Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0488987/

Horúčavy ohrozujú aj
slovenské deti

Každé druhé dieťa v Európe a Strednej Ázii je vystavené vysokej frekvencii vĺn horúčav, čo je dvojnásobok celosvetového priemeru

 
Na ochranu detí – ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči účinkom vĺn horúčav – UNICEF navrhuje šesť odporúčaní vládam v celom regióne.
 
ŽENEVA, 27. júla 2023 – Približne polovica detí v Európe a Strednej Ázii - 92 miliónov - je vystavená vysokej frekvencii vĺn horúčav (podľa analýzy najnovších dostupných údajov z 50 krajín, ktorú dnes UNICEF zverejnil). To je dvojnásobok celosvetového priemeru, kde je 1 zo 4 detí vystavené vysokej frekvencii vĺn horúčav.
 
Porazme horúčavy: ochrana detí pred vlnami horúčav v Európe a Strednej Ázii uvádza, že deti sú obzvlášť zraniteľné voči vplyvom vĺn horúčav, čo ich vystavuje riziku vážnych chorôb vrátane úpalu.
 
Dojčatá a malé deti sú počas horúčav ohrozené najviac, pretože ich telesná teplota stúpa výrazne vyššie a rýchlejšie ako u dospelých. Vlny horúčav ovplyvňujú aj schopnosť detí sústrediť sa a učiť sa, čím ohrozujú ich vzdelávanie, uvádza správa. Zatiaľ čo deti sú voči vplyvom vĺn horúčav veľmi zraniteľné, väčšina dospelých pociťuje horúčavy inak. To sťažuje rodičom aj opatrovateľom identifikáciu nebezpečnej situácie alebo príznakov chorôb súvisiacich s teplom u detí. Zdravie detí sa tak vystavuje ďalšiemu riziku. „Krajiny v celej Európe a Strednej Ázii pociťujú horúčavy spôsobené klimatickou krízou. Najviac je ohrozené zdravie detí,“ povedala Regina De Dominicis, regionálna riaditeľka UNICEF pre Európu a Strednú Áziu.
 

"Polovica detí v celom regióne je v súčasnosti vystavená vysokej frekvencii vĺn horúčav. Očakáva sa, že v roku 2050 to už budú všetky deti. Množstvo negatívnych dôsledkov na  zdravie detí v regióne musí byť katalyzátorom pre vlády, aby urýchlene investovali do zmierňujúcich a adaptačných opatrení,“ povedal De Dominicis.

 
V posledných rokoch sú vlny horúčav v Európe a Strednej Ázii čoraz častejšie, bez známok zmierňovania. V celom regióne sa má frekvencia horúčav v najbližších rokoch ešte zvýšiť. Podľa najkonzervatívnejších scenárov globálneho nárastu teploty o 1,7 stupňa Celzia, budú všetky deti v Európe a Strednej Ázii do roku 2050 vystavené vysokej frekvencii vĺn horúčav. Odhaduje sa, že 81 percent bude vystavených dlhotrvajúcim vlnám horúčav a očakáva sa, že 28 percent bude vystavených vysokej intenzite vĺn horúčav.
 

S cieľom pomôcť chrániť deti, UNICEF vyzýva vlády v celej Európe a Strednej Ázii, aby:

 
  • Začlenili zmiernenie a adaptáciu vĺn horúčav do národných adaptačných plánov a politík, znižovania rizika katastrof a riadenia rizika katastrof, pričom deti budú stredobodom všetkých plánov.
  • Investovať do primárnej zdravotnej starostlivosti na podporu prevencie, včasných opatrení, diagnostiky a liečby chorôb súvisiacich s teplom u detí, vrátane školenia komunitných zdravotníckych pracovníkov a učiteľov.
  • Investovali do národných klimatických systémov včasného varovania, vykonávali miestne environmentálne hodnotenia a podporili pripravenosť na núdzové situácie a iniciatívy na budovanie odolnosti.
  • Prispôsobili dodávky vody, sanitáciu a hygienu, zdravie, vzdelávanie, výživu, sociálnu ochranu a služby ochrany detí tak, aby sa vyrovnali s dopadmi horúčav.
  • Zabezpečili primerané financovanie intervencií, ktoré chránia deti a ich rodiny pred vlnami horúčav.
  • Vzdelávali deti a mladých ľudí v oblasti zmeny klímy a školeniami o ekologických zručnostiach.
 
Výskumy poukazujú na to, že zvýšené teploty sú výsledkom klimatických zmien. UNICEF vyzýva vlády v celej Európe a Strednej Ázii, aby znížili emisie CO2 s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia a zdvojnásobiť financovanie adaptácie do roku 2025.
 
 
 
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF
celý článok

Pri príležitosti Svetového dňa detí sa 12 slovenských pamiatok a najväčšia LED fasáda rozžiarili namodro

© UNICEF/UN0253008/Hibbert
celý článok

UNICEF v TV o posolstve Svetového dňa detí