Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© Martin Hatala


Rozvoj kritického myslenia na ochranu pred dezinformáciami

Rady, ako si vybudovať kritickejšie myslenie

 
Rozvoj kritického spôsobu myslenia a schopnosti kriticky myslieť sú nevyhnutné na to, aby sme dokázali rozlíšiť, čo je pravda a čo nie, a aby sme sa chránili pred možnými negatívnymi dôsledkami dezinformácií.
 
Kritické myslenie nie je niečo, čo buď máme, alebo nemáme, ale skôr niečo, čo môžeme trénovať a posilňovať, a preto je dôležité, aby sme sa zaviazali k vlastnému rozvoju, rozvoju svojich vedomostí a svojho myslenia.
 
 
 
 
1. Spochybňujte predpoklady: Spochybňujte predpoklady a presvedčenia, svoje vlastné, ale aj iných. Vyhnite sa bezhlavému prijímaniu informácií a radšej sa pýtajte na dôkazy a zdôvodnenia, ktoré sa za nimi skrývajú.
 
2. Buďte si vedomí zaujatosti: Naučte sa o kognitívnych predsudkoch, identifikujte svoje vlastné zraniteľné miesta a buďte opatrnejší voči zaujatým informáciám. Snažte sa pristupovať k problémom objektívne a nestranne.
 
3. Reflektujte a opravte sa: Pravidelne sa zamýšľajte nad svojimi myšlienkovými postupmi a rozhodovaním. Buďte ochotní prehodnotiť svoje názory na základe nových informácií alebo poznatkov.
 
4. Zvážte rôzne uhly pohľadu: Podporujte otvorenú myseľ tým, že zvážite rôzne pohľady, aj keď sú v rozpore s vašimi vlastnými. Pomôže vám to získať širšie pochopenie zložitých problémov.
 
5. Prijmite nejednoznačnosť: Prijmite, že niektoré problémy sú zložité a nemusia mať jednoduché odpovede. Prijmite nejednoznačnosť a preskúmajte viacero aspektov problému.
 
6. Neustále sa informujte a vzdelávajte: Udržujte si aktuálny prehľad o súčasných udalostiach, pokrokoch a prebiehajúcich diskusiách. Vedomosti sú kľúčové pre prijímanie informovaných rozhodnutí. Preto záväzok celoživotne sa vzdelávať čítaním, navštevovaním prednášok alebo kurzov, ktoré sú výzvou pre vaše myslenie a rozširujú vaše vedomosti, môže mať obrovský prínos.
 
7. Vyhľadajte spätnú väzbu: Vítajte spätnú väzbu od ostatných na svoje kritické myslenie. Konštruktívna spätná väzba vám môže pomôcť identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF
celý článok

Pri príležitosti Svetového dňa detí sa 12 slovenských pamiatok a najväčšia LED fasáda rozžiarili namodro

© UNICEF/UN0253008/Hibbert
celý článok

UNICEF v TV o posolstve Svetového dňa detí