Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/Willocq

Média
Užitočné linky

Užitočné linky

Oficiálna stránka Detského fondu UNICEF

Aktuálny prehľad práce UNICEF v globálnom meradle; rozcestník informácií o aktivitách v rámci jednotlivých programových oblastí a krajín.
http://www.unicef.org

Linka detskej istoty, n.o.

Slovenský výbor pre UNICEF dňa 31.10.2014 založil samostatnú neziskovú organizáciu Linka detskej istoty, n.o., a to oddelením poslania a činností národného projektu Linka detskej istoty UNICEF. Nová nezisková organizácia nadväzuje na 18-ročnú činnosť národného projektu bez zmien a preberá jeho povinnosti.
http://www.ldi.sk/

Práva detí

Prehľad práv detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa; prehľad aktivít UNICEF, ktoré majú za cieľ edukovať o právach dieťaťa a bojovať za ich dodržiavanie na celom svete.
http://www.unicef.org/rightsite/

Miléniové rozvojové ciele

Stránka venovaná cieľom, ktoré sa UNICEF zaviazal v globálnom meradle do roku 2015 dosiahnuť pre deti na celom svete.
http://www.unicef.org/mdg/

Výskumné centrum UNICEF

Aktuálne štúdie o kvalite života detí vrátane detí vyspelých krajinách sveta, ktoré pochádzajú z dielne Výskumného centra UNICEF vo Florencii.
http://www.unicef-irc.org/

Štatistiky o živote detí na svete

Prehľad v súčasnosti najaktuálnejších štatistík z rôznych oblastí života detí ako napr. úrovne zdravia, vzdelania či sumárne štatistiky za jednotlivé geografické oblasti.
http://www.childinfo.org/

Publikácie UNICEF na stiahnutie

Kompletná zbierka publikácií UNICEF k dispozícii na stiahnutie z oficiálnej stránky.
http://www.unicef.org/publications/