Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF Viet Hung

Opatrenia proti koronavírusu
na školách

Dôležité správy v oblasti prevencie a opatrenia proti koronavírusu (COVID-19) na školách


Odporúčania UNICEF,  Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Medzinárodnej federácie červeného kríža a červeného polmesiaca 


Od marca 2020 bolo vypuknutie  koronavírusu (COVID-19) vyhlásené za globálnu pandémiu a ohrozenie celosvetového kolektívneho zdravia, nakoľko tento vírus sa rozšíril do mnohých krajín a oblastí po celom svete.  Zatiaľ, čo sa COVID-19 šíri ďalej, je potrebné zabrániť ďalšiemu prenosu, znížiť dopady pandémie a podporiť preventívne opatrenia. Ochrana detí a vzdelávacích zariadení je obzvlášť dôležitá. Preventívne opatrenia sú namieste preto, aby sme zabránili potenciálnemu šíreniu COVID-19 v školských zariadeniach. 
 
Je však potrebné myslieť aj na to, aby sa zabránilo stigmatizácii študentov a zamestnancov,  ktorí mohli byť vírusu vystavení. COVID-19 nerobí  rozdiely medzi ľuďmi podľa toho, z ktorej krajiny pochádzajú, akej sú národnosti, či majú zdravotné postihnutie alebo podľa veku či pohlavia. 

Nastavenia vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach by mali zabezpečiť príjemné, rešpektujúce a inkluzívne prostredie pre všetkých. Opatrenia prijaté školami môžu zabrániť vypuknutiu a rozšíreniu COVID-19 študentmi a zamestnancami, ktorí mohli s vírusom prísť do kontaktu a zároveň minimalizovať prerušenie vo vzdelávaní a chrániť študentov a zamestnancov pred diskrimináciou. 

Vedomosti o tomto víruse môžu povzbudiť študentov k tomu, aby sa stali zástancami prevencie a kontroly ochorenia doma, v škole či v ich okolí tým, že budú hovoriť o víruse a o opatreniach nevyhnutných k zastaveniu jeho šírenia.  Udržiavanie bezpečného chodu škôl, uzatváranie škôl alebo ich znovuotváranie si vyžaduje dôsledné zváženie, avšak ak tieto opatrenia budú urobené s rozvahou, významnou mierou napomôžu k udržaniu kolektívneho zdravia.

Marec 2020

 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI426293/Le Lijour
celý článok

Nikol a Viktoriia nemajú inú možnosť ako bojovať