Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0597340/Filippov

Vojna na Ukrajine a inflácia uvrhli do chudoby 4 milióny detí

Miera detskej chudoby vo východnej Európe a Strednej Ázii vrástla o 19 %. 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, UNICEF varuje, že zvýšenie chudoby detí by mohlo  viesť k dominovému efektu predčasného ukončenia školskej dochádzky a nárastu detskej úmrtnosti.
 
ŽENEVA/NEW YORK, 17. októbra 2022 – Vojna na Ukrajine a rastúca inflácia uvrhli ďalšie 4 milióny detí vo východnej Európe a Strednej Ázii do chudoby, čo je 19-percentný nárast od roku 2021, uvádza nová štúdia UNICEF. Vojna na Ukrajine a následný hospodársky pokles majú výrazný vplyv na detskú chudobu vo východnej Európe a Strednej Ázii.  Štúdia obsahuje údaje z 22 krajín z celého regiónu. Poukazuje, že najväčšie bremeno hospodárskej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine nesú deti. 40 % z 10,4 milióna ľudí, ktorí tento rok zažili chudobu tvoria deti. V ruskej federácii sa nachádzajú takmer tri štvrtiny z celkového počtu detí, ktoré žijú v chudobe v dôsledku vojny na Ukrajine a vzrastu životných nákladov v celom regióne. Momentálne 2,8 milióna detí žije v domácnostiach pod hranicou chudoby. Ukrajina je domovom pol milióna ďalších detí žijúcich v chudobe, čo je druhý najväčší podiel, nasleduje Rumunsko s ďalšími 110 000 deťmi, uvádza štúdia.
 

„Okrem očividných hrôz vojny – zabíjanie a mrzačenie detí, masové vysídľovanie – majú ekonomické dôsledky vojny na Ukrajine ničivý dopad na deti vo východnej Európe a Strednej Ázii,“ povedal regionálny riaditeľ UNICEF pre Európu a Strednú Áziu, Afshan Khan. „Vojna ovplyvňuje deti v celom regióne. Ak tieto deti a rodiny nepodporíme teraz, prudký nárast detskej chudoby takmer určite bude viesť k strateným životom, obmedzeniu vzdelávania a stratenej budúcnosti.“

 
Podľa štúdie siahajú dôsledky chudoby detí ďaleko za hranice rodín, ktoré žijú vo finančnej tiesni. Jej prudký nárast by mohol viesť k tomu, že tento rok zomrie pred svojimi prvými narodeninami ďalších 4 500 detí. 117 000 detí si nebude môcť dovoliť chodiť do školy. Keď náklady na základné tovary stúpnu, peniaze dostupné na pokrytie iných potrieb, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie, klesajú, uvádza štúdia. Následná kríza životných nákladov znamená, že najchudobnejšie deti majú ešte menšiu pravdepodobnosť prístupu k základným službám a sú viac vystavené riziku násilia, vykorisťovania a zneužívania. Pre mnohých detská chudoba trvá celý život. Jedno z troch detí narodených a vychovaných v chudobe prežije svoj dospelý život v chudobe, čo povedie k medzigeneračnému cyklu utrpenia a deprivácie, uvádza štúdia.
 
© UNICEF/UN0642135/Filippov
 

Štúdia stanovuje rámec, ktorý má pomôcť znížiť počet detí žijúcich v chudobe a zabrániť tomu, aby sa viac rodín dostalo do finančnej núdze:

 
  • Poskytovať univerzálne peňažné dávky pre deti a zabezpečiť istotu minimálneho príjmu.
  • Rozšíriť dávky sociálnej pomoci na všetky rodiny s deťmi v núdzi, vrátane utečencov.
  • Chrániť sociálne výdavky, najmä pre najzraniteľnejšie deti a rodiny.
  • Chrániť a podporovať poskytovanie služieb v oblasti zdravia, výživy a sociálnej starostlivosti tehotným matkám, dojčatám a deťom v predškolskom veku.
  • Zaviesť cenové nariadenia týkajúce sa základných potravín pre rodiny.
 
UNICEF sa nedávno spojil s Európskou komisiou a niekoľkými krajinami EÚ v pilotnej iniciatíve EÚ Child Guarantee s cieľom zmierniť vplyv chudoby na deti a poskytnúť im príležitosti na to, aby sa im darilo v dospelosti. Vzhľadom na to, že čoraz viac detí a rodín je v súčasnosti ohrozených chudobou, je v celom regióne zaručená silná reakcia.
 
UNICEF vyzýva na pokračujúcu a rozšírenú podporu na posilnenie systémov sociálnej ochrany v krajinách s vysokým a stredným príjmom vo východnej Európe a Strednej Ázii a uprednostnenie financovania programov sociálnej ochrany, vrátane programov hotovostnej pomoci pre zraniteľné deti a rodiny.
 
„Úsporné opatrenia ovplyvnia predovšetkým deti. Ešte viac detí uvrhnú do chudoby a sťažia to rodinám, ktoré už majú problémy,“ povedal Khan. „Musíme chrániť a rozširovať sociálnu podporu pre zraniteľné rodiny skôr, ako sa situácia zhorší."
 
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI576410/Meerzad
celý článok

Zničujúce povodne v Afganistane

Bleskové záplavy 10. - 11. mája 2024 na severovýchode Afganistanu si údajne vyžiadali životy najmenej 240 ľudí vrátane 51 detí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Očakáva sa, že tieto čísla sa budú zvyšovať, keď prídu ďalšie správy. Najviac obetí bolo hlásených v provincii Baglán, kde silné dažde zničili približne 3 000 domov, poškodili poľnohospodársku pôdu, odplavili dobytok, zatvorili školy a poškodili zdravotné strediská. Zasiahnuté boli aj provincie Takhar a Badakhshan, kde bolo podľa prvých správ poškodených najmenej 300 domov. "Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych," povedal Dr. Tajudeen Oyewale, zástupca UNICEF v Afganistane. "UNICEF a naši partneri sú na mieste a vyvíjajú maximálne úsilie, aby postihnutým rodinám a komunitám poskytli rýchlu pomoc." UNICEF poslal 450 rodinných súprav, 500 hygienických súprav, 476 prikrývok pre dospelých a deti a 100 súprav oblečenia, ktoré doplnia podporu poskytovanú inými agentúrami OSN a partnermi. Vyslaný bol aj mobilný tím UNICEF pre zdravotníctvo a výživu a na mieste sú aj tímy UNICEF, ktoré pomáhajú vykonávať ďalšie hodnotenia.