Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Slovenská nadácia pre UNICEF má nového riaditeľa

15. októbra 2023 nastúpil na pozíciu riaditeľa Slovenskej nadácie pre UNICEF Martin Oubrecht. Do nadácie prichádza z UNICEF Emergency Response tímu, kde mal na starosti koordináciu spolupráce s externými partnermi a podporu implementácie projektov v oblasti zdravia, výživy a vzdelávania, zameraných predovšetkým na inklúziu a pomoc ukrajinským deťom a rodinám s dočasným útočiskom na Slovensku. V rokoch 2011 až 2016 pôsobil Martin Oubrecht ako bezpečnostný poradca Rozvojového programu OSN (UNDP) v Afganistane a na Ukrajine a v rokoch 2017 - 2022 bol koordinátorom programov humanitárneho odmínovania na Ukrajine. Predtým pracoval v Regionálnom centre UNDP v Bratislave, pôsobil tiež na Veľvyslanectve SR, v Stálej delegácii SR pri NATO v Bruseli a na Ministerstve zahraničných vecí SR. Do Slovenskej nadácie UNICEF prináša Martin Oubrecht svoje bohaté skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce, koordinácie a projektového manažmentu.   

 

Slovenská nadácia pre UNICEF, do ktorej Martin Oubrecht prichádza, pôsobí na Slovensku už 30 rokov a jej hlavnými úlohami je informovanie o poslaní UNICEF-u a programoch UNICEF pre deti v núdzi,  získavanie finančných prostriedkov pre UNICEF a advokácia - obhajovanie a podpora presadzovania ochrany práv detí. 


“Žijeme vo svete poznačenom rastúcim počtom humanitárnych kríz spôsobených vojenskými konfliktmi, prírodnými, technogénnymi katastrofami aj globálnym otepľovaním. Vo všetkých krízových situáciách najviac trpia deti a našou úlohou je hájiť ich práva a získavať finančné prostriedky na pomoc všetkým deťom, všade na svete. Mojím cieľom je zvýšiť informovanosť slovenskej populácie o prítomnosti a činnosti UNICEF a čo najviac rozšíriť okruh našich súčasných darcov, vrátane darcov z podnikateľského prostredia tak,  aby sme mohli efektívne pomáhať a meniť životy mnohých detí k lepšiemu. “ 

 

Riaditeľom Slovenskej nadácie pre UNICEF je od 15. 10. 2023,

Martin Oubrecht. Foto: Archív M. Oubrechta

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy