Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0540660/Chol

Vysoká spotreba v najbohatších krajinách ničí životné prostredie detí na celom svete

Najbohatšie krajiny sveta – vrátane Fínska, Islandu, Holandska a Nórska, vytvárajú pre deti žijúce v nich zdravé prostredie, avšak prispievajú neproporcionálnou mierou k devastácii životného prostredia celosvetovo. Tým vystavujú riziku prítomnosť i budúcnosť detí na celom svete.
 
FLORENCIA/NEW YORK, 24. máj 2022 – Podľa najnovšej správy Report card publikovanej Centrom výskumu UNICEFu Innocenti, väčšina bohatých krajín vytvára nezdravé, nebezpečné a škodlivé životné podmienky pre deti na celom svete.
Správa Innocenti Report Card 17: Miesta a priestory porovnáva ako si počína 39 krajín, ktoré sú členmi OECD a Európskej únie, pri vytváraní zdravého prostredia pre deti.  Správa uvádza indikátory, ako sú vystavenie škodlivým látkam, ktoré znečisťujú ovzdušie, pesticídom, vlhku a olovu, svetlé domáce prostredie, prístup k zeleným plochám a bezpečné cesty, a tiež spôsoby, akými tieto krajiny prispievajú ku klimatickej kríze, spotrebe prírodných zdrojov a vytváranie a skladovaniu elektronického odpadu. 
 
Správa ďalej uvádza, že keby každý obyvateľ planéty spotrebúval prírodné zdroje v rovnakej výške, v akej ich spotrebúvajú obyvatelia členských krajín OECD a EÚ, potrebovali by sme 3,3 planéty vo veľkosti našej Zeme na udržanie takéhoto životného štandardu. Ak by každý konzumoval v rovnakej miere ako obyvatelia Kanady, Luxemburska a Spojených štátov, potrebovali by sme aspoň päť planét vo veľkosti našej Zeme.
 
 
 
 
Kým Španielsko, Írsko a Portugalsko sa nachádzajú na vrchných priečkach tabuľky, všetkým krajinám OECD a EÚ sa nedarí vytvárať zdravé prostredie pre všetky deti v daných kategóriách. Niektoré z najbohatších krajín, vrátane Austrálie, Belgicka, Kanady a Spojených štátov, majú vážny a rozsiahly dopad na životné prostredie na celom svete. Porovnania sú založené na objeme emisií CO2, elektronického odpadu a celkovej spotrebe zdrojov na obyvateľa. Tieto krajiny sú celkovo na nízkych priečkach, čo sa týka vytvárania zdravého prostredia pre deti tam žijúce. Naopak, v najmenej bohatých krajinách OECD a EÚ, v Latinskej Amerike a Európe, je negatívny vplyv na životné prostredie celosvetovo najnižší.
  
“Väčšina bohatých krajín nielenže neposkytuje zdravé prostredie pre deti, ktoré v nich žijú, ale prispievajú aj k devastáciii prostredia detí žijúcich v ostatných častiach sveta,” hovorí Gunilla Olssonová, Riaditeľka centra výskumu UNICEFu Innocenti. “V niektorých prípadoch vidíme krajiny poskytujúce relatívne zdravé prostredie pre deti v nich žijúce, avšak sú súčasne najväčšími prispievateľmi pri vytváraní faktorov, ktoré ničia životné prostredie detí žijúcich v iných krajinách.”
 

Medzi ďalšie zistenia Správy patria:

 
- Viac ako 20 miliónov detí v tejto skupine krajín majú v krvi zvýšenú hladinu olova. Olovo je jednou z najtoxickejších látok nachádzajúcou sa v prostredí.
- Fínsko, Island a Nórsko sa radia k top trom krajinám vo vytváraní zdravého prostredia pre deti, avšak súčasne sú na posledných priečkach rebríčka celosvetovo v produkcii emisií, elektronického odpadu a nadspotreby.
- Na Islande, v Litve, Portugalsku a Veľkej Británii je jedno z piatich detí vystavené riziku vlhkého prostredia s tvorbou plesní. Na Cypre, v Maďarsku a Turecku je takémuto riziku vystavené jedno zo štyroch detí.
- Mnoho detí dýcha znečistený vzduch vonku aj v domácom prostredí. Mexiko patrí ku krajinám, na ktoré pripadá najvyšší počet stratených rokov života v dôsledku znečisteného ovzdušia – 3,7 roka na tisíc detí. Vo Fínsku a Japonsku je počet rokov najnižší – 0,2 roka.
- V Belgicku, Česku, Izraeli, Holandsku, Poľsku a Švajčiarsku je viac ako 1 dieťa z 12 vystavené vysokému znečisteniu pesticídmi. Znečistenie pesticídmi sa spája so vznikom rakoviny, vrátane detskej leukémie a môže poškodiť nervový, kardiovaskulárny, tráviaci, reprodukčný, endokrinný, krvný a imunitný systém dieťaťa.
 

UNICEF vyzýva krajiny, aby prijali nasledujúce kroky na ceste k zlepšeniu životného prostredia detí tam žijúcich:

 
1. Vlády na národnej, regionálnej a miestnej úrovni musia zavádzať zlepšenia vo vytváraní zdravého prostredia pre deti – znižovaním znečistenia vzduchu, vody a tvorby odpadov, ako aj zabezpečením vysokej úrovne bývania a s tým súvisiacej infraštruktúry,
2. Zlepšiť prostredie pre najzraniteľnejšie deti. Deti v chudobných rodinách sú náchylnejšie na riziká súvisiace s nevyhovujúcim prostredím ako deti v bohatých krajinách. Tento fakt znásobuje už aj tak existujúce znevýhodnenie a nerovnosť.
3. Zabezpečiť, aby boli environmentálne politiky vnímavé k potrebám detí. Vlády a zákonodarcovia by mali zabezpečiť, aby potreby detí boli zabudované do zákonodarného procesu. Dospelí zákonodarcovia na všetkých úrovniach, od rodičov po politikov, musia zohľadňovať ich potreby a brať ich do úvahy pri tvorbe súvisiacich politík, ktoré neproporciálne zasiahnu budúce generácie.
4. Zapojiť do procesu deti, ktoré sú hlavnými nositeľmi budúcnosti. Deti budú čeliť dnešným problémom súvisiacim so životným prostredím najdlhšie, no súčasne majú aj najmenej možností dnes o vývoji udalostí rozhodovať.
5. Vlády aj podnikateľské subjekty musia urobiť efektívne kroky na zabezpečenie záväzkov súvisiacich so znížením skleníkových plynov do roku 2050. Adaptácia na klimatickú zmenu by mala byť tiež rozhodujúcim faktorom pre vlády a svetové spoločenstvo naprieč všetkými sektormi od vzdelávania až po infraštruktúru.
 
“Dlžíme nám aj budúcim generáciám vytvoriť lepšie miesta a priestory pre deti, aby mohli naplno rozvíjať svoj potenciál,” povedala Olssonová. “Hromadiaci sa odpad, škodlivé látky znečisťujúce prostredie a vyčerpané prírodné zdroje si vyberajú svoju daň na fyzickom aj mentálnom zdraví našich detí a ohrozujú udržateľnosť života na našej planéte. Musíme zaviesť opatrenia a praktiky, ktoré ochraňujú prostredie, na ktorom deti a mladí ľudia závisia najviac.”
 
Koncom marca 2022 sa uskutočnil Eko Hackathon UNICEF, ktorý sa organizoval po prvý krát v rámci projektov Slovenskej nadácie pre UNICEF s podporou SlovakAid a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 50 žiakov a študentov z celého Slovenska a za pomoci odborných mentorov pripravili návrhy na zlepšenie prostredia, v ktorom žijú. Od komunitných záhrad, cez alternatívnu dopravu do školy po atraktívne osvetové videá. Mladí ľudia majú nápady a chcú vytvárať zmysluplnú budúcnosť. Sme radi, že im v tom môžeme pomáhať. 
 
O úrade pre výskum - Innocenti
Úrad pre výskum – Innocenti je špecializovaným výskumným centrom UNICEF. Vykonáva výskum nových alebo súčasných problémov s cieľom informovať o strategických smerovaniach, politikách a programoch UNICEF a jeho partnerov, formovať globálne diskusie o právach a rozvoji detí a informovať o globálnom výskume a politickej agende pre všetky deti, a najmä pre deti najzraniteľnejšie. www.unicef-irc.org
 
O UNICEFe
UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. www.unicef.sk
 
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI426293/Le Lijour
celý článok

Nikol a Viktoriia nemajú inú možnosť ako bojovať