Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UNI211047/Rudakubana

Svetový deň umývania
rúk 2020

15. október 2020

 

„Hygiena rúk pre všetkých“ je témou Svetového dňa umývania rúk 2020, ktorý podporuje novú iniciatívu Hygiena rúk pre všetkých pod vedením WHO a UNICEF. Súčasná pandémia COVID-19 poukázala na rozhodujúcu úlohu hygieny rúk pri prenose chorôb. Téma nám pripomína potrebu okamžitého zásahu do hygieny rúk vo všetkých verejných a súkromných sférach s cieľom reagovať a dostať pandémiu COVID-19 pod kontrolu. Tiež nám pripomína, že je potrebné nadviazať na súčasnú situáciu, aby hygiena rúk tvorila gro zásahov v oblasti verejného zdravia nad rámec pandémie, a aby sa vytvorila kultúra hygieny rúk. Hygiena rúk sa musí stať objektom záujmu nás všetkých. Umývanie rúk mydlom môže pomôcť znížiť prenos mnohých infekčných chorôb.

 

© UNICEF/Helin

 

© UNICEF/Modola

 

40 percent svetovej populácie - 3 miliardy ľudí nemá doma možnosť umyť si ruky vodou a mydlom.

 

 • Umývanie rúk je kľúčové v boji proti COVID-19: Podľa jednej štúdie, pravidelné umývanie rúk mydlom môže znížiť riziko nákazy COVID-19 až o 36%
 • Ak si deti umyjú ruky mydlom po toalete alebo pred jedlom, znižujú riziko vzniku hnačky o viac ako 40 percent
 • Umývanie rúk môže znížiť akútne respiračné infekcie o 20%
 • Umývanie rúk zohráva dôležitú úlohu pri znižovaní prenosu patogénov s tendenciou náhleho vypuknutia ako je cholera, ebola, shigelóza, SARS a hepatitída E
 • Hygiena rúk chráni pred infekciami, ktoré si vyžadujú zdravotnú starostlivosť a znižuje šírenie antimikrobiálnej rezistencie
 • Umývanie rúk je rozhodujúce pre zdravie a prežitie detí, najmä počas novorodeneckého obdobia
 • 700 detí zomiera každý deň na choroby spôsobené nedostatkom vody, sanitačných prostriedkov a hygieny
 • Takmer 14 % úmrtí novorodencov spôsobujú infekcie ako sepsa a tetanus
 • Napriek tomu je umývanie rúk stále mimo dosahu mnohých detí a rodín - najmä tých najzraniteľnejších.
 • 40 percent svetovej populácie - 3 miliardy ľudí nemá doma možnosť umyť si ruky vodou a mydlom
 • Takmer tri štvrtiny ľudí v najmenej rozvinutých krajinách nemajú doma základné vybavenie na umývanie rúk
 • 43 percentám škôl chýbala voda a mydlo, čo malo vplyv na 818 miliónov školopovinných detí
 • V najmenej rozvinutých krajinách nemá 7 z 10 škôl miesto, kde by si deti mohli umývať ruky vodou a mydlom

 

Umývanie rúk je kľúčové v boji proti COVID-19: Pravidelné umývanie rúk mydlom môže znížiť riziko nákazy

COVID-19 až o 36%.

 

© UNICEF/Frank Dejongh

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI426293/Le Lijour
celý článok

Nikol a Viktoriia nemajú inú možnosť ako bojovať