Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF Herwig

Ako
využívame dary

UNICEF je jedinou organizáciou OSN, ktorej činnosť nie je financovaná z rozpočtu OSN - všetky programy na pomoc deťom, ktoré zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, prístup k pitnej vode, hygienu, lepšiu výživu, boj s HIV/AIDS, starostlivosť o siroty s AIDS a všetku neodkladnú pomoc v krízových situáciách, môžeme uskutočňovať iba vďaka dobrovoľným príspevkom našich darcov.

UNICEF prísne kontroluje náklady spojené s programami, a preto aj malá čiastka, ktorou podporíte činnosť UNICEF a jeho programy, bude znamenať veľkú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú – deťom.

Rovnako aj hospodárenie UNICEF je prísne kontrolované medzinárodným tímom externých audítorov, pričom každý rok na kontrolu vysiela audítorov iná krajina. Takto je zabezpečená nestrannosť a objektívnosť.

Podrobné informácie o využití finančných prostriedkov a poskytnutej humanitárnej pomoci v jednotlivých krajinách, ako aj o výšku príspevkov z jednotlivých krajín a ďalšie informácie, nájdete v našich výročných správach a vo výročných správach celosvetového UNICEF zverejnených na stránke www.unicef.org.

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI433686/Senna/AFP
celý článok

2 NIČIVÉ KATASTROFY V JEDNOM TÝŽDNI

© UNICEF/UNI433683/Senna/AFP
celý článok

NIČIVÉ ZEMETRASENIE V MAROKU