Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Aj napriek pokroku
čelí 180 miliónov detí horším vyhliadkam aké mali ich rodičia

NEW YORK, 20. novembra 2017 – Napriek celosvetovému pokroku žije dnes 1 z 12 detí na svete v krajinách, kde sú ich vyhliadky horšie ako mali ich rodičia, tvrdí analýza UNICEF vypracovaná pri príležitosti Svetového dňa detí.

Podľa tejto analýzy žije 180 miliónov detí v 37 krajinách v extrémnej chudobe a je u nich väčšia pravdepodobnosť, že nebudú chodiť do školy alebo budú zabité násilným spôsobom, ako boli vyhliadky detí žijúcich v týchto krajinách pred 20 rokmi.

Podľa vyhlásenia Laurenca Chandyho, riaditeľa sekcie UNICEF pre získavanie údajov, výskum a politiku: „Je absurdnou skutočnosťou, že zatiaľ čo posledná generácia zaznamenala obrovské a bezprecedentné zvýšenie životnej úrovne v prípade väčšiny detí na svete, zabudnutá menšina detí bola vylúčená z tohto progresu – a to bez vlastného zavinenia či zavinenia zo strany ich rodín.“

UNICEF si pripomína Svetový deň detí, ktorý je zároveň výročím prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, a to prostredníctvom iniciovania celosvetovej zmeny pre deti, organizovania významných udalostí a inými aktiváciami detí vo viac ako 130 krajinách, aby tak poskytol deťom ich vlastnú platformu, ktorá bude pomáhať zachraňovať životy detí, bojovať za ich práva a napĺňať ich potenciál.

Pri posudzovaní perspektívy detí pri úniku z extrémnej chudoby, získavaní základného vzdelania a vyhýbaní sa násilnému úmrtiu, analýza UNICEF preukázala, že:

 • Podiel ľudí žijúcich z menej ako $1,90 na deň sa zvýšil v 14 krajinách, vrátane štátov ako Benin, Kamerun, Madagaskar, Zambia a Zimbabwe. Tento nárast je spôsobený predovšetkým nepokojmi, konfliktami a nedostatočnou správou týchto území.
 • Zápis do základných škôl klesol v 21 krajinách, vrátane Sýrie a Tanzánie, a to z dôvodu takých faktorov ako sú finančné krízy, rýchly nárast obyvateľstva, konflikty.
 • Násilné úmrtia detí vo veku do 19 rokov sa zvýšili v siedmich krajinách: Stredoafrická republika, Irak, Líbya, Južný Sudán, Sýria, Ukrajina a Jemen – vo všetkých prípadoch ide o krajiny, ktoré prekonávajú veľké konflikty.
 • Štyri krajiny - Stredoafrická republika, Južný Sudán, Sýria a Jemen - zaznamenali pokles vo viac ako jednej z troch meraných oblastí, zatiaľ čo južný Sudán zaznamenal pokles vo všetkých troch meraných oblastiach.

„V čase rýchlych technologických zmien, ktoré vedú k obrovskému nárastu životnej úrovne, je absurdné, že stovky miliónov detí čelí skutočnému poklesu životnej úrovne, a tým pádom majú tieto deti pocit nespravodlivosti a myslia si, že tí, ktorým bola zverená ich starostlivosť, zlyhali,“ povedal Chandy. „Niet divu, že majú pocit, že ich hlasy sú nevypočuté a ich budúcnosť neistá.“

Samostatný prieskum UNICEF medzi deťmi vo veku 9 - 18 rokov v 14 krajinách, poukazuje na to, že deti sú hlboko znepokojené globálnymi problémami, ktoré postihujú ich osobne, ale aj ich rovesníkov, vrátane násilia, terorizmu, konfliktov, klimatických zmien, nespravodlivého zaobchádzania s utečencami a migrantmi, chudoby.

 

Kľúčové zistenia vyplývajúce z prieskumu:

 • Polovica detí vo všetkých 14 krajinách sa cítila zbavená práv, keď sa ich pýtali, ako sa cítia pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa týkajú detí na celom svete.
 • Deti v Južnej Afrike (73%) a v Spojenom kráľovstve (71%) majú pocit, že ich hlasy nie je vôbec počuť, resp. že ich názory aj tak neprinesú žiadnu zmenu.
 • Deti v Indii uviedli najväčšiu mieru pocitu emancipácie, pričom 52% detí verí, že ich hlasy je počuť a môžu pomôcť svojej krajine, a že ich názory môžu ovplyvniť budúcnosť ich krajiny.
 • Deti vo všetkých 14 krajinách označili terorizmus, nízku úroveň vzdelania a chudobu za najdôležitejšie problémy, na ktoré by mali svetoví lídri reagovať.
 • Vo všetkých 14 krajinách bol najväčším identifikovaným problémom násilie páchané na deťoch, pričom 67% respondentov uviedlo, že ich tento problém znepokojuje vo veľkej miere. Deti v Brazílii, Nigérii a Mexiku sa najviac obávajú násilia páchaného na deťoch, pričom 82% (Brazília), 77% (Nigéria) a 74% (Mexiko) respondentov tento problém znepokojuje vo veľkej miere. Deti v Japonsku sú znepokojené v najmenšej miere, keďže menej ako štvrtina detí, ktoré sa zúčastnili na prieskume (23%), uviedlo, že sa spomínaných problémov obáva veľmi.
 • Deti vo všetkých štrnástich krajinách sú rovnako znepokojené terorizmom a nízkou úrovňou vzdelania, pričom 65% všetkých detí, ktoré sa zúčastnili na prieskume, bolo veľmi znepokojených v súvislosti s týmto problémom. Deti v Turecku (81%) a v Egypte (75%) sa s v najväčšej miere obávajú terorizmu, ktorý ich osobne postihuje. Deti v Holandsku sa obávajú najmenej, že by ich terorizmus mohol priamo postihnúť, a to len 30% opýtaných. Deti v Brazílii a Nigérii sa najviac obávajú nízkej úrovne vzdelania, či nedostatočného prístupu ku vzdelaniu, pričom viac ako 8 z 10 detí sa obáva tejto situácie na celom svete.
 • Približne 4 z 10 detí vo všetkých 14 krajinách veľmi znepokojuje nespravodlivé zaobchádzanie s deťmi-utečencami a deťmi-migrantmi na celom svete. Deti v Mexiku, Brazílii a Turecku sa v najväčšej miere obávajú nespravodlivého zaobchádzania s deťmi-utečencami a deťmi-migrantmi na celom svete, pričom takmer 3 z 5 mexických detí vyjadrilo strach. Za nimi nasleduje viac ako polovica detí v Brazílii a v Turecku. Asi 55% detí v Mexiku sa obáva, že ich tieto problémy osobne postihnú.
 • Takmer polovica detí (45%) v 14 krajinách neverí, že dospelí a svetoví lídri prijímajú dobré rozhodnutia pre deti.  Brazília má najväčší podiel detí (81%), ktoré neveria svojim lídrom, nasleduje Južná Afrika (69%). Deti v Indii majú najvyššiu mieru dôvery vo svojich lídrov, pričom lídrom neverí len 30% detí.
 • Barack Obama, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber a Taylor Swift patria medzi najpopulárnejšie osobnosti, ktoré by deti pozvali na svoju narodeninovú party, pričom bývalý prezident Spojených štátov amerických sa umiestnil v prvej päťke v deviatich zo štrnástich krajín. Sledovanie televízie uviedli deti ako záľubu č. 1 v siedmich zo štrnástich krajín.
 • Svetový deň detí je deň „pre deti od detí“, kedy deti z celého sveta prevezmú kľúčové úlohy v médiách, politike, biznise, športe a zábave, aby tak vyjadrili svoje pocity o tom, čomu by sa podľa nich mali venovať svetoví lídri, a stanú sa hlasom podpory pre milióny svojich súkmeňovcov, ktorí čelia vyhliadkam menej sľubnej budúcnosti.

 

„Svetový deň detí je o tom, aby ste nás počúvali a aby ste nám dali možnosť vyjadriť sa o našej budúcnosti. A náš odkaz je jasný: Musíme sa postaviť sami za seba, a keď sa tak stane, svet musí našim slovám načúvať,“ povedal Jaden Michael, 14-ročný aktivista a obhajca detských práv UNICEF.

Poznámka pre editorov

37 štátov, v ktorých sa zhoršujú vyhliadky detí do budúcnosti aspoň v jednom kľúčovom aspekte sú: Benin, Bolívia, Kamerun, Stredoafrická republika, Komory, Pobrežie Slonoviny, Džibutsko, Rovníková Guinea, Eritrea, Guatemala, Guyana, Guinea-Bissau, Jordánsko, Irak, Kiribati, Libanon, Libéria, Líbya, Madagaskar, Mali, Marshallove ostrovy , Mikronézia, Palau, Paraguaj, Moldavsko, Rumunsko, Svätý Krištof a Nevis, Šalamúnove ostrovy, Južný Sudán, Sýrska arabská republika, Tonga, Tanzánijská zjednotená republika, Ukrajina, Vanuatu, Jemen, Zambia a Zimbabwe. Ďalšie informácie získate tu.

V tomto prieskume UNICEF spolupracoval so spoločnosťami Kantar a Lightspeed a získal tak informácie od viac ako 11 000 detí vo veku od 9 do 18 rokov v 14 štátoch týkajúce sa ich obáv a postojov ku globálnym záležitostiam, vrátane šikanovania, konfliktov/vojen, chudoby, terorizmu a násiliu páchaného na deťoch. Prieskum bol vykonaný v týchto štátoch: Brazília, India, Japonsko, Keňa, Malajzia, Mexiko, Holandsko, Nový Zéland, Nigéria, Egypt, Južná Afrika, Turecko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.

O svetovom dni detí

Viac informácií o svetovom dni detí získate na: https://www.unicef.org/world-childrens-day/

O organizácii UNICEF

Pracovníci organizácie UNICEF sú aktívni na najproblematickejších miestach na svete, aby sa dostali k najviac znevýhodneným deťom. V 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme tak vytvorili lepší svet pre každéz nich. Viac informácií o organizácii UNICEF a jej práci pre deti nájdete na www.unicef.org.

UNICEF nájdete aj na Twitteri a Facebooku

Ďalšie informácie vám poskytne:

Georgina Thompson, UNICEF New York, Tel: +1 917 238 1559, gthompson@unicef.org

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí

© UNICEF/Le Lijour
celý článok

Podarilo sa nám postaviť na nohy