Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0600900/Lazar/AFP

UNICEF začal s programom humanitárnych hotovostných transferov na Ukrajine

2 milióny ukrajinských detí hľadá bezpečie za hranicami

Ďalších 2,5 milióna detí zostalo vysídlených v rámci Ukrajiny


NEW YORK/ŽENEVA/KYJEV, 30. marca 2022 – Dva milióny detí bolo  doteraz nútených z dôvodu vojnového konfliktu utiecť z Ukrajiny.

 
"Keďže počet detí utekajúcich zo svojich domovov neustále stúpa, musíme mať na pamäti, že každé z nich potrebuje ochranu, vzdelanie, bezpečnosť a podporu," povedala výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russell.

 

Deti tvoria polovicu všetkých utečencov, uvádzajú UNICEF a UNHCR. Do Poľska prišlo viac ako 1,1 milióna detí, státisíce pricestovali aj do Rumunska, Moldavska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky.

UNICEF naďalej varuje pred zvýšeným rizikom obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania. V snahe znížiť riziká, ktorým deti a mladí ľudia čelia, UNICEF, UNHCR a vládni partneri a partneri občianskej spoločnosti budujú stále viac tzv. „MODRÝCH BODOV“ v krajinách, ktoré sú hostiteľmi utečencov, vrátane Moldavska, Rumunska a Slovenska. „MODRÉ BODY“ sú bezpečné priestory, ktoré poskytujú dôležité informácie cestujúcim rodinám, pomáhajú identifikovať deti bez sprievodu a odlúčené deti a zabezpečujú ich ochranu.

UNICEF tiež naliehavo spolupracuje s vládami a ďalšími orgánmi v celom regióne na zavedení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti detí, vrátane posilnenia previerok ochrany detí na hraničných priechodoch.

UNICEF odhaduje, že v rámci Ukrajiny bolo vnútorne vysídlených viac ako 2,5 milióna detí. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zdokumentoval, že počas konfliktu bolo zabitých viac ako 100 detí a ďalších 134 detí bolo zranených. Skutočné číslo bude pravdepodobne oveľa vyššie.

UNICEF je tiež hlboko znepokojený situáciou detí a rodín,  ktoré uviazli v obkľúčených oblastiach alebo ich nemohli opustiť z dôvodu zvýšených bezpečnostných rizík a nedostatku bezpečných východísk. Správy o vážnom nedostatku potravín, vody, tepla a iných základných potrieb sa neustále množia, čo poukazuje na dôležitosť bezpečného a neobmedzeného humanitárneho prístupu do všetkých oblastí krajiny.

Niektoré deti, ktoré utiekli z Ukrajiny, majú prístup k svojim ukrajinským školským osnovám online. Pre ostatných je potrebné vyvinúť spoločné úsilie, a to aj zo strany hostiteľských krajín utečencov, aby sa zabezpečilo, že ich vzdelávanie bude pokračovať. Okrem možnosti neustále sa vzdelávať, poskytuje prístup k vzdelávaniu deťom aj určitú stabilitu, ochranu a pocit spolupatričnosti v čase neistoty.

Tento týždeň UNICEF začal s programom humanitárnych hotovostných transferov na podporu 52 000 najzraniteľnejších rodín na Ukrajine.

K 28. marcu 2022 vyslal UNICEF 114 kamiónov s 1 275 metrickými tonami núdzových zásob na podporu detí a rodín na Ukrajine a utečencov v susediacich krajinách. Na Ukrajinu dorazilo 63 kamiónov zásob, ktoré uspokoja potreby viac ako 8 miliónov ľudí vrátane 2 miliónov detí. Dodávky zahŕňajú lieky a lekárske vybavenie, zimné oblečenie pre deti, hygienické potreby, vzdelávacie súpravy.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI396443/Banda
celý článok

5 tipov, ako sa rozprávať s deťmi s autizmom

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Ukrajinská pediatrička lieči deti na Slovensku vďaka programu podporovanému UNICEF