Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0769520/Bobyreva

Psychosociálna pomoc pre ukrajinské deti

UNICEF a Medzinárodná linka detskej pomoci rozširujú služby na poskytovanie podpory duševného zdravia deťom žijúcim na Ukrajine a v krajinách, ktoré prijímajú odídencov

Služby sú teraz dostupné v ukrajinčine a ruštine v siedmich krajinách Európy

 

ŽENEVA, 28. marca 2023 – Medzinárodná linka detskej pomoci spolupracuje s UNICEF na rozšírení kapacít liniek pomoci deťom v susedných krajinách Ukrajiny, aby mohli osloviť ukrajinské deti a mladých ľudí z radov odídencov a poskytovať im služby v ukrajinčine a ruštine.

Vojna na Ukrajine viedla k vnútornému vysídleniu viac ako 5 miliónov Ukrajincov a úteku viac ako 8 miliónov ľudí, z ktorých väčšinu tvoria ženy a deti. Vojna nespôsobuje len smrť a pustošenie, ale má aj ničivý vplyv aj na duševnú pohodu zasiahnutých detí a ich rodín. Odhaduje sa, že 1,5 milióna detí je ohrozených depresiou, úzkosťou, posttraumatickou stresovou poruchou a inými duševnými poruchami.

"Ukrajinské deti, môžu pociťovať strach a úzkosť, zatiaľ čo deti a rodiny v krajinách, ktoré prijímajú odídencov sa môžu cítiť osamelé a potrebujú informácie o tom, ako získať prístup k základným službám, ako sú ubytovanie, potraviny, pracovné príležitosti, vzdelávanie a služby ochrany," povedal Patrick Krens, výkonný riaditeľ Medzinárodnej linky detskej pomoci.

UNICEF a Medzinárodná linka detskej pomoci spolupracujú na rozšírení dosahu národných liniek pomoci deťom na Ukrajine, v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Moldavsku, Poľsku a na Slovensku s cieľom poskytovať psychosociálnu pomoc v ukrajinčine a ruštine. Táto aktivita je súčasťou projektu "Počuť hlasy ukrajinských detí a mladých ľudí“, prostredníctvom ktorého obe organizácie poskytujú kvalitné služby deťom a mladým ľuďom, ktorí potrebujú starostlivosť a ochranu, s osobitným zameraním na deti a mladých ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine.

"Vítame toto rozšírenie služieb zameraných na riešenie kritických potrieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnych potrieb osôb postihnutých vojnou na Ukrajine. Zabezpečenie toho, aby deti, dospievajúci a mladí ľudia boli vypočutí a mali sa na koho obrátiť, je veľmi dôležité a tieto národné linky pomoci sú kľúčovým vstupným bodom, ktorý pomôže deťom a rodinám získať prístup k širšej škále služieb ochrany," uviedol Afshan Khan, riaditeľ regionálnej kancelárie UNICEF pre Európu a Strednú Áziu (ECARO).

Spoločný projekt UNICEF a Medzinárodnej linky detskej pomoci tiež zvyšuje povedomie o službách detskej linky, aby viac ukrajinských detí, ich rodičov alebo opatrovníkov vedelo, že sa môžu obrátiť na detskú linku pomoci kdekoľvek, aby získali podporu v oblasti duševného zdravia a ďalšie rady a pomoc, ktorú potrebujú, prostredníctvom bezplatných čísel a online chatových služieb.

Obe organizácie školia pracovníkov v prvej línii o rodovo podmienenom násilí a obchodovaní s ľuďmi, aby mohli lepšie riešiť špecifické potreby, ktoré môžu mať deti a mladí ľudia.

Od eskalácie vojny na Ukrajine poskytol UNICEF na území Ukrajiny viac ako 3,3 milióna deťom a opatrovateľom psychosociálnu podporu, viac ako 126 000 deťom špecializovanú starostlivosť prostredníctvom vedenia prípadov a odporúčaní a viac ako 400 000 ženám a deťom služby prevencie a/alebo reakcie na rodovo podmienené násilie. V krajinách, ktoré hostia odídencov, UNICEF a partneri zabezpečili prístup k službám duševného zdravia pre viac ako 1,2 milióna detí a opatrovateľov. UNICEF a UNHCR zriadili 39 modrých bodov pozdĺž hlavných tranzitných trás s cieľom poskytovať integrované služby ženám a deťom na cestách.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI396443/Banda
celý článok

5 tipov, ako sa rozprávať s deťmi s autizmom

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Ukrajinská pediatrička lieči deti na Slovensku vďaka programu podporovanému UNICEF