Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF Markisz

30. výročie prijatia
Dohovoru o právach dieťaťa

Dohovor o právach dieťaťa na rázcestí

 

Za 30 rokov od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989 sa práva detí nezmenili, ani ich platnosť nevypršala. Zmenilo sa však to ako deti dnes prežívajú detstvo.

Okrem už existujúcich problémov sú dnes deti vystavené novým hrozbám, ako sú dôsledky  klimatických a technologických zmien, ktorými svet prechádza v posledných rokoch.

  • V roku 1989 neexistovala celosvetová internetová sieť, dôsledky klimatických zmien neboli podrobne preskúmané a prebiehalo menej zdĺhavých konfliktov majúcich za následok masívne migračné vlny.
  • Dnes sú to práve deti, ktoré vidia najzreteľnejšie tieto nové výzvy a príležitosti. Mladí ľudia verejne vystupujú na obhajobu svojho práva na vzdelanie, ukončenie diskriminácie, pochodujú proti násiliu na školách, štrajkujú za riešenie klimatickej krízy, hlásajú nevyhnutnosť digitálnej reformy a vyzývajú politických lídrov na ochranu ich budúcnosti.
  • Iba prostredníctvom inovácií, nových technológií, politickej vôle a zvyšovaním zdrojov, pomôžeme transformovať víziu Dohovoru o právach dieťaťa na skutočnosť pre všetky deti na celom svete.

Pozitívne výsledky implementácie Dohovoru o právach dieťaťa  vidíme na znížení miery detskej úmrtností, či lepšom prístupe ku vzdelaniu. To všetko poukazuje na to, že tam, kde existuje politická vôľa a odhodlanie,  tam sa kvalita života detí zlepšuje.  

Teraz je ten správny čas, aby sme vynaložili všetky naše sily na nájdenie efektívnych riešení pre 21. storočie, ktoré pomôžu zlepšiť životy miliónov detí.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy