Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© Martin Hatala


Ako identifikovať dezinformáciu

6 vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste porozumeli tomu čo dezinformácia je a čo nie je 

 
Vo svete plnom neistoty nám presné, nezaujaté a spravodlivé informácie môžu pomôcť pri riešení problémov, ktorým denne čelíme. Na druhej strane, dezinformácie môžu ublížiť nám aj tým, na ktorých nám záleží.
 
Hoci sa väčšina dezinformácií šíri neúmyselne, môžu mať negatívny vplyv na jednotlivcov a ich komunity, a to aj tým, že podporujú sociálne rozdiely a konflikty, ohrozujú verejné zdravie a bezpečnosť, zvyšujú vzájomnú nedôveru, nedôveru vo vedu alebo verejné inštitúcie a posilňujú škodlivé praktiky a myšlienky.
 
Tým, že sa zaujímame o dezinformácie, sa aktívne podieľame na budovaní informovanejšej a odolnejšej spoločnosti. Ak sú jednotlivci vybavení zručnosťami na zisťovanie dezinformácií a boj proti nim, šírenie nepravdivých informácií sa môže obmedziť a presné vedomosti môžu prekvitať. Ako informovaní jednotlivci zohrávame kľúčovú úlohu pri podpore kritického myslenia, overovaní faktov a zodpovedného zdieľania informácií, čím prispievame k zdravším a súdržnejším komunitám.
 
 
 
 

Tu je niekoľko praktických tipov, ktoré môžete použiť na identifikáciu dezinformácií a potenciálne škodlivého obsahu.

 
1. Overte si zdroj: Overte si dôveryhodnosť zdroja, z ktorého informácie pochádzajú. Hľadajte uznávané a dôveryhodné spravodajské zdroje, vládne agentúry, vedecké časopisy alebo známych odborníkov. Buďte opatrní voči zdrojom, ktoré sú neznáme, nemajú overiteľné záznamy alebo sa zdajú byť zaujaté.
 
2. Preverte si informáciu: Informácie si overte u viacerých spoľahlivých zdrojov. Ak rovnaké informácie uvádzajú viaceré renomované zdroje, je pravdepodobnejšie, že sú presné.
 
3. Dávajte pozor na click bait: Zavádzajúce alebo prehnané titulky a príliš dramatické obrázky, ktoré majú upútať pozornosť, sú neuveriteľne časté. Pred zdieľaním alebo uverením informácie si prečítajte viac ako len nadpis a obrázky, aby ste pochopili celý kontext.
 
4. Spochybňujte senzačné tvrdenia: Mimoriadne tvrdenia si vyžadujú mimoriadne dôkazy. Buďte skeptickí voči informáciám, ktoré sa zdajú byť príliš neuveriteľné alebo nemajú dôveryhodné podklady.
 
5. Buďte opatrní pri neoficiálnych dôkazoch: Osobné príbehy môžu byť presvedčivé, ale nemusia odrážať širšie trendy alebo fakty. Hľadajte dôkazy zo systematických štúdií alebo spoľahlivých zdrojov údajov.
 
6. Preskúmajte obsah: Analyzujte obsah z hľadiska logickej konzistentnosti, ucelenosti a dôkazov. V dezinformáciách často chýbajú spoľahlivé zdroje, používa sa emocionálny jazyk alebo sa prezentuje príliš jednostranný pohľad.
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI576410/Meerzad
celý článok

Zničujúce povodne v Afganistane

Bleskové záplavy 10. - 11. mája 2024 na severovýchode Afganistanu si údajne vyžiadali životy najmenej 240 ľudí vrátane 51 detí a mnoho ďalších utrpelo zranenia. Očakáva sa, že tieto čísla sa budú zvyšovať, keď prídu ďalšie správy. Najviac obetí bolo hlásených v provincii Baglán, kde silné dažde zničili približne 3 000 domov, poškodili poľnohospodársku pôdu, odplavili dobytok, zatvorili školy a poškodili zdravotné strediská. Zasiahnuté boli aj provincie Takhar a Badakhshan, kde bolo podľa prvých správ poškodených najmenej 300 domov. "Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám, ktoré smútia nad stratou svojich blízkych," povedal Dr. Tajudeen Oyewale, zástupca UNICEF v Afganistane. "UNICEF a naši partneri sú na mieste a vyvíjajú maximálne úsilie, aby postihnutým rodinám a komunitám poskytli rýchlu pomoc." UNICEF poslal 450 rodinných súprav, 500 hygienických súprav, 476 prikrývok pre dospelých a deti a 100 súprav oblečenia, ktoré doplnia podporu poskytovanú inými agentúrami OSN a partnermi. Vyslaný bol aj mobilný tím UNICEF pre zdravotníctvo a výživu a na mieste sú aj tímy UNICEF, ktoré pomáhajú vykonávať ďalšie hodnotenia.