Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF Viet Hung

Opatrenia proti koronavírusu
na školách

Dôležité správy v oblasti prevencie a opatrenia proti koronavírusu (COVID-19) na školách


Odporúčania UNICEF,  Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Medzinárodnej federácie červeného kríža a červeného polmesiaca 


Od marca 2020 bolo vypuknutie  koronavírusu (COVID-19) vyhlásené za globálnu pandémiu a ohrozenie celosvetového kolektívneho zdravia, nakoľko tento vírus sa rozšíril do mnohých krajín a oblastí po celom svete.  Zatiaľ, čo sa COVID-19 šíri ďalej, je potrebné zabrániť ďalšiemu prenosu, znížiť dopady pandémie a podporiť preventívne opatrenia. Ochrana detí a vzdelávacích zariadení je obzvlášť dôležitá. Preventívne opatrenia sú namieste preto, aby sme zabránili potenciálnemu šíreniu COVID-19 v školských zariadeniach. 
 
Je však potrebné myslieť aj na to, aby sa zabránilo stigmatizácii študentov a zamestnancov,  ktorí mohli byť vírusu vystavení. COVID-19 nerobí  rozdiely medzi ľuďmi podľa toho, z ktorej krajiny pochádzajú, akej sú národnosti, či majú zdravotné postihnutie alebo podľa veku či pohlavia. 

Nastavenia vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach by mali zabezpečiť príjemné, rešpektujúce a inkluzívne prostredie pre všetkých. Opatrenia prijaté školami môžu zabrániť vypuknutiu a rozšíreniu COVID-19 študentmi a zamestnancami, ktorí mohli s vírusom prísť do kontaktu a zároveň minimalizovať prerušenie vo vzdelávaní a chrániť študentov a zamestnancov pred diskrimináciou. 

Vedomosti o tomto víruse môžu povzbudiť študentov k tomu, aby sa stali zástancami prevencie a kontroly ochorenia doma, v škole či v ich okolí tým, že budú hovoriť o víruse a o opatreniach nevyhnutných k zastaveniu jeho šírenia.  Udržiavanie bezpečného chodu škôl, uzatváranie škôl alebo ich znovuotváranie si vyžaduje dôsledné zváženie, avšak ak tieto opatrenia budú urobené s rozvahou, významnou mierou napomôžu k udržaniu kolektívneho zdravia.

Marec 2020

 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI576410/Meerzad
celý článok

Zničujúce povodne v Afganistane

Bleskové záplavy 10. - 11. mája 2024 na severovýchode Afganistanu si údajne vyžiadali životy najmenej 240 ľudí vrátane 51 detí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Očakáva sa, že tieto čísla sa budú zvyšovať, keď prídu ďalšie správy. Najviac obetí bolo hlásených v provincii Baglán, kde silné dažde zničili približne 3 000 domov, poškodili poľnohospodársku pôdu, odplavili dobytok, zatvorili školy a poškodili zdravotné strediská. Zasiahnuté boli aj provincie Takhar a Badakhshan, kde bolo podľa prvých správ poškodených najmenej 300 domov. "Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych," povedal Dr. Tajudeen Oyewale, zástupca UNICEF v Afganistane. "UNICEF a naši partneri sú na mieste a vyvíjajú maximálne úsilie, aby postihnutým rodinám a komunitám poskytli rýchlu pomoc." UNICEF poslal 450 rodinných súprav, 500 hygienických súprav, 476 prikrývok pre dospelých a deti a 100 súprav oblečenia, ktoré doplnia podporu poskytovanú inými agentúrami OSN a partnermi. Vyslaný bol aj mobilný tím UNICEF pre zdravotníctvo a výživu a na mieste sú aj tímy UNICEF, ktoré pomáhajú vykonávať ďalšie hodnotenia.