Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© Martin Hatala


Ako identifikovať dezinformáciu

6 vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste porozumeli tomu čo dezinformácia je a čo nie je 

 
Vo svete plnom neistoty nám presné, nezaujaté a spravodlivé informácie môžu pomôcť pri riešení problémov, ktorým denne čelíme. Na druhej strane, dezinformácie môžu ublížiť nám aj tým, na ktorých nám záleží.
 
Hoci sa väčšina dezinformácií šíri neúmyselne, môžu mať negatívny vplyv na jednotlivcov a ich komunity, a to aj tým, že podporujú sociálne rozdiely a konflikty, ohrozujú verejné zdravie a bezpečnosť, zvyšujú vzájomnú nedôveru, nedôveru vo vedu alebo verejné inštitúcie a posilňujú škodlivé praktiky a myšlienky.
 
Tým, že sa zaujímame o dezinformácie, sa aktívne podieľame na budovaní informovanejšej a odolnejšej spoločnosti. Ak sú jednotlivci vybavení zručnosťami na zisťovanie dezinformácií a boj proti nim, šírenie nepravdivých informácií sa môže obmedziť a presné vedomosti môžu prekvitať. Ako informovaní jednotlivci zohrávame kľúčovú úlohu pri podpore kritického myslenia, overovaní faktov a zodpovedného zdieľania informácií, čím prispievame k zdravším a súdržnejším komunitám.
 
 
 
 

Tu je niekoľko praktických tipov, ktoré môžete použiť na identifikáciu dezinformácií a potenciálne škodlivého obsahu.

 
1. Overte si zdroj: Overte si dôveryhodnosť zdroja, z ktorého informácie pochádzajú. Hľadajte uznávané a dôveryhodné spravodajské zdroje, vládne agentúry, vedecké časopisy alebo známych odborníkov. Buďte opatrní voči zdrojom, ktoré sú neznáme, nemajú overiteľné záznamy alebo sa zdajú byť zaujaté.
 
2. Preverte si informáciu: Informácie si overte u viacerých spoľahlivých zdrojov. Ak rovnaké informácie uvádzajú viaceré renomované zdroje, je pravdepodobnejšie, že sú presné.
 
3. Dávajte pozor na click bait: Zavádzajúce alebo prehnané titulky a príliš dramatické obrázky, ktoré majú upútať pozornosť, sú neuveriteľne časté. Pred zdieľaním alebo uverením informácie si prečítajte viac ako len nadpis a obrázky, aby ste pochopili celý kontext.
 
4. Spochybňujte senzačné tvrdenia: Mimoriadne tvrdenia si vyžadujú mimoriadne dôkazy. Buďte skeptickí voči informáciám, ktoré sa zdajú byť príliš neuveriteľné alebo nemajú dôveryhodné podklady.
 
5. Buďte opatrní pri neoficiálnych dôkazoch: Osobné príbehy môžu byť presvedčivé, ale nemusia odrážať širšie trendy alebo fakty. Hľadajte dôkazy zo systematických štúdií alebo spoľahlivých zdrojov údajov.
 
6. Preskúmajte obsah: Analyzujte obsah z hľadiska logickej konzistentnosti, ucelenosti a dôkazov. V dezinformáciách často chýbajú spoľahlivé zdroje, používa sa emocionálny jazyk alebo sa prezentuje príliš jednostranný pohľad.
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF
celý článok

Pri príležitosti Svetového dňa detí sa 12 slovenských pamiatok a najväčšia LED fasáda rozžiarili namodro

© UNICEF/UN0253008/Hibbert
celý článok

UNICEF v TV o posolstve Svetového dňa detí