Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© Martin Hatala


Rozvoj kritického myslenia na ochranu pred dezinformáciami

Rady, ako si vybudovať kritickejšie myslenie

 
Rozvoj kritického spôsobu myslenia a schopnosti kriticky myslieť sú nevyhnutné na to, aby sme dokázali rozlíšiť, čo je pravda a čo nie, a aby sme sa chránili pred možnými negatívnymi dôsledkami dezinformácií.
 
Kritické myslenie nie je niečo, čo buď máme, alebo nemáme, ale skôr niečo, čo môžeme trénovať a posilňovať, a preto je dôležité, aby sme sa zaviazali k vlastnému rozvoju, rozvoju svojich vedomostí a svojho myslenia.
 
 
 
 
1. Spochybňujte predpoklady: Spochybňujte predpoklady a presvedčenia, svoje vlastné, ale aj iných. Vyhnite sa bezhlavému prijímaniu informácií a radšej sa pýtajte na dôkazy a zdôvodnenia, ktoré sa za nimi skrývajú.
 
2. Buďte si vedomí zaujatosti: Naučte sa o kognitívnych predsudkoch, identifikujte svoje vlastné zraniteľné miesta a buďte opatrnejší voči zaujatým informáciám. Snažte sa pristupovať k problémom objektívne a nestranne.
 
3. Reflektujte a opravte sa: Pravidelne sa zamýšľajte nad svojimi myšlienkovými postupmi a rozhodovaním. Buďte ochotní prehodnotiť svoje názory na základe nových informácií alebo poznatkov.
 
4. Zvážte rôzne uhly pohľadu: Podporujte otvorenú myseľ tým, že zvážite rôzne pohľady, aj keď sú v rozpore s vašimi vlastnými. Pomôže vám to získať širšie pochopenie zložitých problémov.
 
5. Prijmite nejednoznačnosť: Prijmite, že niektoré problémy sú zložité a nemusia mať jednoduché odpovede. Prijmite nejednoznačnosť a preskúmajte viacero aspektov problému.
 
6. Neustále sa informujte a vzdelávajte: Udržujte si aktuálny prehľad o súčasných udalostiach, pokrokoch a prebiehajúcich diskusiách. Vedomosti sú kľúčové pre prijímanie informovaných rozhodnutí. Preto záväzok celoživotne sa vzdelávať čítaním, navštevovaním prednášok alebo kurzov, ktoré sú výzvou pre vaše myslenie a rozširujú vaše vedomosti, môže mať obrovský prínos.
 
7. Vyhľadajte spätnú väzbu: Vítajte spätnú väzbu od ostatných na svoje kritické myslenie. Konštruktívna spätná väzba vám môže pomôcť identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI576410/Meerzad
celý článok

Zničujúce povodne v Afganistane

Bleskové záplavy 10. - 11. mája 2024 na severovýchode Afganistanu si údajne vyžiadali životy najmenej 240 ľudí vrátane 51 detí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Očakáva sa, že tieto čísla sa budú zvyšovať, keď prídu ďalšie správy. Najviac obetí bolo hlásených v provincii Baglán, kde silné dažde zničili približne 3 000 domov, poškodili poľnohospodársku pôdu, odplavili dobytok, zatvorili školy a poškodili zdravotné strediská. Zasiahnuté boli aj provincie Takhar a Badakhshan, kde bolo podľa prvých správ poškodených najmenej 300 domov. "Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych," povedal Dr. Tajudeen Oyewale, zástupca UNICEF v Afganistane. "UNICEF a naši partneri sú na mieste a vyvíjajú maximálne úsilie, aby postihnutým rodinám a komunitám poskytli rýchlu pomoc." UNICEF poslal 450 rodinných súprav, 500 hygienických súprav, 476 prikrývok pre dospelých a deti a 100 súprav oblečenia, ktoré doplnia podporu poskytovanú inými agentúrami OSN a partnermi. Vyslaný bol aj mobilný tím UNICEF pre zdravotníctvo a výživu a na mieste sú aj tímy UNICEF, ktoré pomáhajú vykonávať ďalšie hodnotenia.