Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF

COVAX: globálna iniciatíva
pre spravodlivý prístup k vakcínam proti COVID-19

Pandémia COVID-19 je prvou skutočnou globálnou krízou, ktorú sme počas našich životov zažili. Bez ohľadu na to, kde žijeme, pandémia ovplyvňuje každého z nás. Zvlášť kriticky deti. S každou ďalšou priaznivou správou o očkovacích látkach si začíname znovu predstavovať deň, keď je COVID-19 za nami. V tejto historickej chvíli UNICEF “prikladá všetky ruky k dielu” s jasným cieľom - zabezpečiť a dodať očkovacie látky proti COVID-19. 

 

Našou hlavnou zásadou musí byť, že svetlo na konci tunela musí svietiť všetkým.

                           

 

UNICEF koordinuje a podporuje obstarávanie, medzinárodnú nákladnú dopravu a distribúciu vakcín v rámci globálnej iniciatívy COVAX.

Pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že všetky krajiny zapojené v COVAX Facility (v súčasnosti 189 krajín) budú mať do konca roka 2021 spravodlivý prístup k 2 miliardám dávok vakcín proti COVID-19.

 

Čo je to COVAX?


COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX Facility) pod vedením GAVI, the Vaccine Alliance je iniciatíva otvorená pre všetky krajiny. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby ľudia vo všetkých kútoch sveta dostali prístup k vakcínam proti COVID-19, akonáhle budú k dispozícii, bez ohľadu na ich bohatstvo.

COVAX je jedným z troch pilierov akcelerátora (Access to COVID-19 Tools - ACT), ktorý v apríli 2020 iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Európska komisia a Francúzsko v reakcii na pandémiu. Spojenie vlád, globálnych zdravotníckych organizácií, výrobcov, vedcov, súkromného sektora, občianskej spoločnosti a filantropie s cieľom poskytnúť inovatívny a spravodlivý prístup k diagnostike, liečbe a vakcínam proti COVID-19. Je to jediné skutočne globálne riešenie tejto pandémie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby ľudia vo všetkých kútoch sveta mali zabezpečený prístup k vakcínam proti COVID-19. Je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť, že s dostupnosťou vakcín nebude žiadna krajina tlačená do úzadia. To by bolo nielen zásadne nespravodlivé, bolo by to aj nerozumné. Celý svet zostane voči vírusu zraniteľný, kým pred ním nebudú chránené aj krajiny s najslabším zdravotným systémom.

 

                       

 

Ako?


Prostredníctvom COVAX Facility - pod vedením GAVI, the Vaccine Alliance, WHO a CEPI - UNICEF s partnermi spolupracuje s výrobcami na obstarávaní dávok vakcín proti COVID-19, ako aj na preprave, logistike a skladovaní. V spolupráci s PAHO revolving fund vedieme obstarávanie a dodávku pre 92 krajín s nízkymi a strednými príjmami, a zároveň podporujeme obstarávanie pre viac ako 97 krajín s vyššími strednými a vyššími príjmami. Spolu to predstavuje viac ako štyri pätiny svetovej populácie.

 

Kedy?


Po schválení bezpečnej a účinnej vakcíny WHO, začne UNICEF operáciu na prepravu vakcín od výrobcov do cieľových krajín. Prvé 2 miliardy dávok sú určené na ochranu zdravotníckych pracovníkov a sociálnych pracovníkov v prvej línii, ako aj vysoko rizikových a zraniteľných osôb.

 

Prečo UNICEF?


Ako najväčší nákupca vakcín na svete má UNICEF jedinečnú a dlhoročnú skúsenosť v oblasti obstarávania a logistiky na pomoc deťom v núdzi. UNICEF ročne zaobstará viac ako 2 miliardy dávok vakcín na rutinnú imunizáciu a reagujte tak aj na vzniknuté epidémie v takmer 100 krajinách sveta. Sme hlavným partnerom pre obstarávanie GAVI, the Vaccine Alliance, a za posledných 20 rokov sme pomohli viac ako 760 miliónom detí život zachraňujúcimi vakcínami, čím sme zabránili viac ako 13 miliónom úmrtí.

Pri globálnom očkovaní zdravotníckych pracovníkov zabezpečujeme, aby sa zdravotnícky personál mohol vrátiť do práce, aby deťom a ich matkám mohol poskytnúť nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť - očkovanie, liečbu podvýživy a život ohrozujúcich chorôb, ako je malária a hnačky, ako aj pôrodnícke služby, prenatálnu a postnatálnu starostlivosť. Ide o základné služby, bez ktorých sú v ohrození milióny životov detí vzhľadom na rozsiahle narušenie základných služieb počas lockdownov. Nemôžeme dovoliť, aby jedna epidémia viedla k prepuknutiu ďalších, ktoré by mohli zruinovať roky pokroku v oblasti zdravia detí.

V rámci COVAX, vedie UNICEF v spolupráci s PAHO (Pan American Health Organization) iniciatívu o obstaranie a dodanie dávok vakcín proti COVID-19 do 92 krajín s nízkym a nižším stredným príjmom. Z nich bude PAHO obstarávať a dodávať dávky do 10 krajín v Latinskej Amerike, ktorými sú: Bolívia, Dominika, Salvádor, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Nikaragua, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadína. Zvyšné krajiny bude zabezpečovať UNICEF.

 

© UNICEF/UNI342154/Pocaterra

 

 

Prečo UNICEF žiada vlády, aby uprednostnili pri očkovaní učiteľov?


Reakciou na pandémiu COVID-19 je v mnohých krajinách zatváranie škôl. Pred mesiacom klesol v dôsledku pandémie počet detí v predškolských zariadeniach zhruba na 230 miliónov, čo je pokles o 1,5 miliardy.

V novembri však tento počet stúpol o 387%, čo ovplyvnilo ďalších 90 miliónov študentov na celom svete. To znamená, že školy a učebne sa zatvorili pre takmer každého piateho školáka na svete - aktuálne cca 350 miliónov žiakov a študentov. 
Zatváranie škôl má obrovský vplyv nielen na vzdelanie, ale aj na zdravie, výživu, bezpečnosť a mentálne zdravie. Čím dlhšie nebudú deti chodiť do školy, tým menšia je pravdepodobnosť ich návratu, a tým ťažšie sa vrátia do zamestnania aj ich rodičia. 

 

© UNICEF/UN0375490/Kaur

 

Žiadame vlády, aby uprednostnili učiteľov,  ktorí by mali byť zaočkovaní proti COVID-19 po zdravotníckych pracovníkoch v prvej línii, aby boli ochránení pred komunitným prenosom a mohli pokračovať vo svojom poslaní a ďalej vyučovať. 

 

Naďalej tiež vyzývame vlády, aby uprednostnili znovuotvorenie škôl, a zároveň prijali všetky dostupné opatrenia na ich bezpečné otvorenie.

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy