Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0582759/Willocq

Slovensko číta deťom

Rodičovstvo môže byť náročná úloha, ale zároveň je to jedna z najvďačnejších životných skúseností. UNICEF si uvedomuje, že poskytovanie kvalitnej podpory rodičom a rodine je dôležité pre dosiahnutie výsledkov pre všetky deti. Rodičia sú kľúčovými osobami – “architektmi” skúseností a vytvárania príležitostí pre rozvoj zdravia, učenia, ochrany, rastu, vývoja a sociálnej a emocionálnej pohody detí počas celého života. Obzvlášť dôležitú úlohu zohrávajú v prvých rokoch života dieťaťa, kedy sa formuje a rozvíja učenie detí a ich vývoj.
 
 
 
Na Slovensku sa v rámci Mesiaca rodičovstva zameriavame na zdôraznenie dôležitosti čítania s deťmi od útleho veku a na posilnenie úlohy rodičov, opatrovateľov a ďalších dospelých v čítaní s deťmi. Cieľom nášho čitateľského programu "Slovensko číta deťom" je zapojiť deti, mládež a dospelých do rozvíjania vzťahu k čítaniu a zároveň prispieť k sociálnej súdržnosti a integrácii - posilniť čitateľskú gramotnosť, podporiť rodičov a opatrovateľov v prehlbovaní interakcie s deťmi prostredníctvom čítania; poskytnúť príležitosti na kultúrnu výmenu medzi ukrajinskými utečeneckými a hostiteľskými komunitami prostredníctvom čítania; a inšpirovať Slovensko k čítaniu deťom.
 

Ako vybrať vývojovo vhodné knihy pre malé deti 

 

 

Čítanie správnej knihy s dieťaťom

 
Tu je niekoľko jednoduchých návrhov, ktoré vám pomôžu vybrať kvalitné obrázkové knihy pre vaše dieťa:
 

Deti do 2 rokov

 • Malé knihy, ktoré dieťa môže ľahko držať a prezerať.
 • Čiernobiely dizajn alebo svetlé farby s kontrastnými obrázkami
 • Stránky s jedným alebo dvoma objektami a malým počtom slov
 • Mäkké vinylové, alebo látkové knihy, ktoré sú odolné (hryzenie, hádzanie...)

 

Deti od 2 - 3 rokov

 • Knihy s jednoduchými vetami, básňami, rýmovačkami
 • Knihy s veľkými obrázkami, fotografiami, činnosťami, ktoré dieťa pozná (obliekanie, predmety, zvieratá, členovia rodiny atď.)
 • Knihy so skrytými prekvapeniami, textúrami, zrkadlom
 • Knihy so zaoblenými okrajmi, hrubými stranami.
 

Deti od 3 - 4 rokov

 • Knihy s jednoduchými vetami, frázami s možnosťou vytvoriť príbeh
 • Knihy s piesňami, poéziou a opakujúcim sa textom
 • Knihy s farebnými obrázkami, fotografie s jednoduchými príbehmi
 • Knihy s témami zvierat, pocitov, farieb, čísel, písmen
 • Knihy o spoločných činnostiach (členovia rodiny, čítanie na dobrú noc, deň detí)
 • Knihy so zdvíhacími klapkami, dotykové a hmatové, interaktívne a na zmyslové skúmanie
 

Deti v predškolskom veku 

 • Knihy s jednoduchými príbehmi, zápletkami, rýchlym dejom a pútavými ilustráciami
 • Knihy o skutočných okolnostiach (chodenie do škôlky, hranie sa s kamarátmi atď.)
 • Rozprávkové knihy
 • Knihy s bohatými ilustráciami, reálnymi obrázkami
 • Knihy s písmenami, číslami, o zvieratách, dinosauroch, autách, hmyze, geografii, ročných obdobiach, kultúre atď.
 • Knihy, ktoré obsahujú vtipné slová a citoslovcia "Bzzz išla včela". "Cvak, cvak, cvak išiel vlak."
 • Knihy s predvídateľným príbehom, v ktorých dieťa môže dopĺňať prázdne miesta a hľadať, čo bude nasledovať.
 

Ako čítať s deťmi

 

 

10 tipov na čítanie s dieťaťom  

 
Čítanie s deťmi je príjemný zážitok a prejav spolupráce. Prostredníctvom čítania dospelí pomáhajú deťom stať sa rozprávačmi príbehov a zároveň sa stávajú poslucháčmi, pýtajúcimi sa, divákmi pre dieťa. Inými slovami, dospelí modelujú vedomosti, zručnosti a hodnoty, ktoré predstavujú jednu z kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie: gramotnosť. V rámci tohto procesu sa deti naučia novú slovnú zásobu a rôzne komunikačné štýly, napríklad básničky a rozprávanie. Pri čítaní je najdôležitejší zážitok. Ak sa pri čítaní s deťmi necítite sebaisto, nebojte sa - neexistuje správny alebo nesprávny spôsob, ako si spoločne užiť príbeh. Ak však chcete získať niekoľko tipov, tu je niekoľko, ktoré vám pomôžu začať:
 
 1. Požiadajte dieťa, aby si vybralo, čo by chcelo čítať. Príbeh bude deti viac zaujímať, ak si ho samy vyberú.
 2. Vypnite televíziu alebo rádio, prepnite telefón na tichý režim a nájdite si tiché miesto na čítanie, aby dieťa počulo váš hlas a mohlo sa sústrediť na knihu.
 3. Nájdite si vhodné miesto na spoločné čítanie. Posaďte sa k dieťaťu tak, aby videlo na obrázky. Poskytnite dieťaťu dostatok času na prezeranie knihy. Ak ste so skupinou detí, každé dieťa by malo mať dostatok času na prezeranie obrázkov. Môžete sa s deťmi dohodnúť na poradí, v akom budú deti otáčať stránky, ale môžete ich otáčať aj vy, a to rýchlosťou vhodnou pre každé dieťa.
 4. Ak čítate, čítajte spolu s dieťaťom, pretože ide o interaktívny proces. Povzbudzujte dieťa, aby si pozeralo obrázky, opisovalo ich, ukazovalo predmety, kládlo otázky, hralo divadlo, samostatne rozprávalo, predpovedalo, čo sa stane ďalej, atď.
 5. Dieťa vás môže požiadať, aby ste mu znovu a znovu čítali jeho obľúbenú knihu - buďte trpezliví a reagujte na to, pretože je to príležitosť rozvíjať jeho vzťah k čítaniu.
 6. Použite ilustrácie ako zdroj na rozšírenie príbehu a dialógu s dieťaťom.
 7. Bavte sa! Neexistuje správny alebo nesprávny spôsob, ako sa podeliť o príbeh - pokiaľ sa vy a vaše dieťa bavíte. Nebojte sa hrať situácie alebo používať zábavné hlasy... vaše deti to budú milovať!
 8. Kniha je príležitosťou na rozvoj predstavivosti a tvorivosti. Pred čítaním príbehu položte otázky: O čom si myslíte, že je tento príbeh? Kto by v ňom mohol vystupovať? Otázky môžeme klásť aj počas čítania: Čo si myslíte, že sa stane? Ako si myslíte, že sa to skončí? Otázkami po prečítaní príbehu vedieme deti k tomu, aby premýšľali o hodnotách múdrosti, dobra, spravodlivosti, lásky, a priateľstva. Ich nositeľmi sú hrdinovia a hrdinky príbehov, ktorí porazili zlo, ľudskú hlúposť, nespravodlivosť, nenávisť atď. Dôležité je prepojiť príbeh so životom a skúsenosťami detí: "Ako by ste sa cítili, keby ste to boli vy?" alebo "Čo by ste robili, keby sa to stalo vám?".
 9. Nechajte dieťa rozhodnúť, kedy chce čítať. Niekedy deti nemajú na čítanie náladu, inokedy si to možno samy vypýtajú!
 10. Postarajte sa, aby sa spoločné čítanie stalo bežnou súčasťou vašich každodenných zvykov a rituálov. Každý deň venujte spoločnému čítaniu približne 15-30 minút, pričom nezabúdajte, že je dobré čítať si s dieťaťom vždy, keď o to požiada.
 

Prečo je dôležité čítať deťom od útleho veku 

 

 

Tri dôvody, prečo je dôležité čítať deťom nahlas

 
1. Hlasné čítanie podporuje rozvoj detí: Výskum ukazuje, že spoločné čítanie a čítanie deťom nahlas je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžu dospelí urobiť na podporu rozumových schopností a sociálneho a citového rozvoja detí. 
 
 • Malé deti sa učia skúmaním svojich zmyslov - dotýkajú sa knihy, otáčajú stránky, všímajú si farby a tvary. Zároveň počúvajú upokojujúci hlas toho, kto im číta - to všetko sú spôsoby, ktorými prijímajú informácie a chápu svet okolo seba. Učia sa aj o emóciách - čo znamená a aký je to pocit byť šťastný, smutný, nahnevaný, vzrušený, vystrašený atď. 
 • Keď dieťaťu čítame, nielenže mu odovzdávame novú slovnú zásobu a komunikačné štýly, ale posilňujeme aj jeho aktívne počúvanie a schopnosť pracovať s pamäťou. Vďaka tejto skúsenosti deti začínajú chápať súvislosti medzi písaným, kresleným a hovoreným textom. Knihy a príbehy tiež podnecujú deti klásť otázky a hľadať odpovede, čo je nevyhnutné pre schopnosť uvažovania. 
 
2. Hlasné čítanie znižuje stres a robí nás šťastnými: Čítanie nahlas pomáha znižovať stres dospelým aj deťom a vo všeobecnosti nám dodáva pocit uvoľnenosti a vďačnosti. 
 
 • Hlasné čítanie posilňuje vzťah medzi dospelým a dieťaťom. Emocionálne väzby vytvorené počas spoločného čítania sú neoceniteľné, živia citové väzby a budujú dôveru a pozitívnu náklonnosť, čo prospieva dospelému aj dieťaťu. Bez ohľadu na vek budú deti vždy potrebovať kvalitne strávený čas s rodičmi, opatrovateľmi a inými dospelými vo svojom okolí, pretože im to pomáha pochopiť svoje emócie a cítiť sa menej osamelo. 
 • Spoločný zážitok z čítania prenesie deti do sveta, v ktorom vizuálne, sluchovo, kinesteticky a emocionálne cestujú v čase. V tomto stave sú deti nielen vnímavejšie k hlbšiemu učeniu, ale zároveň si precvičujú empatiu a budujú odolnosť. 
 
3. Hlasné čítanie rozvíja detskú zvedavosť, predstavivosť a tvorivosť: Knihy a príbehy ponúkajú širokú škálu tém, postáv, udalostí a množstvo podnetov pre zmysly, ktoré deťom pomáhajú objavovať svet okolo seba. Spoločné čítanie oboznamuje deti s novými vecami a myšlienkami, stimuluje ich zvedavú myseľ a podporuje ich predstavivosť a tvorivosť. Vďaka tejto skúsenosti sa učia experimentovať s novinkami, byť zvedavé a hľadať odpovede. 
 
 • Príbehy sprostredkúvajú nápady, myšlienky a emócie, ktoré dávajú deťom slobodu skúmať, hrať sa a tvoriť s nimi. 
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI396443/Banda
celý článok

5 tipov, ako sa rozprávať s deťmi s autizmom

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Ukrajinská pediatrička lieči deti na Slovensku vďaka programu podporovanému UNICEF