Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UNI396433/Banda


Utekajme do škôlky!

Ukrajinské deti so špeciálnymi potrebami a ich rodičia dostávajú na Slovensku potrebnú pomoc

 

Je takmer deväť hodín ráno a štvorročný Pavel z Ukrajiny naradostene uteká, aby ako prvý otvoril dvere Detskej medzinárodnej skupiny (Play and learning hub) v Dúbravke v Bratislave. Jeho mama Inna sa s ním snaží držať tempo. Pavel sa nevie dočkať, kedy bude vnútri a stretne svojich kamarátov, s ktorými strávi veselý deň. Ešte predtým však Pavla čaká jedno stretnutie. Pri vchode ho privíta jeho terapeutka Oľga, ktorá ich odvedie do svojej kancelárie. Inna informuje Oľgu o tom, ako sa má Pavel, aby sa Oľga mohla pripraviť na ich spoločnú prácu.

 

 

Inna prišla do Bratislavy spolu so svojimi dvoma deťmi, Pavlom a Alexandrou v marci z Charkova, kde Pavel pravidelne navštevoval materskú školu a pomáhali mu aj rôzni odborníci. Keď mal Pavel dva roky, skríning identifikoval vývinové ťažkosti, vrátane poruchy autistického spektra a oneskoreného vývinu reči. „Prvú vec, ktorú sme museli urobiť, keď sme sem prišli, bolo nájsť školu pre Alexandru a odborníkov pre Pavla,“ hovorí Inna. „Bolo to veľmi ťažké, pretože všetci dostupní špecialisti hovorili len po slovensky a Pavel len nedávno začal rozprávať po rusky. Jeho terapia však musela pokračovať,“ hovorí.

 

Po prvotnom hľadaní odborníkov, ktorí by mohli pomôcť Pavlovi na Slovensku, našla jeho rodina podporu v Dúbravke v Bratislave, kde pedagogičky a jeho terapeutka hovoria po rusky. © UNICEF/UNI396429/Banda

 

V októbri sa Inna dozvedela o Detskej medzinárodnej skupine v Dúbravke, ktorú zriadil UNICEF a mesto Bratislava. Pavel začal chodiť do skupiny  v októbri. Tu sa začal hrať a tu sa aj zoznámil s Dr. Oľgou Ivannikovovou-Mirgorodskou, ukrajinskou neurologičkou a psychologičkou z Kyjeva, ktorá terapiou podporuje Pavlov rozvoj. „Štyrikrát do týždňa tu robím rôzne cvičenia so všetkými deťmi a poskytujem aj poradenstvo rodičom. V Detskej medzinárodnej skupine máme deti s rôznymi vývojovými oneskoreniami, ktoré potrebujú rôzne druhy podpory,“ hovorí Oľga. Prioritou UNICEF a hlavného mesta Bratislavy pri zriaďovaní Detských medzinárodných skupín bola inklúzia a zaangažovanosť odborníkov špecializujúcich sa na rané detstvo.
 

 

Pavel chodí do Detskej medzinárodnej skupiny veľmi rád. © UNICEF/UNI396443/Banda

 

Inna vidí u Pavla viditeľné pokroky, odkedy začal s Oľgou pravidelnú terapiu. „Chvíľu mu trvalo, kým sa adaptoval, ale teraz doslova uteká do škôlky. Zúčastňuje sa športových aktivít, keramiky, má rád ostatné deti a svoju vychovávateľku. Dokonca máme hru, ktorú hráme každé ráno: Utekajme do škôlky!“
 

UNICEF podporil otvorenie 23 takýchto a podobných detských skupín v 13 obciach na Slovensku. Tým rozširuje prístup k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve pre všetky malé deti z Ukrajiny aj Slovenska. 

 

 

Pre mnohé deti ako Pavel je jazyk jednou z prekážok, ktoré im bránia v prístupe k tak potrebnej podpore. V spolupráci s Európskou asociáciou poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD) sa UNICEF snaží zabezpečiť podporu pre malé deti s rizikom oneskoreného vývinu prostredníctvom rozšírenia existujúcich služieb a školení ukrajinských odborníkov. Projekt prebieha na Slovensku, v Bulharsku, Poľsku, Rumunsku a Moldavsku s cieľom podporiť 12 000 rodín. UNICEF na Slovensku navyše poskytuje finančnú pomoc rodinám odídencov.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy