Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF Huwais

Ideš do toho
s nami?

10 dôvodov, prečo sa stať SVETOVÝM RODIČOM UNICEF

 

  1. 41 miliónov detí v 59 krajinách žije vo vojnových konfliktoch alebo oblastiach zasiahnutých živelnou pohromou
  2. 1 zo 4 detí žije práve v týchto krajinách
  3. UNICEF získal počas 73 rokov svojej neúnavnej práce obrovské skúsenosti pri pomoci deťom v núdzi
  4. UNICEF momentálne poskytuje ½ všetkých krízových dodávok vody na svete
  5. Vojnových konfliktov je dnes viac ako za posledných 30 rokov!
  6. Vďaka pomoci SVETOVÝCH RODIČOV môžeme robiť my svoju prácu v teréne. Dnes vďaka Vám môžeme vyliečiť dieťatko z akútnej podvýživy, zajtra inému zachránime život podaním vakcíny proti cholere, ktorá sa rozšírila v zaplavenej oblasti  
  7. Pre svoje deti nie sme vždy „svetoví“, pre deti v núdzi budeme SVETOVÍ RODIČIA VŽDY
  8. Budeme Vás pravidelne informovať ako a kde Vaše pravidelné príspevky pomáhajú
  9. Stanete sa súčasťou našej veľkej rodiny UNICEF
  10. Sú milióny detí, ktoré na svojho SVETOVÉHO RODIČA ešte len čakajú

 

 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI303893/Diarassouba
celý článok

Do nášho tímu hľadáme PR & Fundraising Managera

© UNICEF/UN0794413/Dejongh
celý článok

Voda nie je samozrejmosť