Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UNI396465/Banda

Spolupráca so
samosprávami

Európske mestá ako Bratislava, Praha, Budapešť a Varšava preukázali bezprecedentnú solidaritu pri prijímaní detí a rodín utečencov z Ukrajiny. UNICEF nadviazal partnerstvo so samosprávami v celej Európe, aby zabezpečil, že deti a rodiny utekajúce pred vojnou na Ukrajine dostanú podporu, ktorú potrebujú, budú integrované a budú môcť prispievať do svojich hostiteľských komunít.

 

Od eskalácie vojny na Ukrajine viac ako 7,9 milióna ľudí – z ktorých väčšinu tvoria ženy a deti – utieklo do susedných krajín, pričom mnohí pokračujú v ceste do iných destinácií. Zložitá, nepredvídateľná situácia na Ukrajine vrátane nedávnych útokov na kritickú infraštruktúru bráni ľuďom v návrate a neustále vyvoláva nové pohyby utečencov. Mestá v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku sú vstupnou bránou a zohrávajú kľúčovú úlohu pri prispôsobovaní a rozširovaní existujúcich sociálnych služieb, pri podpore sociálnej súdržnosti vo svojich komunitách, pri preklenutí medzier v zdrojoch a zlepšení koordinácie s národnými vládami.

UNICEF spolupracuje s Eurocities – sieťou viac ako 200 veľkých miest v Európe – na podpore miestnych úradov v Európe, ktoré vytvárajú inovatívne integračné politiky pre deti a rodiny na Ukrajine a v susedných krajinách. V rámci tohto partnerstva sa 100 miest podelilo o najlepšie postupy, stratégie a údaje pri budovaní inkluzívneho a pohotového miestneho vzdelávacieho prostredia, podpore integrácie utečencov a lokalizácii Európskej únie Child Guarantee, aby sa zabezpečilo, že žiadne dieťa nezostane bez pomoci. 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF
celý článok

Pri príležitosti Svetového dňa detí sa 12 slovenských pamiatok a najväčšia LED fasáda rozžiarili namodro

© UNICEF/UN0253008/Hibbert
celý článok

UNICEF v TV o posolstve Svetového dňa detí