CHCEM POMôcť
CHCEM POMôcť

Ako
využívame dary

UNICEF je jedinou organizáciou OSN, ktorej činnosť nie je financovaná z rozpočtu OSN - všetky programy na pomoc deťom, ktoré zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, prístup k pitnej vode, hygienu, lepšiu výživu, boj s HIV/AIDS, starostlivosť o siroty s AIDS a všetku neodkladnú pomoc v krízových situáciách, môžeme uskutočňovať iba vďaka dobrovoľným príspevkom našich darcov.

UNICEF prísne kontroluje náklady spojené s programami, a preto aj malá čiastka, ktorou podporíte činnosť UNICEF a jeho programy, bude znamenať veľkú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú – deťom.

Rovnako aj hospodárenie UNICEF je prísne kontrolované medzinárodným tímom externých audítorov, pričom každý rok na kontrolu vysiela svoje audítormi iná krajina. Takto je zabezpečená nestrannosť a objektívnosť.

Podrobné informácie o využití finančných prostriedkov a poskytnutej humanitárnej pomoci v jednotlivých krajinách, ako aj o výšku príspevkov z jednotlivých krajín a ďalšie informácie, nájdete v našich výročných správach a vo výročných správach celosvetového UNICEF zverejnených na stránke www.unicef.org.

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Týždeň modrého gombíka štartuje 14. mája

Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Cieľom zbierky, ktorá sa bude konať 14. - 20. mája 2018, je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach.

celý článok

4 roky konfliktu na východe Ukrajiny

Konflikt berie deťom nielen materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Dostupné informácie z januára až novembra roku 2017 ukazujú v priemere za týždeň jedno detské nešťastie, ktorého hlavnou príčinou sú práve nášľapné míny, explozívne zvyšky a nevybuchnutá munícia.