkov
  • Psychosociálna podpora a podpora duševného zdravia, ktorá sa dostala k 78 miliónom detí, dospievajúcich, rodičov a opatrovateľov v 117 krajinách
  • Pomoc 5 miliónom detí trpiacim podvýživou vo viac ako 70 krajinách
  • Umožnenie vzdelávania na diaľku 301 miliónom detí (z toho 147 miliónov dievčat)
  • Pomoc v 455 nových a prebiehajúcich humanitárnych krízach v 152 krajinách 

 

 

Takéto výsledky môžeme dosahovať len vďaka našim podporovateľom, SVETOVÝM RODIČOM a všetkým, ktorí veria našej krásnej a náročnej misii.

 

ĎAKUJEME

 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI371434/Canaj/Magnum Photos
celý článok

20. jún: Svetový deň utečencov