Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
UNICEF/UN0609795/2022

Počet vysídlených detí dosahuje nové maximum: 43,3 milióna

Rastúci počet poukazuje na globálne zlyhanie pri riešení príčin vysídľovania a poskytovaní dlhodobých riešení pre vysídlené deti , varuje UNICEF pred Svetovým dňom utečencov.

 
NEW YORK, 14. júna 2023 – Do konca roka 2022 žilo podľa odhadov UNICEF rekordných 43,3 milióna detí v nútenom vysídlení, mnohé z nich počas celého svojho detstva.

Počet detí násilne vysídlených zo svojich domovov sa za posledné desaťročie zdvojnásobil, čím prekonal úsilie o začlenenie a ochranu detí utečencov a vnútorne vysídlených detí. Vojna na Ukrajine prinútila viac ako 2 milióny ukrajinských detí opustiť krajinu a vysídlila viac ako 1 milión detí v rámci Ukrajiny.


„Počet detí, ktoré sú nútené opustiť svoje domovy, sa za viac ako desať rokov alarmujúco zvýšil a naša schopnosť reagovať zostáva pod vážnym tlakom,“ povedala výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russell. „Nárast súvisí s neustálym náporom konfliktov, kríz a klimatických katastrof po celom svete. Zdôrazňuje však aj nedostatočnú reakciu mnohých vlád na zabezpečenie toho, aby sa každý utečenec a vnútorne vysídlené dieťa mohlo ďalej učiť, zostať zdravé a naplno rozvíjať svoj potenciál.“


Zo 43,3 milióna detí, ktoré boli násilne vysídlené do konca roku 2022, bolo takmer 60 % (25,8 milióna) vnútorne vysídlených v dôsledku konfliktov a násilia. Počet utečencov a detí žiadajúcich o azyl tiež dosiahol nový rekord, 17,5 milióna, čo je číslo, ktoré nezahŕňa tých, ktorí boli v roku 2023 novo vysídlení, vrátane konfliktu v Sudáne. UNICEF odhaduje, že v dôsledku konfliktu bolo doteraz vysídlených viac ako 940 000 detí. Okrem toho, extrémne výkyvy počasia, ako sú záplavy v Pakistane a suchá v Africkom rohu, viedli v priebehu roka 2022 k ďalším 12-tim miliónom vysídlených detí.


Vnútorne vysídlené deti a deti utečencov často patria medzi najzraniteľnejšie. Mnohým je odopretý prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, vynechávajú rutinné očkovanie a nemajú prístup k sociálnej ochrane.
Pre mnohé deti sa vysídľovanie čoraz viac predlžuje. Väčšina dnes vysídlených detí strávi celé svoje detstvo v vysídlení. Očakáva sa, že vysídľovanie spôsobené klímou sa rýchlo zvýši bez naliehavých opatrení na zmiernenie globálneho otepľovania a prípravy komunít žijúcich v prvej línii klimatickej krízy.


„Je potrebná väčšia politická vôľa, aby sme sa zaoberali príčinami vysídľovania a poskytli dlhodobé riešenia pre vysídlené deti,“ povedala Russell. „Rekordný počet utečencov, migrantov a vysídlených detí – globálna populácia, ktorá konkuruje Alžírsku, Argentíne či dokonca Španielsku – si vyžaduje primeranú reakciu. Boli sme svedkami trvalej zmeny, keď vlády riadne investovali do inklúzie vysídlených detí a rodín. Spoluprácou ich môžeme udržať v bezpečí, zdraví, chrániť ich a umožniť im vzdelávať sa.“

 

UNICEF vyzýva vlády, aby: 

 

  • Uznali utečencov, migrantov a vysídlené detí v prvom rade ako deti – s právami na ochranu a začlenenie
  • Poskytovali bezpečné a legálne cesty pre deti, aby sa mohli presťahovať, hľadať azyl a znovu sa stretnúť s rodinou
  • Zabezpečili, aby žiadne dieťa nebolo zadržané z dôvodu jeho migračného statusu alebo vrátené bez záruk, pokiaľ návrat nie je v najlepšom záujme dieťaťa
  • Posilnili vnútroštátne systéme vzdelávania, zdravotníctva, ochrany detí a sociálnej ochrany s cieľom začleniť vysídlené deti bez diskriminácie
  • Investovali do vnútroštátnych systémov ochrany detí, s cieľom lepšie chrániť vysídlené deti ohrozené vykorisťovaním a násilím, najmä deti bez sprievodu
  • Počúvali a zmysluplne zapájali vysídlené deti do hľadania riešení, ktoré sú udržateľné a inkluzívne, a ktoré im môžu pomôcť naplno využiť ich potenciál
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI576410/Meerzad
celý článok

Zničujúce povodne v Afganistane

Bleskové záplavy 10. - 11. mája 2024 na severovýchode Afganistanu si údajne vyžiadali životy najmenej 240 ľudí vrátane 51 detí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Očakáva sa, že tieto čísla sa budú zvyšovať, keď prídu ďalšie správy. Najviac obetí bolo hlásených v provincii Baglán, kde silné dažde zničili približne 3 000 domov, poškodili poľnohospodársku pôdu, odplavili dobytok, zatvorili školy a poškodili zdravotné strediská. Zasiahnuté boli aj provincie Takhar a Badakhshan, kde bolo podľa prvých správ poškodených najmenej 300 domov. "Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych," povedal Dr. Tajudeen Oyewale, zástupca UNICEF v Afganistane. "UNICEF a naši partneri sú na mieste a vyvíjajú maximálne úsilie, aby postihnutým rodinám a komunitám poskytli rýchlu pomoc." UNICEF poslal 450 rodinných súprav, 500 hygienických súprav, 476 prikrývok pre dospelých a deti a 100 súprav oblečenia, ktoré doplnia podporu poskytovanú inými agentúrami OSN a partnermi. Vyslaný bol aj mobilný tím UNICEF pre zdravotníctvo a výživu a na mieste sú aj tímy UNICEF, ktoré pomáhajú vykonávať ďalšie hodnotenia.