Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UNI396443/Banda

5 tipov, ako sa rozprávať s deťmi s autizmom

Všetci sme už niekedy pravdepodobne  komunikovali s deťmi s autizmom, a možno sme o tom ani nevedeli. Odborný názov autizmu je "porucha autistického spektra". Pojem spektrum označuje širokú škálu vlastností a prejavov, ktoré ovplyvňujú prežívanie a správanie človeka.    

 Zatiaľ čo niektorí ľudia s autizmom môžu byť úspešní vo svojom živote a v kariére, iní môžu mať bez adekvátnej podpory problémy viesť samostatný život.  

 

Čo je to autizmus?  

Autizmus sa často vyznačuje silnou neochotou alebo dokonca odporom voči zmenám. To sa môže prejavovať nepríjemnými pocitmi v sociálnych situáciách a pri stretávaní sa s novými ľuďmi.   

Mnohí ľudia s autizmom mávajú neraz ťažkosti s navigáciou vo svete sociálnych interakcií. Napríklad, nie je nezvyčajné, že sa vyhýbajú  očnému kontaktu, a to aj pri komunikácii s niekým, koho poznajú.   

To znamená, že deti s autizmom sa často spoliehajú na neverbálnu komunikáciu. Všímať si aj tieto signály je často kľúčom k porozumeniu.  

Autizmus sa vyznačuje špecifickými spôsobmi učenia, sociálnou interakciou, inklináciou k rutine a silným zameraním pozornosti na konkrétne predmety. 

 

Komunikácia s deťmi s autizmom  

Niekedy môže byť náročné komunikovať a porozumieť deťom s poruchou autistického spektra. Preto sme dali dohromady 5 tipov, ktoré vám pomôžu túto komunikáciu uľahčiť. 

  • Používajte jasný a stručný jazyk: Hovorte jednoducho, konkrétne a priamo. Vyhnite sa používaniu abstraktných pojmov alebo obrazných pomenovaní, ktoré môžu byť mätúce. Používajte krátke vety, dávajte jasné pokyny alebo vysvetlenia.  
  • Používajte vizuálne pomôcky:  Obrázky alebo písané slová môžu pomôcť posilniť verbálnu komunikáciu a pomôcť deťom s autizmom lepšie porozumieť, najmä  pri učení sa nových vecí. 
  • Buďte trpezliví a poskytnite čas na spracovanie podnetov: Deti s autizmom môžu potrebovať viac času na spracovanie informácií a formulovanie odpovedí. Odpoveď z ich strany nemusí prísť vôbec, ale to neznamená, že vám nerozumeli alebo stratili o komunikáciu s vami záujem. Buďte trpezliví a dajte im dostatok času, aby pochopili, čo komunikujete, a vyjadrili sa. Vyhnite sa tomu, aby ste sa počas vašej komunikácie ponáhľali alebo ich prerušovali. 
  • Načúvajte ich potrebám: Venujte pozornosť záujmom a komunikačným preferenciám dieťaťa. Počas interakcie sledujte ich potreby a zapájajte sa do tém alebo činností, ktoré považujú za zaujímavé. Ak má napríklad dieťa veľmi rado autá a vy mu pomáhate s matematikou, použite autá na počítanie. Zosúladením svojej komunikácie s ich záujmami môžete podporiť zmysluplnejšiu a efektívnejšiu komunikáciu. 
  • Zabezpečte konzistentnosť a štruktúru vo vašej komunikácii: Zavedenie predvídateľného spôsobu interakcie môže pomôcť deťom s autizmom cítiť sa vo vzájomných vzťahoch istejšie a bezpečnejšie. Používajte vizuálne pomôcky pri plánovaní alebo ich pomocou príbehov pripravte na nadchádzajúce udalosti alebo zmeny v rutine. Konzistentnosť a predvídateľnosť môžu znížiť úzkosť a zvýšiť efektivitu komunikácie. 

 

 

Ak použijete tieto tipy a naučíte ich aj ostatných, môžete pre deti s poruchou autistického spektra vytvoriť podporné a prijímajúce prostredie vedúce k zmysluplným interakciám.

Snažte sa byť trpezliví, a flexibilní a pokúste sa prispôsobiť svoj komunikačný prejav individuálnym potrebám každého dieťaťa. A nezabudnite: komunikácia je obojsmerná a je dôležité do nej vstupovať autenticky a nehodnotiaco. 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí