Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UNI448430/Hrom

Ukrajina: 7 mesiacov
života v podzemných úkrytoch

2 roky od eskalácie konfliktu na Ukrajine: 

Deti žijúce v oblastiach frontových línií boli nútené stráviť v podzemných úkrytoch až 5 000 hodín – takmer 7 mesiacov ich života 

 

Tri štvrtiny detí a mladých ľudí vo veku 14 až 34 rokov uviedli, že potrebujú emocionálnu alebo psychologickú podporu

 
Ženeva/Kyjev, 24. februára 2024 – Ukrajinské deti žijúce v oblastiach vojnového frontu boli za posledné dva roky nútené stráviť v pivniciach a podzemných staniciach metra 3 000 až 5 000 hodín, čo sa rovná štyrom až siedmim mesiacom ich života.

Od eskalácie vojny vo februári 2022 mali neutíchajúce útoky, ktoré viedli k približne 3 500 leteckým poplachom v Záporožskej a Charkovskej oblasti a takmer 6 200 leteckým poplachom v Doneckej oblasti, ničivý vplyv na duševné zdravie detí a ich schopnosť efektívne sa učiť.

Zimné mesiace boli pre deti obzvlášť náročné. Tisíce z nich sa ukrývali v chladných a vlhkých pivniciach, pretože v dôsledku stupňujúcich sa útokov zostalo mnoho rodín bez kúrenia, prístupu k vode a elektrine.

“Vojna na Ukrajine obrala deti o detstvo, zanechala jazvy na ich duši a ovplyvnila ich schopnosť učiť sa," povedala výkonná riaditeľka UNICEF, Catherine Russellová. "Deti zažili dva roky násilia, izolácie, odlúčenia od rodín, straty blízkych, vysídlenia a narušenia školskej a zdravotnej starostlivosti. Je potrebné, aby sa táto nočná mora skončila."

Vplyv vojny na duševné zdravie deti je obrovský. Podľa údajov z prieskumu má polovica 13- až 15-ročných detí problémy so spánkom a 1 z 5 má vtieravé myšlienky spojené s minulosťou, čo sú typické prejavy posttraumatickej stresovej poruchy. Tri štvrtiny detí a mladých ľudí vo veku 14 až 34 rokov uviedli, že potrebujú emocionálnu alebo psychologickú podporu. Pomoc však vyhľadala menej ako tretina z nich.

Ukrajinskí rodičia upozorňujú na zvýšenú mieru úzkosti, nadmerného strachu, fóbií a smútku, zníženú angažovanosť v škole, citlivosť na hlasné zvuky a problémy so spánkom u detí. 

40 % ukrajinských detí nemá prístup k nepretržitému vzdelávaniu v dôsledku nedostatku vzdelávacích zariadení. V oblastiach v blízkosti frontovej línie nemá prístup k vzdelávaniu polovica detí v školskom veku. Najnovšie údaje ukazujú, že rozsah nedostatkov vo vzdelávaní zaznamenaný v roku 2022 v porovnaní s rokom 2018 zodpovedá strate dvoch rokov v čítaní a jedného roka v matematike.

Od eskalácie konfliktu pred dvoma rokmi UNICEF rozšíril svoju činnosť na Ukrajine a v súčasnosti pôsobí v Kyjeve, Ľvove, Odese, Dnepri, Poltave, Mykolajove a Charkove, kde poskytuje humanitárnu pomoc a podporu deťom a rodinám.

Aktivity UNICEF na Ukrajine sa zameriavajú na zabezpečenie prístupu detí k zdravotnej starostlivosti, očkovaniu, podpore výživy, ochrane, vzdelávaniu, zabezpečovaniu pitnej vody a sanitácie, sociálnej ochrane a duševnému zdraviu a psychosociálnej podpore.

V krajinách, ktoré prijímajú utečencov, UNICEF spolupracuje s vládami, samosprávami a miestnymi partnermi na posilnení vnútroštátnych systémov, ktoré poskytujú deťom utečencov a marginalizovaným deťom z hostiteľských komunít kvalitné služby v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a ochrany.

"Musia sa dodržiavať humanitárne zásady, medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. Deti potrebujú šancu na zotavenie a najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je ukončiť túto vojnu," doplnila Catherine Russellová.


O UNICEF
UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. 
 
Viac informácií: www.unicef.sk

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí