Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0339412/Frank Dejong

Koronavírus: Čo by
mali rodičia vedieť

COVID-19 Koronavírus

Čo by mali rodičia vedieť

Ako ochrániť seba a vaše deti

 

 

Čo je „nový“ koronavírus? 

Ochorenie, zapríčinené koronavírusom sa po prvý krát objavilo v čínskom meste Wuhan a bolo pomenované ako ochorenie koronavírusom 2019 (COVID- 19). 
 
 „CO“ ako Corona/korona, „VI“ ako Virus/vírus a „D“ ako disease/ochorenie. Formálne sa používa označenie ako „2019 novel coronavirus“ (2019 nový koronavírus) alebo „2019-nCoV“. 
 
Vírus COVID-19 je nový vírus, ktorý patrí do podobnej čeľade vírusov ako ťažký akútny respiračný syndróm (SARS) a  vírusy, spôsobujúce niektoré typy nachladnutí. 
 

Na internete a sociálnych sieťach sa objavuje veľa dezinformácií

 
Na internete sa zdieľa veľa mýtov a dezinformácií o koronavíruse, o tom, ako sa šíri, ako sa pred ním chrániť, čo robiť, ak sa obávate, že ste sa vírusom nakazili. 
 
Preto je dôležité, aby ste boli opatrní pri hľadaní informácií a rád. Na našej stránke nájdete informácie a odporúčania:
 
  • ako znížiť riziko infekcie 
  • či máte dieťaťu obmedziť dochádzku do školy/ či  môžete dieťa poslať do školy
  • či je bezpečné, aby tehotné ženy dojčili 
  • bezpečnostné opatrenia počas cestovania
Odporúčame si informácie overovať na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), kde nájdete odpovede na často kladené otázky. 
 
Odporúčame tiež sledovať aktualizované informácie o cestovaní, vzdelávaní a iné usmernenia, ktoré vydávajú príslušné ministerstvá alebo úrady verejnej správy. 
 

Ako sa vírus COVID-19 šíri?

 
Vírus sa prenáša najmä kvapôčkami pri kýchaní, rozprávaní či kašlaní, ale aj priamym kontaktom či dotýkaním sa povrchov kontaminovaných vírusom. Vírus COVID-19 môže na povrchoch prežiť aj niekoľko hodín, ale jednoduché dezinfekčné prostriedky ho môžu zneškodniť. 
 

K prenosu dochádza najmä kvapôčkami pri kýchaní, rozprávaní, kašľaní, ale aj priamym kontaktom.

 

Aké sú príznaky koronavírusu? 

Medzi príznaky patrí horúčka, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. V závažnejších prípadoch môže infekcia spôsobiť zápal pľúc alebo ťažkosti s dýchaním. Zriedkavejšie môže byť choroba fatálna.
 
Tieto príznaky sú podobné chrípke alebo bežnému prechladnutiu, ktoré sú omnoho častejšie ako COVID-19. Z tohto dôvodu sa vyžaduje testovanie, aby sa potvrdilo, či má niekto COVID-19. Je dôležité pamätať na to, že kľúčové preventívne opatrenia sú rovnaké - časté umývanie rúk a hygiena dýchania (zakrývajte si ústa pri kašľaní alebo kýchaní napríklad hygienickou vreckovkou a potom vreckovku vyhoďte do uzavretej nádoby, alebo kýchajte do ohnutého lakťa). Existuje aj očkovacia látka proti chrípke - nezabudnite preto udržiavať seba a svoje dieťa v aktuálnom stave očkovania. 
 

Ako môžem obmedziť riziko infekcie?
Tu sú 4 hlavné spôsoby prevencie ako ochrániť seba aj svoju rodinu pred infekciou:

Umývajte si ruky často mydlom a vodou, alebo použite dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.

Zakryte si ústa pri kýchaní alebo kašli ohnutým lakťom alebo hygienickou vreckovkou. Použitú vreckovku ihneď zahoďte.

Vyhnite sa blízkemu kontaktu s osobou, ktorá má prejavy nachladnutia alebo chrípky.

Ak vy alebo vaše dieťa máte horúčku, kašeľ, alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte telefonicky lekára.

 

Ako si čo najlepšie umyť ruky?

  1. Krok: Navlhčite ruky tečúcou vodou.
  2. Krok: Naneste dostatok mydla  na navlhčené ruky. 
  3. Krok: Čistite mydlom všetky povrchy rúk – vrátane chrbta rúk, medzi prstami a pod nechtami - najmenej 20 sekúnd.
  4. Krok: Dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou. 
  5. Krok: Osušte ruky uterákom alebo jedorázovou papierovou utierkou.


Umývajte si ruky čo najčastejšie, najmä pred jedlom, po vyfúkaní nosa, kašľaní, kýchaní a použití toalety. 
Ak nie je ľahko dostupné mydlo, použite dezinfekčný prostriedok s obsahom min. 60% alkoholu. Ak sú ruky viditeľne znečistené, vždy ich umyte mydlom a vodou.

Mám nosiť rúško?

Použitie ochranného rúška sa odporúča ak máte respiračné príznaky (kašeľ alebo nádchu) na ochranu ostatných. Ak nemáte žiadne príznaky, nemusíte rúško nosiť.

Ak sa rúšky nosia, musia sa meniť a po použití zneškodniť, aby sa zabezpečila ich účinnosť a aby sa predišlo akémukoľvek zvýšenému prenosu vírusu.

Použitie rúška samo osobe nestačí na zastavenie infekcií a musí sa kombinovať s častým umývaním rúk, zakrývaním úst pri kýchaní a kašli, zabránením blízkeho kontaktu s osobami, ktoré majú príznaky nachladnutia alebo chrípky (kašeľ, kýchanie, horúčka). 

Ovplyvňuje COVID-19 deti? 

Jedná sa o nový vírus a zatiaľ nevieme dosť o tom, aký vplyv má na deti alebo tehotné ženy. Vieme, že týmto vírusom môžu byť infikovaní ľudia v každom veku, ale doteraz bolo hlásených relatívne málo prípadov COVID-19 medzi deťmi. V zriedkavých prípadoch je vírus smrteľný, doterajšie smrteľné prípady sa vyskytujú najmä u starších ľudí s už existujúcimi zdravotnými problémami.

Čo mám robiť, ak má moje dieťa príznaky COVID-19?

Vyhľadajte lekársku pomoc, ale pamätajte na to, že na severnej pologuli je teraz obdobie jarných prechladnutí, alergií a chrípky a symptómy COVID-19 ako kašeľ, či horúčka môžu byť aj prejavom chrípky alebo nachladnutia, ktoré sa vyskytujú oveľa častejšie. 

Čo mám robiť, ak má nejaký člen rodiny príznaky COVID-19? 

Ak máte horúčku, kašeľ alebo problémy s dýchaním, mali by ste včas vyhľadať lekársku starostlivosť. Zvážte, či by ste sa mali obrátiť na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak ste cestovali do oblasti, kde bol hlásený COVID-19, alebo ak ste v blizkom kontakte s niekým, kto cestoval do/z jednej z týchto oblastí a má respiračné príznaky.

Mám vziať svoje dieťa zo školy, ak škola ešte nie je zatvorená z dôvodu karantény? 

Ak má Vaše dieťa príznaky, vyhľadajte lekársku starostlivosť a postupujte podľa pokynov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V opačnom prípade, rovnako ako pri iných respiračných infekciách, ako je napríklad chrípka, zabezpečte dieťaťu domácu starostlivosť a dostatočný odpočinok, zatiaľ čo je symptomatické a vyvarujte sa vstupu na verejné miesta, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia na iné osoby.

Ak vaše dieťa nevykazuje žiadne príznaky, ako je horúčka alebo kašeľ - a pokiaľ nebolo vydané odporúčanie  alebo iné relevantné varovanie alebo oficiálne vyhlásenie orgánov verejnej moci ovplyvňujúce školu vášho dieťaťa - najlepšie je nechať svoje dieťa v triede.

Namiesto toho, aby ste vzali deti zo školy, učte ich o správnych praktikách hygieny rúk a dýchania v škole a inde, ako je časté umývanie rúk (pozri nižšie), zakrývanie úst pri kašli alebo kýchaní ohnutým lakťom alebo vreckovkou a potom vyhodenie vreckovky do uzavretej nádoby, nedotýkať sa očí, úst alebo nosa, ak si riadne neumyli ruky.

Aké opatrenia mám prijať pre bezpečnosť rodiny, ak cestujeme?

Ak plánujete cestu do zahraničia, vždy sa oboznámte s inštrukciami vydanými pre cieľovú krajinu – či existujú nejaké obmedzenia pre vstup do krajiny, požiadavka karantény pri vstupe do krajiny alebo ďalšie aktuálne informácie o ceste.

Okrem bežných inštrukcií týkajúcich sa cieľovej krajiny, a tiež preto, aby ste sa vyhli potenciálnej karanténe alebo aby vám nebol odmietnutý vstup pri návrate do vašej domovskej krajiny, oboznámte sa s aktuálnou situáciou ohľadne COVID-19 na webstránke Medzinárodnej asociácie pre leteckú prepravu the latest COVID-19 update on the International Air Transport Association website, kde je zoznam krajín a obmedzujúce opatrenia.

Počas cesty by všetci rodičia mali dodržiavať štandardné hygienické opatrenia, ako aj dbať o hygienu detí: často umývať ruky alebo používať dezinfekciu na báze alkoholu /min. 60% alkoholu/, dbať na hygienu pri kýchaní alebo kašľaní /zakrývať si ústa a nos ohnutým lakťom alebo kýchať do vreckovky, ktorú treba ihneď po použití zahodiť do koša/ a vyhnúť sa blízkemu kontaktu s ľuďmi vykazujúcimi znaky ochorenia /kýchanie, kašeľ/. Pre rodičov sa tiež odporúča, aby mali stále pri sebe dezinfekčný gél, jednorázové vreckovky a hygienické obrúsky na dezinfekciu rúk.

Medzi ďalšie odporúčania patrí: pri nástupe do lietadla alebo iného dopravného prostriedku si očistite sedadlo, opierku na ruku, dotykovú obrazovku s dezinfekčným hygienickým obrúskom. Takisto čistite ďalšie povrchy, s ktorými prichádzate bezprostredne do kontaktu v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení – kľučky na oknách a dverách, diaľkové ovládače apod.

Môže sa koronavírus preniesť z tehotnej ženy na jej nenarodené dieťa?

V súčasnosti nemáme dostatok dôkazov, aby sme vedeli určiť, či sa vírus prenáša z matky na dieťa počas tehotenstva, alebo aký potenciálny dopad by prenos mohol mať na dieťa. V súčasnosti je to predmetom vedeckého skúmania. Tehotné ženy by mali pokračovať v sledovaní inštrukcií o tom, ako sa chrániť pred vírusom, a okamžite vyhľadať lekársku starostlivosť pri prvom prejave symptómov ako je horúčka, kašeľ či ťažkosti pri dýchaní.

Je bezpečné pre matku nakazenú koronavírusom dojčiť svoje dieťa?

Všetky matky v zasiahnutých a rizikových oblastiach, ktoré majú symptómy – horúčku, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, by mali bezodkladne vyhľadať lekársku starostlivosť a riadiť sa podľa pokynov ošetrujúceho lekára,

Berúc do úvahy pozitíva dojčenia a nezávažnú úlohu materského mlieka pri prenose iných respiračných vírusov, matky môžu pokračovať v dojčení svojho dieťaťa pri dodržiavaní všetkých nevyhnutných hygienických opatrení.

Pre symptomatické matky, ktoré sú však v stave dojčiť svoje dieťa, malo by platiť nosenie rúška v blízkosti dieťaťa /aj počas dojčenia/, umývanie rúk pred kontakte s dieťaťom aj po ňom, a čistenie/dezinfikácia kontaminovaných povrchov – tieto inštrukcie treba dodržiavať, ak došlo ku kontaktom s osobou, u ktorej bola potvrdená nákaza vírusom.

Ak je matka príliš chorá na to, aby mohla dojčiť, odporúča sa, aby si odsávala mlieko a následne ním svoje dieťa kŕmila – toto všetko pri dodržiavaní všetkých spomenutých preventívnych hygienických opatrení.

Obávam sa šikany, diskriminácie a stigmatizácie. Aký je najvhodnejší spôsom komunikovať o tomto probléme?
Je pochopiteľné, ak cítime obavy v súvislosti s koronavírusom. Avšak strach robí ťažkú situáciu ešte horšou. Máme napríklad správy zo sveta od jednotlivcov, zvlášť ázijského pôvodu, že sa stali cieľom verbálneho alebo dokonca fyzického napadnutia.

Krízové situácie v oblasti verejného zdravia predstavujú vysoké riziko stresu pre každého. Je dôležité sledovať objektívne spravodajstvo, byť láskavý a prejavovať si porozumenie navzájom. Slová sú dôležité a používať jazyk, ktorý podporuje zaužívané stereotypy môže ľudí nabádať, aby sa nedali testovať alebo aby sa správali iným spôsobom ohrozujúcim ich ochranu a ochranu celého spoločenstva.

Tu je niekoľko príkladov na to, ako hovoriť a ako naopak nehovoriť o koronavíruse s vašimi blízkymi či priateľmi:

ANO: hovorte o novom ochorení koronavírusom /COVID-19/

NIE: nepripisujte ochorenie iba určitým miestam alebo etnickým skupinám obyvateľstva. Pamätajte na to, že vírusy nezasahujú ľudí z určitých populácií, etnických či rasových skupín.

ANO: hovorte o „ľuďoch, ktorí majú COVID-19“, „ľuďoch, ktorí sa liečia z ochorenia COVID-19“, „ľuďoch, ktorí sa zotavujú z COVID-19“ alebo „ľuďoch, ktorí zomreli na následky COVID-19“

NIE: nehovorte o ľuďoch s ochorením ako „o prípadoch COVID-19“ alebo „obetiach“

ANO: hovorte o ľuďoch, ktorí „ochoreli“ na COVID-19

NIE: nehovorte o ľuďoch „prenášajúcich COVID-19“, ľuďoch, „ ktorí infikujú ostatných“ alebo „roznášajú vírus“, keďže takéto vyjadrenia implikujú úmyselné roznášanie vírusu a majú podtón ich obviňovania.

ANO: hovorte o rizikách vyplývajúcich z rizík vírusu COVID-19 iba na základe presných informácií z overených zdrojov a posledných vyhlásení orgánov verejného zdravia.

NIE: neopakujte a nezdieľajte nepotvrdené správy a hoaxy a vyhýbajte sa výrazom spôsobujúcim strach ako sú „mor“, „apokalypsa“ apod.

ANO: hovorte pozitívne a zdôrazňujte dôležitosť efektívnych preventívnych opatrení, ktoré sme si spomínali vyššie v našom článku /napr. o umývaní rúk/. Pre väčšinu ľudí ide o ochorenie, ktoré vedia prekonať. Existujú jednoduché kroky, ktoré môžeme spraviť pre to, aby sme ostali v bezpečí my sami, naší blízki i všetci najzraniteľnejší.

Čo robí UNICEF na pomoc?

K 1. marcu 2020 UNICEF doručil materiálové zásoby v hodnote takmer 1 mil. USD zahŕňajúce ochranné rúška, rukavice či okuliare pre zdravotníckych pracovníkov v Číne.

UNICEF spolupracuje s WHO /Svetovou zdravotníckou organizáciou/, Národnými zdravotníckymi komisiami a inými partnermi, aby sa posilnila komunikácia v oblasti rizík tak, aby deti, tehotné ženy a ich rodiny vedeli, ako zabrániť šíreniu vírusu COVID-19. Toto zahŕňa vývoj onlinových tréningových modulov pre zdravotníckych pracovníkov, a často kladené otázky ako návody pre tehotné ženy a deti.

UNICEF tiež robí aktívne kroky k poskytovaniu presných informácií o víruse spoluprácou s online partnermi ako Facebook, Instagram, LinkedIn aTikTok tak, aby bolo zabezpečené objektívne spravodajstvo ako aj zabraňovanie šírenia nepravdivých informácií.

K 17. februáru 2020, UNICEF požiadal o uvoľnenie fondov vo výške 42,3 mil. USD, ktoré budú určené na predchádzanie šírenia vírusu COVID-19. Tieto prostriedky budú použité na podporu práce UNICEFu k redukcii prenosu vírusu, a tiež k posilneniu informovanosti a vysporiadaniu sa s dezinformáciami.

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy