Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0614741/Al-Haj


Podvýživa na vzostupe

Rastúce ceny potravín spôsobené vojnou na Ukrajine, pandémiou a škrty v rozpočtoch, môžu zvýšiť cenu terapeutickej výživy na liečbu podvýživy až o 16 % 

 

NEW YORK, 17. mája 2022 – Počet detí ohrozených podvýživou stúpal už pred vojnou na Ukrajine. Situácia je momentálne veľmi vážna.  „Ešte predtým, ako vojna na Ukrajine zapríčinila tlak na potravinovú bezpečnosť na celom svete, konflikty, klimatické zmeny a pandémia COVID-19 spôsobili zníženú schopnosť rodín uživiť svoje deti,“ povedala Výkonná riaditeľka UNICEF, Catherine Russell. V súčasnosti nemá minimálne 10 miliónov strádajúcich detí (2 z 3) prístup k najefektívnejšej liečbe, ktorá spočíva v podávaní  Špeciálnej terapeutickej výživy pripravenej na okamžité použitie (RUTF). Kombinácia celosvetových otrasov potravinovej bezpečnosti, na čele s vojnou na Ukrajine, hospodárstvami zápasiacimi s obnovou po pandémii a pretrvávajúcimi suchami v niektorých krajinách v dôsledku klimatických zmien – všetky tieto faktory vytvárajú podmienky pre výrazný nárast hladu. Predpokladá sa, že cena Špeciálnej terapeutickej výživy pripravenej na okamžité použitie (RUTF) sa počas nasledujúcich šiestich mesiacov zvýši až o 16 percent v dôsledku prudkého nárastu cien surovín. To by mohlo spôsobiť, že 600 000 ďalších detí ostane bez prístupu k tejto život zachraňujúcej liečbe. Očakáva sa, že náklady na dopravu a doručenie zostanú vysoké.

 

 

 „Pre milióny detí predstavujú vrecúška Špeciálnej terapeutickej výživy rozdiel medzi životom a smrťou. Šestnásťpercentný nárast cien môže znieť v kontexte globálnych potravinových trhov ako zvládnuteľný, no na konci tohto dodávateľského reťazca je zúfalo podvyživené dieťa “ doplnila Russell. Deti, ktoré hladujú, majú na svoju výšku nízku hmotnosť a výrazne sa oslabuje ich imunita. Celosvetovo trpí najmenej 13,6 milióna detí do 5-teho roku života vážnym chradnutím, čo má za následok 1 z 5 úmrtí v tejto vekovej skupine. Južná Ázia zostáva „epicentrom“ strádania detí. Hladom je tu ohrozené približne 1 z 22 detí, čo je trikrát viac ako v subsaharskej Afrike. Napríklad v Afganistane sa očakáva, že tento rok bude trpieť vážnym chradnutím 1,1 milióna detí, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2018. Sucho v Africkom rohu znamená, že počet detí s vážnym chradnutím by sa mohol rýchlo zvýšiť z 1,7 milióna na 2 milióny, zatiaľ čo v Saheli sa v porovnaní s rokom 2018 predpovedá 26-percentný nárast. Dokonca aj krajiny s relatívnou stabilitou, ako je Uganda, zaznamenali od roku 2016 40 % nárast strádania detí v dôsledku rastúcej chudoby a potravinovej neistoty domácností. To spôsobuje nedostatočnú kvalitu a frekvenciu stravovania detí a tehotných žien. K narastajúcemu počtu prispievajú aj klimatické zmeny, vrátane silného cyklického sucha a nedostatočného prístupu k čistej vode a hygienickým službám. Pomoc strádajúcim deťom zostáva žalostne nízka a predpokladá sa, že v nadchádzajúcich rokoch prudko klesne. Je len malá nádej, že dosiahne úroveň pred pandémiou do roku 2028. 

 

Ročný Jesús Gonzalez z Venezuely, drží v rúčke RUFT - Špeciálnu terapeutickú výživu pripravenú na okamžité použitie. © UNICEF/UN0497049/Crespo

 

Aby sa dostala život zachraňujúca liečba k čo najväčšiemu počtu strádajúcich detí, UNICEF žiada:

 

  • Aby vlády zvýšili úroveň pomoci aspoň o 59 % nad úroveň oficiálnej rozvojovej pomoci v roku 2019, aby pomohli všetkým deťom v 23 krajinách, ktoré potrebujú liečbu.
  • Aby krajiny zahrnuli liečbu hladujúcich detí do systémov financovania zdravia a dlhodobého rozvoja, aby z liečebných programov mohli mať úžitok všetky deti, nielen deti v prostredí humanitárnej krízy.
  • Zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky na riešenie globálnej krízy hladu zahŕňali osobitné prostriedky na terapeutické potravinové intervencie na riešenie okamžitých potrieb detí trpiacich hladom.

 

„Neexistuje dôvod, prečo by mali deti hladovať – nie vtedy, keď máme možnosť tomu zabrániť. Je však veľmi málo času na opätovné začatie celosvetového úsilia o prevenciu, detekciu a liečbu podvýživy. Musíme konať skôr, ako sa celá situácia ešte oveľa, oveľa zhorší.“

- Výkonná riaditeľka UNICEF, Catherine Russell

 

Aj vy môžete pravidelne posielať pomoc tam, kde ju práve deti najviac potrebujú

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI426293/Le Lijour
celý článok

Nikol a Viktoriia nemajú inú možnosť ako bojovať