Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0603335/Filippov

UNICEF ŠKOLIL VO VYŠNOM NEMECKOM O MOŽNÝCH RIZIKÁCH OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Vo Vyšnom Nemeckom, na slovensko-ukrajinskej hranici sa uskutočnilo pod vedením UNICEFu školenie o možných rizikách obchodovania s ľuďmi a primeranej komunikácii s deťmi, ktoré museli kvôli vojne opustiť Ukrajinu. Odborní pracovníci vyškolili viac ako 200 policajtov a 40 sociálnych terénnych pracovníkov a profesionálov v oblasti detských práv z neziskového sektora.

 

 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF
celý článok

Pri príležitosti Svetového dňa detí sa 12 slovenských pamiatok a najväčšia LED fasáda rozžiarili namodro

© UNICEF/UN0253008/Hibbert
celý článok

UNICEF v TV o posolstve Svetového dňa detí