Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UNI417897/Pouget

Každé tretie dieťa je vystavené vážnemu nedostatku vody

Nová správa poukazuje na to, že svet sa zmenil v dôsledku klimatických zmien.                          S ubúdajúcimi zásobami vody sa mení aj duševné a fyzické zdravie detí.

 
NEW YORK, 13. novembra 2023 - Podľa novej správy UNICEF, žije každé tretie dieťa, teda 739 miliónov detí na celom svete, v oblastiach vystavených veľkému alebo veľmi veľkému nedostatku vody, pričom hrozí, že klimatické zmeny tento stav ešte zhoršia.
 
Okrem toho sa tento problém ešte zhoršuje v dôsledku dvojitej záťaže, ktorú predstavuje znižujúca sa dostupnosť vody a nedostatočné služby v oblasti pitnej vody a hygieny, čím sú deti vystavené ešte väčšiemu riziku.
 
Správa The Climate Changed Child (Dieťa ovplyvnené zmenou klímy) - vydaná pred summitom o zmene klímy COP28 upriamuje pozornosť na ohrozenie detí v dôsledku nedostatku vody. 
V správe, ktorá je doplnkom k publikácii UNICEFu, Riziko klimatických zmien pre deti (2021) sa uvádza aj nespočetné množstvo ďalších spôsobov, ako deti znášajú najväčšie dôsledky klimatickej krízy - vrátane chorôb, znečistenia ovzdušia a extrémnych poveternostných udalostí, ako sú záplavy a suchá. Od momentu počatia až do dospelosti ovplyvňuje zdravie a vývin detského mozgu, pľúc, imunitného systému a ďalších dôležitých funkcií, prostredie, v ktorom vyrastajú. Deti napríklad častejšie trpia znečistením ovzdušia ako dospelí. Vo všeobecnosti dýchajú rýchlejšie ako dospelí a ich mozog, pľúca a ďalšie orgány sa ešte len vyvíjajú. "Dôsledky klimatických zmien sú pre deti extrémne negatívne," povedala výkonná riaditeľka UNICEF, Catherine Russellová. "Ich telá a mysle sú voči znečistenému ovzdušiu, zlej výžive a extrémnemu teplu veľmi vnímavé. Mení sa ich svet - vysychajú zdroje vody a výkyvy počasia sú čoraz silnejšie a častejšie. Zmena klímy ovplyvňuje ich duševné a fyzické zdravie. Deti sa dožadujú zmeny, ale ich potreby sú príliš často odsúvané na vedľajšiu koľaj." Podľa zistení správy je najväčší podiel detí vystavený klimatickej kríze v regiónoch Blízkeho východu, severnej Afriky a južnej Ázie - to znamená, že žijú na miestach s obmedzenými vodnými zdrojmi a vysokou mierou sezónnej a medziročnej premenlivosti, poklesom hladiny podzemnej vody alebo rizikom sucha. 
 

Príliš veľa detí - 436 miliónov - čelí dvojitému bremenu vysokého alebo veľmi vysokého nedostatku vody. Je to jedna z hlavných príčin úmrtí detí do 5 rokov na choroby, ktorým sa dá predísť.

 
Zo správy vyplýva, že najviac zasiahnutí ľudia žijú v krajinách s nízkymi a strednými príjmami v subsaharskej Afrike, strednej a južnej Ázii a vo východnej a juhovýchodnej Ázii. V roku 2022 žilo 436 miliónov detí v oblastiach, ktoré čelia problémom s vodou. Medzi najviac postihnuté krajiny patria Niger, Jordánsko, Burkina Faso, Jemen, Čad a Namíbia, kde je ohrozených 8 z 10 detí.
 
Za týchto okolností sú investície do služieb, ktoré sa týkajú zabezpečovania vody a hygienických služieb základnou prvou obrannou líniou na ochranu detí pred dôsledkami zmeny klímy. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude vystavených vysokej alebo veľmi vysokej úrovni tzv. vodného stresu o 35 miliónov detí viac, pričom najväčším posunom v súčasnosti čelí Blízky východ a severná Afrika a južná Ázia. Napriek ich jedinečnej zraniteľnosti boli deti v diskusiách o zmene klímy buď ignorované alebo sa na ne zväčša neprihliadalo. Napríklad len 2,4 % finančných prostriedkov na boj proti zmene klímy z kľúčových multilaterálnych klimatických fondov podporuje projekty, ktoré zahŕňajú činnosti zohľadňujúce potreby detí.
 

Na konferencii COP28, UNICEF vyzýva svetových lídrov a medzinárodné spoločenstvo, aby spolu s deťmi a pre deti podnikli rozhodujúce kroky na ochranu planéty, na ktorej sa dá žiť a zároveň sa:

  • Vyzdvihla dôležitosť detí v rámci záverečného rozhodnutia COP28 a vedenie odborného dialógu o deťoch a zmene klímy.
  • Začlenili deti a medzigeneračnú rovnosť do globálneho hodnotenia (GST).
  • Zahrnuli deti a základné služby odolné voči zmene klímy do konečného rozhodnutia o globálnom cieli adaptácie (GGA). 
  • Zabezpečilo, aby Fond na krytie strát a škôd a mechanizmy financovania reagovali na potreby detí, a aby práva detí boli začlenené do procesu riadenia a rozhodovania fondu.
  • Po skončení konferencie COP28, UNICEF vyzýva všetkých zúčastnených, aby prijali opatrenia na ochranu životov a zdravia detí aj prostredníctvom adaptácie základných sociálnych služieb, umožnili každému dieťaťu stať sa ochrancom životného prostredia a plnili medzinárodné dohody o udržateľnosti a zmene klímy, vrátane rýchleho znižovania emisií.
 
"Deti a mladí ľudia neustále naliehavo žiadajú, aby bol ich hlas v súvislosti s klimatickou krízou vypočutý, ale nemajú takmer žiadnu formálnu úlohu v klimatickej politike a rozhodovaní. V existujúcich plánoch a opatreniach na prispôsobenie sa zmene klímy, zmiernenie jej dôsledkov alebo financovanie sa na ne prihliada len zriedka," povedal Russell. "Je našou spoločnou zodpovednosťou, aby sa každé dieťa dostalo do centra nevyhnutných globálnych opatrení v oblasti klímy."
 

Media contacts

Tess Ingram
UNICEF New York
Tel: +1 934 867 7867
Email: tingram@unicef.org
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI576410/Meerzad
celý článok

Zničujúce povodne v Afganistane

Bleskové záplavy 10. - 11. mája 2024 na severovýchode Afganistanu si údajne vyžiadali životy najmenej 240 ľudí vrátane 51 detí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Očakáva sa, že tieto čísla sa budú zvyšovať, keď prídu ďalšie správy. Najviac obetí bolo hlásených v provincii Baglán, kde silné dažde zničili približne 3 000 domov, poškodili poľnohospodársku pôdu, odplavili dobytok, zatvorili školy a poškodili zdravotné strediská. Zasiahnuté boli aj provincie Takhar a Badakhshan, kde bolo podľa prvých správ poškodených najmenej 300 domov. "Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych," povedal Dr. Tajudeen Oyewale, zástupca UNICEF v Afganistane. "UNICEF a naši partneri sú na mieste a vyvíjajú maximálne úsilie, aby postihnutým rodinám a komunitám poskytli rýchlu pomoc." UNICEF poslal 450 rodinných súprav, 500 hygienických súprav, 476 prikrývok pre dospelých a deti a 100 súprav oblečenia, ktoré doplnia podporu poskytovanú inými agentúrami OSN a partnermi. Vyslaný bol aj mobilný tím UNICEF pre zdravotníctvo a výživu a na mieste sú aj tímy UNICEF, ktoré pomáhajú vykonávať ďalšie hodnotenia.