Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF

Pri príležitosti Svetového dňa detí sa 12 slovenských pamiatok a najväčšia LED fasáda rozžiarili namodro

Slovensko sa po prvýkrát v histórii pripája k iniciatíve, ktorú organizuje UNICEF po celom svete pri príležitosti osláv Svetového dňa detí. Dvanásť ikonických pamiatok naprieč celou krajinou spolu s najväčšou LED fasádou na Slovensku boli vysvietené namodro, čím nám pripomenuli záväzok chrániť práva detí. 


UNICEF si každoročne 20. novembra pripomína podpísanie Dohovoru o právach dieťaťa Organizáciou Spojených národov a pri tejto príležitosti v spolupráci s ďalšími partnermi oslavuje Svetový deň detí. Je to významný deň pre deti, a zároveň príležitosť na zvýšenie povedomia o najpálčivejších problémoch, ktorým deti na celom svete čelia. Dohovor ratifikovalo historicky najviac krajín spomedzi všetkých dokumentov Organizácie Spojených národov o ľudských právach – podporovaný je v 196 krajinách.  

 

Tento rok sa po prvýkrát v histórii na znak podpory práv pre každé dieťa rozsvietilo namodro aj 12 významných slovenských pamiatok v 6 mestách. 


Namodro osvetlené historické budovy, pamiatky a iné dominanty v Bratislave, Košiciach, Nitre, Komárne, Banskej Bystrici a Spišskej Novej Vsi nám pripomenuli význam záväzku voči deťom, ktorý krajina prijala pred viac ako 30 rokmi podpísaním Dohovoru o právach dieťaťa.

Ďakujeme všetkým mestám a spoločnostiam, ktoré umožnili, aby všetky tieto budovy a objekty zažiarili namodro:
 

Bratislava: Bratislavský hrad, Prezidentský palác, UFO, Stará Tržnica, LED fasáda Landererova 12
Košice: Dóm sv. Alžbety 
Banská Bystrica: Hodinová veža, Barbakán, Historická radnica 
Spišská Nová Ves: Radnica 
Nitra: Chrenovský most, Divadlo Adreja Bagara 
Komárno: Monoštorský most 

 

"Na Svetový deň detí sa slovenské pamiatky sfarbujú namodro a pripájajú sa tak k mestám v Európe a na celom svete, ktoré vyzývajú na zvýšenie pozornosti detským právam a lepšiu budúcnosť pre všetky deti," uviedla Michaela Bauer,  koordinátorka UNICEF pre núdzové situácie na Slovensku. "Klimatické zmeny, následky pandémie, ozbrojené konflikty, dlhotrvajúce krízy a rastúca chudoba ohrozujú detské práva a my musíme spojiť úsilie, aby sme ochránili ich budúcnosť.“  

 
O UNICEFe 

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú systematickú pomoc deťom. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých. Naším poslaním je prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. 

 

Prezidentský palác v Bratislave, © UNICEF

 

Bratislavský hrad, © UNICEF

 

 
Stará tržnica v Bratislave, © UNICEF

 


LED fasáda Landererova 12 v Bratislave, © UNICEF


 

UFO v Bratislave, © UNICEF

 
 

Dóm sv. Alžbety v Košiciach, © Mesto Košice 

 

Hodinová veža v Banskej Bystrici, © Mesto Banská Bystrica

 

 
Divadlo Adreja Bagara v Nitre, © UNICEF


 
Chrenovský most v Nitre, © UNICEF

 

Radnica v Spišskej Novej Vsi, © Mesto Spišská Nová Ves

 

Monoštorský most v Komárne, © Mesto Komárno

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI426293/Le Lijour
celý článok

Nikol a Viktoriia nemajú inú možnosť ako bojovať