Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Výročná konferencia UNICEF
2018 v Bangkoku

Počas minulého týždňa sa v Bangkoku stretli lídri organizácie UNICEF, aby diskutovali o súčasnej pozícii UNICEF vo vzťahu k privátnemu sektoru ako aj o možnostiach akcelerácie výsledkov za účelom dosahovania svojich ambicióznych cieľov pomoci deťom.
“Potrebujeme viac prominentných hlasov, viac partnerstiev, užšiu spoluprácu s privátnym sektorom... Nie len získavať finančné prostriedky, ale aj vytvárať nové inovatívne riešenia, ktoré nám umožnia pomôcť ešte väčšiemu počtu detí v núdzi. Viac advokácie, viac silných partnerstiev je to, čo nám pomôže dosahovať naše ciele. To je ústredná téma, ktorej sa budeme na tejto konferencii venovať.” Henrietta H. Fore, výkonná riaditeľka UNICEF

Zo Slovenského výboru pre UNICEF sa konferencie zúčastnil predseda predsedníctva Ing. Juraj Mišura. 

Henrietta H. Fore, výkonná riaditeľka UNICEF a Ing. Juraj Mišura, predseda predsedníctva Slovenského výboru pre Unicef, Výročná konferencia Unicef 2018 v Bangkoku. 

Laos – návšteva predškolského a školského zariadenia v oblasti, ktorú podporuje UNICEF.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy